Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 151

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3168 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 1637 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024
2016 1561 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiyum Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiagnięcia promujące gminę.
2016 1556 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przynzawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności i tryb pobierania opłat.
2016 1553 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016r.
2016 799 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania doracji.
2016 616 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2016 591 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 589 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.
2016 587 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew.
2016 585 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2016 583 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2016 312 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 11462 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2015 11461 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11460 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.
2015 11459 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 11458 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 6411 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębiw działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
2015 5774 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4993 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew.
2015 4130 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2015 4129 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2015 2885 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu budżetu na 2015r.
2015 2884 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej Preognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023
2015 2656 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat.
2015 1082 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew.
2015 1081 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oświatowych.
2015 1080 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2015 1079 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 12030 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXIX/387/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/321/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsko-gminnego targowiska "Mój Rynek" w Skaryszewie i ogłoszenia jednolitego tekstu tego regulaminu.
2014 11307 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/395/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11306 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/394/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2015r.
2014 8506 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Sołtyków.
2014 8505 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/305/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów.
2014 8504 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/268/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 7748 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec.
2014 7747 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/371/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Sołtyków.
2014 7746 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Sołtyków.
2014 7745 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Sołtyków.
2014 7744 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2014 6646 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014 6233 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu Uchwały Budżetowej na rok 2014.
2014 6232 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022
2014 5788 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 5750 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w u chwale budżetowej na rok 2012
2014 2797 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2641 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2614 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2538 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 2461 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2460 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 2459 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2458 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 2457 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 2456 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2014 2098 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 1891 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 159 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXVI/267/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2014 158 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 157 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 156 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skaryszew.
2013 13158 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsko-gminnego targowiska "Mój Rynek" w Skaryszewie.
2013 13157 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2013 13156 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.
2013 13155 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 13154 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 11735 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszewie.
2013 11652 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/268/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 11651 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów.
2013 11650 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/304/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/237/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 10350 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/237/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 7877 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7876 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Miasta i Gminy Skaryszew.
2013 7875 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Skaryszew.
2013 7801 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie upoważnienia p. Józefa Pawlaka - p.o Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie do załatwiania w imieniu burmistrza indywidualnych spraw z zakresu działalności Zespołu Obsługi Oświaty.
2013 7800 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli ustalonego w dniu 30 marca 2009r. Uchwała Nr XXVI/185/2009 r. Rady Miejskiej w Skaryszewie.
2013 7799 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb prezyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola.
2013 4987 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXVI/267/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 4634 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawieopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4633 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 4632 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4631 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 4630 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 4480 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4479 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2013 1970 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 1418 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
2013 1145 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1144 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1143 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1142 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1141 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1140 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 1139 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 9922 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego tj. zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2012 9878 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjecia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.
2012 9877 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/223/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych
2012 9876 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 9875 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9596 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego "Wstępy" odbywajacego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2012 9595 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9594 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9593 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego na 2013r.
2012 8017 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6868 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolno-przedszkolnej działającej w Samorzadowym Przedszkolu w Skaryszewie.
2012 6693 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII-194-2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Wincentów w Skaryszewie
2012 6692 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII-193-2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Gaj w Skaryszewie
2012 6691 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII-192-2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawiew przyjęcia Statutu Osiedla Centrum w Skaryszewie
2012 6690 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maków Nowy w Gminie Skaryszew.
2012 6689 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Zalesie w Gminie Skaryszew
2012 6688 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wymysłów w Gminie Skaryszew
2012 6687 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wilczna w Gminie Skaryszew
2012 6686 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wólka Twarogowa w Gminie Skaryszew
2012 6685 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Tomaszów w Gminie Skaryszew
2012 6684 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Sołtyków w Gminie Skaryszew
2012 6683 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Podsuliszka w Gminie Skaryszew
2012 6682 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Odechowiec w Gminie Skaryszew
2012 6681 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Odechów w Gminie Skaryszew.
2012 6680 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Niwa Odechowska w Gminie Skaryszew.
2012 6679 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Modrzejowice w Gminie Skaryszew
2012 6678 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Miasteczko w Gminie Skaryszew
2012 6677 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maków w Gminie Skaryszew
2012 6676 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Makowiec w Gminie Skaryszew
2012 6675 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kłonowiec Kurek w Gminie Skaryszew
2012 6674 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kłonowiec Koracz w Gminie Skaryszew
2012 6673 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kazimierówka w Gminie Skaryszew
2012 6672 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kobylany w Gminie Skaryszew
2012 6671 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Janów w Gminie Skaryszew
2012 6670 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Huta Skaryszewska w Gminie Skaryszew
2012 6669 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gębarzów Kolonia w Gminie Skaryszew
2012 6668 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gębarzów w Gminie Skaryszew
2012 6667 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Grabina w Gminie Skaryszew
2012 6666 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Edwardów w Gminie Skaryszew
2012 6665 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Dzierzkówek Nowy w Gminie Skaryszew
2012 6664 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Dzierzkówek Stary w Gminie Skaryszew
2012 6663 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Socha w Gminie Skaryszew
2012 6662 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Szczygieł w Gminie Skaryszew
2012 6661 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Puszcz w Gminie Skaryszew
2012 6660 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Bogusławice w Gminie Skaryszew
2012 6659 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Bujak w Gminie Skaryszew
2012 6658 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Antoniów  w Gminie Skaryszew
2012 6657 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Anielin w Gminie Skaryszew
2012 6085 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew
2012 6004 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 5523 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.
2012 5522 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie.
2012 5016 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.
2012 4997 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 3863 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew.
2012 3811 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skaryszew lub jej jednostkom organizacyjnym.