Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10957 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 10700 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagradzania i nagród.
2019 10699 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 10698 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bieżuń
2019 8328 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8327 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 8326 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 8325 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 7412 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 7411 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Bieżuń".
2019 7410 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 7409 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 7408 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7407 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 5474 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.
2019 5473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2019 5472 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013.
2019 5471 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5470 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 5268 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5267 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Zgliczyn Pobodzy położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5266 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5265 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4935 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, Małocin, Trzaski, Wilewo, Pełki,Wieluń-Zalesie położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4934 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4933 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4282 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 4148 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bieżuń.
2019 4147 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bieżuń.
2019 4146 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieżuń w 2019 roku"
2019 930 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 929 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej oplaty.
2019 465 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 464 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 463 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, ktorzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2019 462 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 12637 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III /24/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12636 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Miasta i Gminy Bieżuń w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12635 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-23
2018 12634 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019
2018 12633 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 12632 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12631 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12630 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 12629 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 10716 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 9647 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9646 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Bieżuń.
2018 9645 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 9584 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2018-2021
2018 7798 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 7664 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Bieżuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7663 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2018 7662 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 6129 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 3887 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Bieżuń na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3886 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3885 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 2605 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieżuń w 2018 roku"
2018 2604 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2018.
2018 2603 2018-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2018 1606 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2018 16 2018-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 15 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 11991 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 10275 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bieżuń instrumentem płatniczym.
2017 10274 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 9428 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 9148 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 8966 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 8306 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 7685 2017-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 7435 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017
2017 7051 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2017.
2017 6900 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 6515 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu
2017 5970 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieżuń.
2017 5969 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 5968 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
2017 5967 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 4624 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 3935 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2017 3934 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2017 3933 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń.
2017 3932 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń.
2017 3931 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bieżuń do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od 1 września2017 roku do 31 sierpnia 2019r.
2017 3930 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 3929 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/147/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieżuń.
2017 2288 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2017 2082 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń.
2017 2081 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieżuń.
2017 399 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2016 11310 2016-12-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. na rok 2017
2016 11309 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/142/1998 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochody gminy.
2016 11308 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 11307 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 9734 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieżuń, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2016 9733 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2016 9732 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bieżuń.
2016 9731 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytułu " Zasłużony dla Miasta i Gminy Bieżuń"
2016 9034 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2016 7701 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2016 5454 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieżuń, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2016 4014 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2016 3579 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015
2016 3383 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2016 3379 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie udzielania dotacji na dofnansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.
2016 3367 2016-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie podziału Miasta i Gminy Bieżuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2016 914 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 11177 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11176 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bieżuń.
2015 11175 2015-12-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. na rok 2016
2015 11098 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 11097 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 11096 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11095 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 11094 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 9675 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustanowienia regulaminu meczu piłki nożnej Ligi Okręgowej niebędącego masową imprezą sportową.
2015 9674 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9673 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, ktorzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, ktorzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 9672 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 9671 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 8603 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie podziału Miasta i Gminy Bieżuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 8602 2015-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2015 7439 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2015 6861 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2015 5519 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieżuń.
2015 5518 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
2015 5517 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2015 5488 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2015 4745 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 4241 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014
2015 4106 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2015 4105 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Bieżuń jest organem prowadzącym
2015 4104 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieżuń.
2015 4103 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 3177 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 2979 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 2707 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014
2015 1928 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014
2015 1917 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014 Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2015 1764 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieżuń.
2015 1546 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 244/ 2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 8 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015
2014 10998 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2014 10740 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9683 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 8912 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 8801 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na 2013 rok.
2014 8635 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieżuń.
2014 8634 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2014 8633 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 7864 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 7863 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 6723 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013.
2014 6722 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2013 Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2012r.
2014 6251 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie podziału Miasta i Gminy Bieżuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 6250 2014-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/63/2007 Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2014 5383 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 3654 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 2956 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 2608 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 2156 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 1515 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 1514 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2014 1513 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2014 1512 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1511 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1025 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 1024 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu.
2014 865 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżun na rok 2012.
2014 772 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Bieżuń na rok 2012 Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r.
2013 13124 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 13123 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 13122 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2013 13121 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 10645 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 10544 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 17 września 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu.
2013 10485 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżun na rok 2011.
2013 10144 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 9159 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 9158 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 8857 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 8036 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalena Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu
2013 8035 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2013 8034 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2013 8033 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr xxiv/193/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu
2013 7900 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 7899 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 6769 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 5682 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
2013 5436 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 5435 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5434 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5433 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2013 5432 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2013 5431 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieżuń
2013 5430 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieżuń na lata 2013 – 2017.
2013 5429 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bieżuń.
2013 5428 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2013 5025 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 2270 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2013 1581 2013-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 426 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie  ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia.
2013 425 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 424 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 423 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Bieżuń na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 422 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
2013 421 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bieżuń.
2012 9328 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 9327 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 9326 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9325 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9324 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6803 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 18 września 2012r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolno-przedszkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu.
2012 6802 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2012 6801 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bieżuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5294 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2012 4723 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko- Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu.
2012 3296 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2012-2016
2012 3295 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sadłowie.
2012 2328 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 327 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2011 8646 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8645 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8644 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8649 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Bieżuń
2011 8648 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8647 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5238 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 5239 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń
2011 1678 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011.
2011 1679 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1298 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieżuń na lata 2011 – 2019.
2011 1299 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa
2010 7038 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5876 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2010 5875 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/287/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2010 5877 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 5879 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 311/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 5878 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/ 287/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2010 4221 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 4220 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010
2010 3585 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010
2010 2845 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Bieżuniu oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2846 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania.
2010 2340 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2010 1879 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2009 6062 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6063 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/252/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5407 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na i w obiektach oraz terenach będących własnością miasta i gminy Bieżuń
2009 4447 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 września 2009r. w sprawie zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 4448 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmiany do regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród
2009 3765 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 3194 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2371 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
2009 2387 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia i nagród.
2009 2388 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 marca 2009r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania