Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 541

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12057 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII.124.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 12056 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII.123.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów
2019 12055 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII.120.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 12054 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII.116.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 11080 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr X.106.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 10541 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.113.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10540 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 10539 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.110.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Halinów
2019 10538 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 9169 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.104.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9168 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów.
2019 9167 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.100.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 9166 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.99.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 9165 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.98.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 9164 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.97.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 9163 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.94.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9162 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 7531 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7530 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7529 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2019 7528 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7527 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 7526 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7525 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7524 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 5658 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.77.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Halinów
2019 5657 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Chobocie przy Szkole Podstawowej w Chobocie
2019 5656 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Halinów
2019 5655 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.71.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 4645 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2019 roku
2019 4644 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2019 4643 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów i miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 4642 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2019 4641 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2019 4640 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 4639 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3217 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Halinowie i sołtysów sołectw z terenu Gminy Halinów
2019 3216 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 3215 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 1826 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.49.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1825 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.48.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2019 1824 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 1823 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 274 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.35.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Halinów w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Halinów
2019 273 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 272 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Halinów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 271 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 270 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2019 269 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 268 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 12827 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12826 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 11982 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Halinów
2018 11981 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11980 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11979 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11978 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11977 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 10297 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.470.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2018 10296 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.469.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVIII.459.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2018 10295 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.468.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku prowadzonym Gminę Halinów
2018 10294 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.467.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu
2018 10293 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.466.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 9178 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.463.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 9177 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.459.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2018 9176 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII.457.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 8394 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.453.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Halinów
2018 8393 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.452.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 8392 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu
2018 8391 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.449.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 6977 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.446.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2018 6976 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.442.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 6548 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.437.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 6547 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.434.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2018 6546 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.433.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2018 6545 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.432.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałów, gmina Halinów
2018 6544 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV.431.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2018 6340 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIII.417.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D, gmina Halinów
2018 6339 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIII.416.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów
2018 5806 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.429.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzewina, gmina Halinów
2018 5805 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.428.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2018 5804 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.425.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 5267 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII.412.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2018 5056 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.423.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2018 5055 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.419.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 5054 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.413.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2018 5053 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.410.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów
2018 3661 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.408.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
2018 3660 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.405.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Halinów
2018 3659 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.404.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3658 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.403.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Halinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3657 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.402.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2018 3656 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.401.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2018 3655 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.400.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny, gmina Halinów.
2018 3654 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.399.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2018 roku
2018 2228 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.395.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2018 2227 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.394.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2018 2226 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.392.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2225 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.391.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
2018 1387 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.371.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów
2018 1381 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.370.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów
2018 1377 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.369.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna część B, gmina Halinów
2018 1175 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.385.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
2018 1174 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.378.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2018 1173 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.376.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 742 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.351.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D, gmina Halinów
2018 741 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.350.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot – część B, gmina Halinów
2018 306 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.352.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część E, gmina Halinów
2018 305 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.373.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych
2018 304 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.
2018 303 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.365.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 11773 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.355.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2017 11772 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.354.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2017 11771 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.353.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Budziska, gmina Halinów.
2017 11770 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.349.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie miejscowości Halinów w gminie Halinów
2017 11769 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.347.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 11767 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.346.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 11188 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.359.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 11187 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.358.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2017 11186 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.357.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11185 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.356.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII.337.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 9926 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.341.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 9925 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.339.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości jej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2017 9924 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.338.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 9923 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.337.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 9922 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.331.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2017 9921 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2017 9338 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.329.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Halinów instrumentem płatniczym
2017 9337 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.328.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 9336 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.326.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 9335 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.325.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 9334 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 9333 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.322.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2017 9331 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.314.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część B, gmina Halinów
2017 9100 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.320.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 8625 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV.303.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 8088 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.298.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 7343 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.318.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2017 7342 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.317.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2017 7340 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.316.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 7338 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.315.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2017 7337 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2017 7078 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX.269.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 6831 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.260.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 6830 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII.240.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 6716 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.308.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina – część B, gmina Halinów
2017 6715 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.307.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna – część A, gmina Halinów
2017 5906 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.310.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2017 5317 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII.295.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Desno, gmina Halinów.
