Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 129

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 9923 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2014 9437 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9289 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 9124 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8735 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8570 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/249/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8419 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 8121 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 7780 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 7343 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 6998 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok
2014 6474 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 5189 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 4653 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 4494 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 3670 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 3281 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2615 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2474 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 1252 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1251 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1250 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz.
2014 1249 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13717 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Tęczowej w Przasnyszu
2013 13716 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok.
2013 12696 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 12695 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 12694 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 11281 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznego w Przasnyszu (w organizacji)
2013 11280 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2013 11279 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 10758 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10455 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10339 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 9980 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz, warunków i zasad oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 9101 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 8986 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8985 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/251/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 8984 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/250/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2013 8709 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 7476 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6357 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6356 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2013 roku
2013 6355 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Przasnysz
2013 5461 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5460 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4082 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2013 roku
2013 3459 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2013 2843 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysz.
2013 2218 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok.
2013 1720 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1719 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2013 1718 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 81 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2013 80 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 79 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 78 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 77 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 76 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 75 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 7638 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 7535 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7534 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6717 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6716 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6715 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6714 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6713 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2012 6712 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6561 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysz
2012 6246 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 6090 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Orlika w Przasnyszu
2012 5339 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 5338 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.
2012 5337 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2012 3057 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu
2012 3056 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
2012 3055 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2012 roku
2012 2733 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.
2012 2650 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 2104 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 2014 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1160 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 1151 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/277/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2012 141 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 140 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2011 7345 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2011 7344 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7343 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 7348 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7347 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 7346 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6210 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5800 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Przasnysz i jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 5801 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5208 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Przasnysz
2011 5207 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Przasnyszu
2011 5210 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie korekty w opisie granic obwodów głosowania
2011 5209 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 4488 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4489 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2333 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2010 4439 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
2010 3271 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/309/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 2255 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 2254 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 2257 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2256 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1601 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych.
2010 1040 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 862 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok.
2010 863 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 864 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 264 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010
2009 7077 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 6209 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2009 6210 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 5263 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/278/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 5264 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/279/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Przasnysz
2009 4614 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Przasnyszu
2009 4320 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 3974 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu Gminie Przasnysz
2009 3975 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3622 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 3378 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza
2009 3192 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "BŁONIE", obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Leszno i Przemysłowej
2009 3193 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Przasnysz
2009 2422 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032”
2009 1396 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2007 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2007r. w sprawie regulaminu oraz ustalania opłat za korzystanie z obiektów na Stadionie Miejskim w Przasnyszu