Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 12755 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2013 3376 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3375 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5200 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5199 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5198 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5197 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/214/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 5196 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/211/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2517 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2516 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 2515 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2009r. zmina wbudżecie gminy na 2009 rok
2010 4838 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/294/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w Tarczynie
2010 4840 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIX/306/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkola w Tarczynie" w celu jego przekształcenia w jednostkę budzetową "Przedszkole w Tarczynie"
2010 4647 2010-10-16 uchwala Uchwala nr LIX/305/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarczyn
2010 4556 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 3612 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/270/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Kopana
2010 3613 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/271/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże
2010 3614 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/272/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka
2010 2589 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LII/263/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia miejsca targowego oraz zasad prowadzenia na nim działalności targowej
2010 1291 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 listopada 2000r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1289 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Duże
2010 1290 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marylka
2010 80 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6665 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2010
2009 5464 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw drogom we wsi Przypki
2009 5463 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2010-2014"
2009 5462 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2009 5467 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2010
2009 5466 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5465 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2010 r.
2009 3677 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2009
2009 3283 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2009 3284 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 listopada 2008r.w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 roku
2009 2686 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Nowe Racibory
2009 1914 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/191/09 z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Tarczyn
2009 1460 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Tarczyn
2009 1459 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna
2009 690 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn.
2009 643 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/161/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2009 r.