Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 71

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2406 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/285/2012 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 2133 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2012 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2013 3402 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 524/XL/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3164 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 565/XLV/2010 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3106 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 563/XLV/2010 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010 roku
2012 8591 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 504/XXXIX/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 6243 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 486/XXXVII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 6242 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 488/XXXVIII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 2728 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 421/XXXII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. zmiany w budżecie gminy na 2009 r.
2012 1927 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 410/XXXI/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1655 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 463/XXXV/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1382 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 439/XXXIII/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 3170 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 328/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budzecie
2010 3999 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 570/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3998 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 569/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 4000 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 571/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiw zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 4002 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 4001 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 572/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - teren dawnej jednostki wojskowej
2010 3400 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 576/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ulicy Lipkowskiej
2010 3402 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 581/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3268 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 540/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 3269 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 541/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2010 3270 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 545/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2010 2971 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 537/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2268 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 530/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce - rejon ulicy Mikołaja Reja
2010 2084 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 548/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2010 2086 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 557/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia Regulaminu targowiska i hali targowej
2010 2087 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 558/XLV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2010 1936 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 528/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia "Władysława Reymonta" Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Coniewie
2010 1935 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 527/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia "Władysława Reymonta" Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Coniewie
2010 1937 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 529/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia "Kawalerów Orderu Uśmiechu" Szkole Podstawowej w Czersku
2010 1939 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 532/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych
2010 1938 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 531/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych
2010 1891 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 582/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Góra Kalwaria odrębnego obwodu głosowania
2010 1664 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 312/XXV/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2010 1219 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 521/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych
2010 1218 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 763 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr 284/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2010 148 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 501/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych
2010 149 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 502/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych
2009 6940 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr 479/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50
2009 6229 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 469/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi TOMICE
2009 6233 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 487/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej dojazdowej do kategorii dróg gminnych
2009 6231 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 483/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Górze Kalwarii
2009 6230 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 480/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dębówka – grunty wspólnoty
2009 6232 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 484/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nadania statutu
2009 5428 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 242/XXI/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 5429 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 283/XXII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 5126 2009-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie ogłoszenia uchwały nr 440/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 362/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – część wschodnia
2009 4605 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 441/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie PGR Moczydłów, we wsi Moczydłów
2009 4606 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 442/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę gminną położonej we wsi Czersk
2009 3872 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2009 3873 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr 420/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2009 3336 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 406/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 3337 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 407/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 3338 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 408/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 2150 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 371/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobieszu
2009 2151 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 374/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tomice
2009 2152 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 383/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 1901 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 362/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec - część wschodnia
2009 1900 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 349/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2009 797 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 360/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 798 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 361/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 794 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 347/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
2009 795 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 348/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 222/XVIII/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. dotyczącej wyłączenia drogi z użytkowania.
2009 796 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr 353/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czachówek.
2009 738 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 329/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 552 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 317/XXV/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha - część południowa (teren pomiędzy drogą krajową Nr 79 i ulicą Europejską).
2009 409 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr 333/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2009 410 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr 342/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2009 411 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr 343/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.