2017 5316 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych
2017 4448 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII.290.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2017 4447 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.280.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część A i część C, gmina Halinów
2017 4267 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.292.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów
2017 4266 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.291.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.284.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4040 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 3535 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 3534 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.284.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3533 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.283.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3532 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI.281.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2017 roku
2017 3239 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów
2017 2112 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX.273.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII.288.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2039 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.210.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 1651 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.251.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krzewina, gmina Halinów
2017 1649 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.250.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Królewskie Brzeziny – część B, gmina Halinów
2017 1247 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.265.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2017 1246 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.264.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2017 1245 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.263.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2017 794 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV.203.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2017 289 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.255.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVII.230.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Halinów.
2017 288 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.248.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 287 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.246.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLII.380.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez Gminę Halinów.
2017 286 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.244.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXVII.231.2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 12 listopada 2015r. Nr XIII.112.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 285 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.243.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.
2017 284 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.229.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Konik – część B, gmina Halinów
2017 283 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.228.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzeziny – część A, gmina Halinów
2016 11092 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.235.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 11091 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.231.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 12 listopada 2015r. Nr XIII.112.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 11090 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.230.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Halinów
2016 11089 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie miejscowości Halinów w gminie Halinów
2016 11088 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, ich odpłatności, ceny 1 godziny świadczonej usługi opiekuńczej, w tym specjalistycznej oraz zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2016 10494 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV.192.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 9923 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII.181.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 9624 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.207.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Halinów
2016 9559 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.222.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: opłaty prolongacyjnej
2016 9558 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.221.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9557 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.220.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9556 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9552 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.218.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy 3-go Maja w miejscowości Halinów.
2016 9551 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.217.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2016 9550 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.216.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2016 9549 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.212.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2016 9548 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.211.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 8872 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII.174.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 8472 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.208.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2016 8471 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2016 8470 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.205.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2016 8321 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 7786 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XX.158.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 7573 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII.153.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 7326 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.196.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie
2016 7045 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII.145.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 6195 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.190.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2016 6194 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 6193 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.188.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych.
2016 6192 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6191 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.
2016 6190 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.185.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2016 roku
2016 5490 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVI.135.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 5131 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.179.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2016 5130 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.177.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Halinów
2016 5129 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.176.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5128 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4674 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XV.124.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 4516 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2016 4411 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.123.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 3599 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII.107.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 3397 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX.163.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVII.146.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 3396 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX.161.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2016 roku
2016 3395 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XX.159.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2016 2561 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.150.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2016 2560 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.148.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych na rok 2016
2016 2559 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.147.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 2558 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.146.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 2428 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII.100.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 2146 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.92.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2016 1589 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.143.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2016 1580 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.142.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 1572 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.141.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV.119.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Halinów jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2016 1564 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI.140.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1345 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII.116.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część B, gmina Halinów
2016 477 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XV.128.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 220 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.117.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Halinów na lata 2016 - 2019.
2015 11616 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV.119.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Halinów jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2015 9397 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.114.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr XII.102.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 9396 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.113.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr II.16.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 9395 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.112.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9394 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.111.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9393 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.110.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9392 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.109.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9348 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 9299 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2015 9298 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.102.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 9260 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI.97.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9259 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 9258 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI.95.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2015 7705 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X.88.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7687 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX.70.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 7087 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII.62.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 7041 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX.72.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cisie – część A, gmina Halinów
2015 6671 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 6200 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX.79.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/223/2000 Rady Gminy w Halinowie z dnia 29 grudnia 2000 roku dotyczącej stawek czynszów lokali użytkowych Gminy Halinów
2015 6199 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX.76.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2015 roku
2015 5413 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV.32.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 5121 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 4623 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII.66.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2015 4449 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.65.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum w Halinowie z Zespołu Szkół w Halinowie, ul. Okuniewska 115 oraz zmiany nazwy Zespołu
2015 4236 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok
2015 4057 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI.59.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2015 roku
2015 3535 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.60.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński. gmina Halinów.
2015 3534 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.53.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 3161 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr L.470.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 3129 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr LI.478.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 3091 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V.49.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina – część A, gmina Halinów
2015 2696 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LII.494.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 2139 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V.47.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów
2015 2075 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2015 1649 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV.35.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2015 1567 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIX.459.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 1283 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Halinów – część A i część C, gmina Halinów
2015 418 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI.426.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 326 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 302 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.445.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 11998 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LII.490.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 11945 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr LII.480.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Królewskie Brzeziny – część A, gmina Halinów
2014 11944 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr LII.479.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot – część A, gmina Halinów
2014 11908 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II.16.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2014 10934 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LII.492.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2014 10933 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LII.491.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2014 10932 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LII.489.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2014 10680 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.486.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10679 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.485.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2014 10678 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.484.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10677 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.483.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10676 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.482.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10675 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LII.481.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10402 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII.437.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 10144 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV.417.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 10108 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV.408.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2014 10090 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.393.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok
2014 9785 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr L.474.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 października 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2014 9784 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIX.461.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kazimierów, gmina Halinów
2014 9685 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII.387.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok
2014 9299 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI.365.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 9298 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL.360.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 8741 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX.344.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 8246 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.339.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok
2014 8094 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2014 7306 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów
2014 6677 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.454.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2014 6676 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.453.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Halinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 5910 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII.439.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Halinów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2014 4304 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI.432.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2014 4303 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI.431.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2014 3186 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV.421.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Halinów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Halinów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2014 3185 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV.419.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2014 roku
2014 3184 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV.418.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie: założenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Brzezinach i włączenia go w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, Brzeziny 3
2014 2573 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.415.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Halinów
2014 2572 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.413.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2571 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.412.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2014 2570 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.411.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2042 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.404.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
2014 1284 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.395.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2013 13711 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII.391.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2013 13710 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII.383.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Halinowie i nadania jej statutu
2013 13709 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII.381.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 13708 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII.380.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Halinów
2013 13707 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII.379.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XL.356.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 pażdziernika 2013 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2014 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2013 13706 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII.375.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzewina, gmina Halinów.
2013 12680 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.370.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury oraz nadania jej statutu
2013 12679 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.369.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018.
2013 12678 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.367.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XL.353.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013 r, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 12531 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI.366.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego dla mieszkańców Gminy Halinów poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych
2013 11558 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.358.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 11557 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.357.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2013 11556 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.355.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11555 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.352.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 11554 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.356.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2014 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2013 11553 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.354.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 11552 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.353.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 9933 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.347.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9514 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.342.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie
2013 9361 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.325.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze, gmina Halinów
2013 9360 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2013 7555 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.336.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7554 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.335.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2013 7553 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.332.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6572 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.319.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.
2013 5924 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.315.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5923 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.313.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2013 roku
2013 5922 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.302.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2013 5727 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV.314.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.
2013 5726 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2013 5413 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.288.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4833 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/359/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2013 4078 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.287.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 2510 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI.278.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.
2013 2155 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.272.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Desno, gmina Halinów.
2013 2154 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.265.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2153 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1717 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.262.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żwirówka Gminy Halinów
2013 1716 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.261.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze Gminy Halinów
2013 1715 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.260.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielgolas Duchnowski Gminy Halinów
2013 1714 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.259.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielgolas Brzeziński Gminy Halinów
2013 1713 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.258.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Konik Gminy Halinów
2013 1712 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.257.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okuniew Gminy Halinów
2013 1711 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.256.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Konik Gminy Halinów
2013 1710 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.255.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrowiska Gminy Halinów
2013 1709 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.254.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów Gminy Halinów
2013 1708 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.253.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Krzewina Gminy Halinów
2013 1707 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.252.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Królewskie Brzeziny Gminy Halinów
2013 1706 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.251.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierów Gminy Halinów
2013 1705 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.250.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefin Gminy Halinów
2013 1704 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.249.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hipolitów Gminy Halinów
2013 1703 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.248.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina Gminy Halinów
2013 1702 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.247.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długa Szlachecka Gminy Halinów
2013 1701 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.246.212 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długa Kościelna Gminy Halinów
2013 1700 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.245.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desno Gminy Halinów
2013 1699 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.244.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chobot Gminy Halinów
2013 1698 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.243.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisie Gminy Halinów
2013 1697 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.242.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziska Gminy Halinów
2013 1696 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.241.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny Gminy Halinów
2013 1695 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX.236.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2013 1214 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1170 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.266.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 10046 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok.
2012 9849 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX.239.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury
2012 9848 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX.238.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Brzezinach 3 oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Halinów w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.
2012 9553 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2012 9552 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Halinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 8654 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.233.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2013 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2012 8653 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8652 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.230.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8651 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.229.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8650 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.220.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.
2012 8649 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 8648 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.218.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru administracyjnego Nowy Konik w gminie Halinów
2012 8537 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.234.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2012 8536 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.231.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8345 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok
2012 8344 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 7171 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI.217.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Gminnego Centrum Informacji w Halinowie
2012 6594 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 grudnia 2009r. Uchwała w sprawie:zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2009 rok
2012 6273 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.205.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów
2012 5630 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.197.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.188.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Halinów w 2012 roku
2012 5629 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 4718 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII.188.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2012 roku
2012 4634 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII.189.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów.
2012 4635 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII.190.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Cisiu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
2012 4220 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX.171.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2012 4219 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX.170.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIV/136/03 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 listopada 2003r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji z inicjatywy społecznej mieszkańców.
2012 4218 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów
2012 4215 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI.180.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania projektów statutów sołectw w Gminie Halinów.
2012 2793 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/257/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2009 rok
2012 2343 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII.142.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 1639 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX.153.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.
2012 1638 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.144.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 1637 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2012 1635 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.141.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Halinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 1634 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.137.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok
2012 1633 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.135.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały nr XVI.121.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r.w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 1632 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII.133.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 616 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2012 593 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2009 rok
2011 8342 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVI.128.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2.
2011 6565 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6566 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6563 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.119.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6564 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.120.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6569 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6570 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.129.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury – Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury oraz nadania jej statutu
2011 6567 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.123.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 6568 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2011 4055 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.100.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 4054 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.91.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie.
2011 4057 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.102.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2011 4056 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.101.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2011 3450 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2011 3449 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.76.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierów, gmina Halinów.
2011 3452 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.79.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3451 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3446 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.
2011 3445 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.67.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3448 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 3447 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.74.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2011 3458 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.85.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3457 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.84.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3460 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.87.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3459 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.86.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3454 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.81.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3453 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.80.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3456 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.83.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 3455 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr X.82.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 2450 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabina, gmina Halinów.
2011 1367 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2011 992 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 993 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2011 994 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2011 726 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.
2011 727 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2011 rok
2011 609 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabina, gmina Halinów.
2011 608 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Halinów.
2011 610 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Halinów, gmina Halinów.
2011 612 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały nr XLVI/384/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 611 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2010 7555 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/390/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, gmina Halinów.
2010 6339 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2010 6338 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6337 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów .
2010 6340 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6343 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów .
2010 6342 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 6341 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/384/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie : określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5595 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/362/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia miejsc i obszarów zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Halinów.
2010 5594 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów .
2010 5593 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/360/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów.
2010 5598 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5597 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/365/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2010 5596 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/364/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2010 4286 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/354/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2010 4109 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/348/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2010 4037 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/357/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żwirówka, gmina Halinów
2010 3702 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów
2010 3701 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Halinów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3700 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2010 3705 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2010 3704 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2010 3703 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2010 3195 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2010 3196 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.
2010 3193 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Halinów na 2010 rok.
2010 3194 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2010 3199 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2010 3200 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2010 3197 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2010 3198 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2010 2543 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/436/06 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału gminy Halinów na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1555 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Halinów.
2010 1556 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów
2010 1114 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 1115 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Halinów oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania
2010 1056 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1057 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2010 1058 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2010
2010 768 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/291/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6900 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXII/198/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 6901 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 6905 2009-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2008 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 8 października 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie gminy Halinów na 2008 rok
2009 5549 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2008 rok
2009 5415 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego w drodze inkasa na 2010 rok
2009 5416 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna służącej do obliczenia podatku leśnego oraz zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa na 2010 rok