Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 244

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10724 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2019 9129 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zakrzówek
2019 9128 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Żelechowska
2019 9127 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Władysławów II
2019 9126 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Władysławów I
2019 9125 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stefanów
2019 9124 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sokolniki
2019 9123 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piastów
2019 9122 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łomnica
2019 9121 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kotłówka
2019 9120 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kębłów
2019 9119 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kębłów
2019 9118 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kalinów
2019 9117 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Janówek
2019 9116 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Huta Żelechowska
2019 9115 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gózdek
2019 9114 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gąsiory
2019 9113 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Goniwilk
2019 9112 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Goniwilk
2019 8642 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8272 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8271 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2019 6131 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6130 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym w programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 6128 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6127 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów
2019 5683 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2019 5682 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2019 5046 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2019 4456 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4455 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4454 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2019 4453 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2019 roku
2019 4452 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów.
2019 3830 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelechów
2019 3796 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok
2019 2229 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 673 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 672 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 671 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 670 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów.
2019 669 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych
2018 12477 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 12476 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 12475 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019
2018 12474 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019
2018 12473 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2019
2018 12472 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 10922 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie miasta Żelechów nazwy Rondo 100 – lecia Niepodległości
2018 9940 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 9939 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9938 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2018 9937 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9936 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żelechów
2018 8973 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 8972 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żelechów
2018 8971 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2018 8970 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2018 7827 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2018 4460 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2018 roku
2018 4459 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Żelechowie
2018 4458 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2018 4457 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 4456 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 4455 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4454 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4314 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z toalety publicznej” w budynku Ratusza w Żelechowie
2018 2845 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 2712 2018-03-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2018 rok
2018 241 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 240 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żelechów innym instrumentem płatniczym
2017 10495 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10471 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018
2017 10470 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018
2017 10469 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018
2017 10468 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 6371 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów
2017 5729 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żelechów
2017 5728 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów
2017 4684 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.
2017 4683 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 4682 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.
2017 3111 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2017 3041 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3038 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2686 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2017 1692 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021.
2017 1691 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów
2017 1125 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2017 rok
2017 81 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2017 80 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej
2017 79 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2017 78 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 11633 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2016 11505 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów
2016 10810 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 10809 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/16 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10808 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2016 10807 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów
2016 10806 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017
2016 10805 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/16 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017
2016 10804 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2017
2016 10803 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 8965 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 8964 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 8963 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2016 7278 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów.
2016 7277 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7276 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 3209 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2016 rok
2015 11477 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11476 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016
2015 10344 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.
2015 10343 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów
2015 10342 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2015 10268 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10267 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10266 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10265 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2016 na terenie gminy Żelechów
2015 10264 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10263 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2016
2015 9119 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie : uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów
2015 9051 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2015 7031 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 7030 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 7029 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2015 7028 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Pluszowym Misiu z siedzibą w Żelechowie.
2015 5627 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów
2015 5626 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5625 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji
2015 4480 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2015 rok
2015 3041 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie.
2015 2799 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Żelechów jest organem prowadzącym.
2015 2653 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Żelechowie.
2015 2652 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
2015 2651 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów.
2015 2650 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2649 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 566 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LI/366/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów
2015 233 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10648 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10647 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2015 na terenie gminy Żelechów
2014 10646 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/376/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10645 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10644 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/374/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2015
2014 10606 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/370/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów
2014 8500 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/365/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
2014 6593 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
2014 6592 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2026 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/312/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2014 rok
2014 1880 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 1312 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/317/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 1311 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/316/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2013 13239 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13238 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13237 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014
2013 13236 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/302/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie gminy Żelechów
2013 13235 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 9509 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7815 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Żelechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 7814 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 6264 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5954 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5912 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów - Rynek z przyległymi ulicami
2013 3298 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2013 rok
2013 2379 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2378 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2013 2143 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/249/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 2142 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/246/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2013 1033 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów.
2013 1032 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1031 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2012 10055 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 9609 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2012 9608 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 9607 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9606 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9605 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2013
2012 9604 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2013 na terenie gminy Żelechów
2012 9603 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013
2012 8047 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stwek opłaty targowej na 2012 rok
2012 8046 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6408 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie.
2012 5771 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 4756 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 4755 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok.
2012 998 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.
2012 997 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016
2012 996 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7968 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/138/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2012
2011 7967 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/137/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2012 na terenie gminy Żelechów.
2011 7966 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 7969 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7972 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok
2011 7971 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/141/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7970 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/140/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr IX/64/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6208 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2011 rok
2011 6209 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.
2011 5129 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych.
2011 3842 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.
2011 3843 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
2011 3844 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów
2011 1429 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Janówek
2011 1428 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Huta Żelechowska
2011 1430 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalinów
2011 1432 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stary Kębłów
2011 1431 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/44/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Kębłów
2011 1424 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/37/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Goniwilk
2011 1423 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
2011 1425 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stary Goniwilk
2011 1427 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gózdek
2011 1426 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gąsiory
2011 1439 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/52/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów II
2011 1438 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/51/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów I
2011 1440 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/53/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wola Żelechowska
2011 1442 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/65/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok
2011 1441 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzówek
2011 1434 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/47/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łomnica
2011 1433 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/46/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kotłówka
2011 1435 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piastów
2011 1437 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stefanów
2011 1436 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/49/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sokolniki
2011 549 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 548 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów.
2011 550 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/29/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011r.
2011 552 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/31/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 551 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/30/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6963 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011 r.
2010 6964 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6961 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2010 6962 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/07 z dnia 15 listopada 2007 roku Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6967 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6968 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok
2010 6965 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6966 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego na 2011 r. na terenie gminy Żelechów.
2010 3874 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów
2010 3339 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie
2010 3340 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3341 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2010 2584 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 2585 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi wyborcze, ustaleń ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej w Żelechowie
2009 249 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/123/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2009.
2009 250 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Żelechów.
2009 251 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/08 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie nr XIV/107/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.