Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6129 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2017 9508 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2010 2713 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego
2010 2341 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu okreśłającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2010 1750 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2010 rok
2010 787 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
2010 788 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/182/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2010 789 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów
2010 592 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Żelechów
2009 5778 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 roku
2009 5779 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/165/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5777 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 5694 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2009 5690 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2010 rok
2009 5691 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5693 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5692 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 4143 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XX/159/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Żelechów, gmina Żelechów
2009 3356 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2009 3357 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2009 3358 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1810 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/135/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów