Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20517

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7531 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7530 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7529 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2019 7528 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7527 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 7526 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7525 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7524 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 7523 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7522 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7521 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 7519 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 139/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki- Etap I
2019 7478 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec
2019 7436 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7434 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew
2019 7433 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7412 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 7411 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Bieżuń".
2019 7410 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 7409 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 7408 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7407 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7385 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 7338 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 132/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Baranów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Baranów
2019 7337 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 131/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie
2019 7336 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 130/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 7335 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7334 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7306 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zwoleń w 2019 roku
2019 7268 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2019 7267 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7246 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej Uchwale
2019 7244 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/128/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 7240 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 7239 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. im. Adama Mickiewicza w Mrozach
2019 7238 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 7237 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w prawo własności tych gruntów
2019 7236 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 7218 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 7217 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7216 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7215 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7212 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Cegielnia
2019 7211 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sieraków
2019 7210 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 58/IX/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.
2019 7206 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz określenia granic ich obwodów.
2019 7180 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7179 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2019 7178 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych jako dróg publicznych na terenie Gminy Pułtusk
2019 7177 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7176 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7175 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk
2019 7174 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk
2019 7173 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Sukiennicza, Panny Marii, Stare Miasto, Solna w Pułtusku
2019 7172 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7171 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 7136 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-75/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7135 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-73/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7134 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-72/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7133 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.
2019 7132 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-61/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 7118 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2019 7117 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 7116 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 7112 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7111 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
2019 7107 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 7106 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 7105 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 7103 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2019 7102 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
2019 7101 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2019 roku.
2019 7100 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019.
2019 7087 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 7086 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw rondu i ulicom położonym w miejscowości Wyszków.
2019 7085 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Rybienko Stare.
2019 7084 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świniotop.
2019 7083 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2019 7082 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2019 7039 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2019 7029 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Obrońców Różana w Różanie
2019 7028 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie : zmiany uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2019 7027 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 76/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
2019 7023 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 7022 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 7021 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1A w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022
2019 7020 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 7019 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. dotyczącej opłaty targowej
2019 7003 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2019 7002 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7001 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 oraz w Dziennym Domu Pomocy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.
2019 7000 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomia
2019 6996 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka
2019 6995 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat ww. opłaty
2019 6942 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2019 6929 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę żródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2019 6886 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 6883 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6882 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów
2019 6865 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 6835 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka oraz nadania nazwy ulicy
2019 6834 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 6833 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6832 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warka
2019 6831 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka
2019 6830 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6829 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2019 6811 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2019 6810 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6809 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6808 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6789 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 178/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską w granicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U
2019 6780 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 219/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 169/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 6779 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 204/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6778 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 203/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6777 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 202/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6776 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 199/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6775 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 198/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6774 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 196/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6773 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 194/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6772 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 193/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6771 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 192/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6770 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 191/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6769 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 189/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6768 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 188/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 6767 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 6766 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6765 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6764 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6763 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/122/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6755 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.
2019 6733 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
2019 6731 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 6699 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III
2019 6697 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I
2019 6696 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 6695 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6694 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin- - Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi
2019 6693 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 6680 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 214/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy UGODOWA ulicy położonej we wsi Antoninów w gminie Piaseczno
2019 6679 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 213/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ZNAJOMA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
2019 6678 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 212/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 10 w Piasecznie.
2019 6677 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 211/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 5 w Piasecznie.
2019 6676 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 210/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie.
2019 6604 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Systemu powszechnej samorządowej teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Chorzele"
2019 6595 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6580 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 181/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ I
2019 6579 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 179/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 22 i 24 z obr. 16
2019 6570 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kliczewo Duże
2019 6562 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 99/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6561 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 6560 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6527 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 6526 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6525 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Drobin”
2019 6518 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6517 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 6516 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023
2019 6515 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 6500 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 59/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 6499 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 6498 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 6497 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 6463 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/86/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania w mieście Wyszków.
2019 6453 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
2019 6439 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 180/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
2019 6429 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów.
2019 6418 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6383 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 6353 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice".
2019 6352 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice
2019 6351 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/52/5019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 6349 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele
2019 6347 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2019 6346 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2019
2019 6345 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.
2019 6336 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Łomianki
2019 6326 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Błoniu
2019 6325 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/98/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Filii Centrum Kultury w Błoniu - Dom Kultury w Bramkach.
2019 6324 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku
2019 6323 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/94/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 12 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2019 6322 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2019 6321 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2019 6320 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2020 rok
2019 6319 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/88/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14  stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 6306 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne
2019 6291 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-55/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r.
2019 6290 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-53/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6289 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-52/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6288 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-51/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 6277 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 6259 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 6225 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 86/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6201 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia granic ich obwodów.
2019 6199 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 -2024.
2019 6193 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno
2019 6185 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6184 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Węgrowa
2019 6167 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 120/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 6166 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 107/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 6165 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 104/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6131 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6130 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym w programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 6129 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6128 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6127 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów
2019 6124 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 6123 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 6105 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Świętochów gmina Tarczyn
2019 6056 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 6031 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6030 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6021 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
2019 6020 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6019 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6009 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2019 – 2023
2019 6008 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 6003 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz.
2019 6002 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ZAWODZIE".
2019 6001 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 5974 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
2019 5964 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Zwoleń oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela
2019 5948 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 5947 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 5938 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5937 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5933 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5932 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w  Wyszkowie z  dnia 30  kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w  drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5931 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 5915 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.75.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2019 5914 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5913 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.72.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 5912 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.71.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 5857 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 5852 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5851 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5850 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5849 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5848 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5847 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – osiedle Wilczynek
2019 5846 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 5845 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
2019 5844 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 5843 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 5842 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 5837 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 5814 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów
2019 5805 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 5804 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 5803 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 oraz nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2019 5802 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2019 5801 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Zakroczym
2019 5800 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie skrzyżowania ulic Kapitana Tadeusza Doranta i Płońskiej
2019 5799 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5794 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2019 5793 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2019 5792 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 5791 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5790 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5789 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2019 5783 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5777 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/113/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5715 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 79/X/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 5714 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 74/X/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r.
2019 5708 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5707 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakroczym w 2019 roku
2019 5706 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego 0007 Mochty-Smok w gminie Zakroczym
2019 5705 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5704 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5702 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5694 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad-czenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5693 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5692 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5691 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5690 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5689 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lubowidz oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5688 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.51.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie
2019 5687 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 5683 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2019 5682 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów
2019 5676 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 5675 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół pdstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5674 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2019 5673 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
2019 5665 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 5658 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.77.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Halinów
2019 5657 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Chobocie przy Szkole Podstawowej w Chobocie
2019 5656 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Halinów
2019 5655 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.71.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 5644 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu wsparcia dla najuboższych osób - beneficjentów projektów - „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku" oraz ”Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II" realizowany na terenie Gminy Miasto Płońsk
2019 5643 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5623 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr XLVI/469/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
2019 5589 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 166/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5588 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 164/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5587 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 161/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5586 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 160/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5585 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 157/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5584 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 155/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5583 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 153/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5582 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 154/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5581 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5580 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 151/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5579 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 150/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5578 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 149/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 5577 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
2019 5556 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 5549 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2019 5506 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 5505 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: dopłaty dla indywidualnych odbiorców taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
2019 5474 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.
2019 5473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2019 5472 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013.
2019 5471 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5470 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 5454 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2019”.
2019 5453 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski”.
2019 5452 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5451 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5445 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 5444 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radzymin, instrumentem płatniczym
2019 5443 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5442 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 5441 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 5395 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 5381 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu
2019 5370 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku
2019 5369 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 5368 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 5363 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5362 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok
2019 5352 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5351 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2019 5350 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2019 5308 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
2019 5307 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2019 5306 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.
2019 5305 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Glinojecku w obrębie nr 1.
2019 5268 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5267 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Zgliczyn Pobodzy położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5266 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5265 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5247 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5246 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 5236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 5215 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5214 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5213 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna
2019 5212 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5211 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5207 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019
2019 5206 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5204 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019
2019 5192 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5191 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5189 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 5188 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5187 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 37/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5184 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 5151 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 169/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 5089 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-32/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5088 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-30/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B
2019 5087 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-28/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym
2019 5086 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-25/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2019 r.
2019 5085 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-23/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2019 5084 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-21/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 5083 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
2019 5082 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 127/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
2019 5057 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 5046 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4978 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4965 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni”
2019 4935 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, Małocin, Trzaski, Wilewo, Pełki,Wieluń-Zalesie położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4934 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4933 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4885 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu oraz sezonu kąpieliska na 2019 rok na terenie Gminy Pułtusk
2019 4875 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 4874 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4866 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4865 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 4864 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4834 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4833 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
2019 4832 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
2019 4808 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
2019 4793 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2019 roku
2019 4792 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 4766 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku
2019 4763 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4762 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4761 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2019 r.
2019 4760 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Iłża
2019 4759 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 4758 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4757 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 4756 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4755 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4754 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą instrumentem płatniczym.
2019 4717 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2019 roku
2019 4716 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyśmierzyce
2019 4715 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wyśmierzyce
2019 4714 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 4713 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2019 4712 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 4711 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4709 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 4708 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego w Pułtusku
2019 4707 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 4671 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
2019 4670 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Różan w roku 2019
2019 4669 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 4668 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Warce Nr VII/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4667 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warka pn. „Ciemniewskiego” w obrębie ulic: Ks. Ciemniewskiego i Puławskiej
2019 4645 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2019 roku
2019 4644 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2019 4643 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów i miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 4642 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2019 4641 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2019 4640 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 4639 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4612 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy
2019 4611 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2019 4610 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2019
2019 4609 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.
2019 4608 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020
2019 4593 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2019 4592 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2019 4591 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 4590 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2019 4589 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 4588 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór
2019 4587 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4586 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych
2019 4585 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon Placu Tysiąclecia
2019 4584 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, zasad zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Góra Kalwaria oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4583 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 4582 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2019
2019 4581 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Góra Kalwaria, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4580 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2019 4578 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4577 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4574 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2019
2019 4568 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
2019 4567 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019
2019 4566 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 4565 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
2019 4564 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 4527 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 29/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2
2019 4476 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2019 r.
2019 4475 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4467 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4466 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn na 2019 rok
2019 4465 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 4456 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4455 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4454 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2019 4453 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2019 roku
2019 4452 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów.
2019 4426 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 4425 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/37/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 4424 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łosinno.
2019 4423 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2019 r."
2019 4422 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019.
2019 4402 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 93/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2019 r.
2019 4389 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
2019 4388 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
2019 4387 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku
2019 4368 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 4367 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku
2019 4342 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV.68.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4336 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.
2019 4335 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 4334 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka
2019 4333 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica
2019 4332 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi
2019 4331 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ
2019 4330 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe
2019 4329 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/106/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew
2019 4328 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/105/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza
2019 4327 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel
2019 4326 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów
2019 4325 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków
2019 4324 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki
2019 4323 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie
2019 4322 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów
2019 4321 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów
2019 4320 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice
2019 4319 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia
2019 4318 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew
2019 4317 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś