Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20202

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5454 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2019”.
2019 5453 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski”.
2019 5452 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5451 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5445 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 5444 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radzymin, instrumentem płatniczym
2019 5443 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5442 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023
2019 5441 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 5395 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 5381 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu
2019 5370 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku
2019 5369 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 5368 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
2019 5363 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5362 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok
2019 5352 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5351 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2019 5350 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2019 5308 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
2019 5307 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2019 5306 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.
2019 5305 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Glinojecku w obrębie nr 1.
2019 5268 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Łaziska, Sławęcin położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5267 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Zgliczyn Pobodzy położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5266 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówki, Stanisławowo, Pozga położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5265 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 5247 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 5246 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 5236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 5215 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5214 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5213 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna
2019 5212 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5211 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5207 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019
2019 5206 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5204 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019
2019 5192 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5191 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5189 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 5188 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5187 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 37/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5184 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 5151 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 169/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 5089 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-32/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5088 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-30/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B
2019 5087 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-28/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym
2019 5086 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-25/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2019 r.
2019 5085 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-23/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2019 5084 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-21/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 5083 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 148/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
2019 5082 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 127/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
2019 5057 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 5046 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4978 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4965 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni”
2019 4935 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, Małocin, Trzaski, Wilewo, Pełki,Wieluń-Zalesie położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4934 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4933 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń.
2019 4885 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu oraz sezonu kąpieliska na 2019 rok na terenie Gminy Pułtusk
2019 4875 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 4874 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4866 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4865 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 4864 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4834 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4833 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
2019 4832 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
2019 4808 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
2019 4793 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2019 roku
2019 4792 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 4766 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku
2019 4763 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4762 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4761 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2019 r.
2019 4760 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Iłża
2019 4759 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 4758 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4757 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 4756 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4755 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4754 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą instrumentem płatniczym.
2019 4717 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2019 roku
2019 4716 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyśmierzyce
2019 4715 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wyśmierzyce
2019 4714 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 4713 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk”
2019 4712 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 4711 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4709 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 4708 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego w Pułtusku
2019 4707 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 4671 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
2019 4670 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Różan w roku 2019
2019 4669 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 4668 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Warce Nr VII/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4667 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warka pn. „Ciemniewskiego” w obrębie ulic: Ks. Ciemniewskiego i Puławskiej
2019 4645 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2019 roku
2019 4644 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2019 4643 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów i miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 4642 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów
2019 4641 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów
2019 4640 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 4639 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4612 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy
2019 4611 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2019 4610 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2019
2019 4609 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.
2019 4608 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020
2019 4593 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2019 4592 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
2019 4591 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 4590 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2019 4589 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 4588 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór
2019 4587 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4586 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych
2019 4585 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon Placu Tysiąclecia
2019 4584 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, zasad zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Góra Kalwaria oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4583 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 4582 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2019
2019 4581 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Góra Kalwaria, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4580 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2019 4578 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4577 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4574 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2019
2019 4568 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
2019 4567 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019
2019 4566 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 4565 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
2019 4564 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 4527 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 29/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2
2019 4476 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2019 r.
2019 4475 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4467 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4466 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tarczyn na 2019 rok
2019 4465 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 4456 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4455 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4454 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021
2019 4453 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2019 roku
2019 4452 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów.
2019 4426 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 4425 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/37/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 4424 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łosinno.
2019 4423 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2019 r."
2019 4422 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019.
2019 4402 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 93/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2019 r.
2019 4389 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
2019 4388 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
2019 4387 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku
2019 4368 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 4367 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku
2019 4342 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV.68.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4336 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Serock oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.
2019 4335 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 4334 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka
2019 4333 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica
2019 4332 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi
2019 4331 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ
2019 4330 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe
2019 4329 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/106/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew
2019 4328 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/105/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza
2019 4327 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel
2019 4326 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów
2019 4325 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków
2019 4324 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki
2019 4323 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie
2019 4322 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów
2019 4321 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów
2019 4320 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice
2019 4319 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia
2019 4318 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew
2019 4317 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś
2019 4316 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły
2019 4315 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/92/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży
2019 4314 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pilaszków
2019 4313 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś
2019 4312 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Orły
2019 4311 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew
2019 4310 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Myszczyn
2019 4309 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mory
2019 4308 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałówek
2019 4307 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Macierzysz
2019 4306 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koprki
2019 4305 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konotopa
2019 4304 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaputy - Kręczki
2019 4303 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jawczyce
2019 4302 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gołaszew
2019 4301 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Duchnice
2019 4300 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domaniewek
2019 4299 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bronisze
2019 4298 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2019 roku
2019 4297 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2019 4296 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok 2019
2019 4295 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019 4282 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 4276 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 4275 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4274 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4273 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4205 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV.58.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 4185 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 4184 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VII/61/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4182 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 4179 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.67.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4178 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.64.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz
2019 4177 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.62.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2019 4176 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.61.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów
2019 4173 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4151 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 86/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap IV
2019 4148 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bieżuń.
2019 4147 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bieżuń.
2019 4146 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieżuń w 2019 roku"
2019 4129 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu statutu
2019 4116 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Węgrowa w 2019 roku"
2019 4115 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Miasto Węgrów
2019 4114 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Węgrów oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
2019 4109 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku
2019 4108 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4053 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Miasta i Gminy Lubowidz
2019 4052 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 4051 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 4050 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą
2019 4049 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na 2019 rok”
2019 4048 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 4047 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Sierpc
2019 4046 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
2019 4045 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2019 4044 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 4043 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów
2019 4042 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec.
2019 4041 2019-03-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawiepowierza Gminie Brwinów jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich dotyczących organizacji komunikacji autobusowej łączącej obszar Gminy Brwinów z obszarem Gminy Nadarzyn na linii autobusowej
2019 4040 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 4005 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III.45.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar IV
2019 3989 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 3988 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3987 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie
2019 3986 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019”
2019 3985 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3984 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3983 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3982 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 118/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3981 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 117/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3980 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 116/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3979 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 114/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3978 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 112/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3977 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 111/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3976 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3975 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 109/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3950 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3949 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3948 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 3947 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3946 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2019 3945 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok
2019 3944 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2019 3943 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1315W w m. Jaźwiny
2019 3942 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 3918 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
2019 3917 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 3916 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3915 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025
2019 3885 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13
2019 3880 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2019 roku"
2019 3878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 143/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy NADZIEI ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno
2019 3877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
2019 3876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
2019 3875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2019 3874 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2019 r.”
2019 3864 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024
2019 3863 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów
2019 3830 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelechów
2019 3819 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko
2019 3818 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3817 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2019r
2019 3813 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali
2019 3812 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2019 3811 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakroczym
2019 3810 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 3809 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 3802 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
2019 3801 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3800 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 3796 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok
2019 3794 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/82/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/492/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bramki.
2019 3793 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/81/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Błonie Wieś.
2019 3792 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/80/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/526/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Wieś.
2019 3791 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/79/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Parcela.
2019 3790 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/78/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/493/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewice.
2019 3789 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białuty
2019 3788 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/76/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białutki
2019 3787 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/75/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radzików Wieś.
2019 3786 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/74/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6
2019 3785 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/73/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5
2019 3784 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4
2019 3783 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3
2019 3782 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2
2019 3781 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1
2019 3780 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka.
2019 3779 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska.
2019 3778 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witki.
2019 3777 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów.
2019 3776 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew.
2019 3775 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/534/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stary Łuszczewek.
2019 3774 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/565/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Faszczyce.
2019 3773 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/499/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rokitno.
2019 3772 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rochaliki.
2019 3771 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/497/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radonice.
2019 3770 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/496/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Piorunów.
2019 3769 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/533/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowy Łuszczewek.
2019 3768 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowe Faszczyce.
2019 3767 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Wieś.
2019 3766 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/532/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Górna.
2019 3765 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/495/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Marysinek.
2019 3764 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/494/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łąki.
2019 3763 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniewek.
2019 3762 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/531/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniew.
2019 3761 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/530/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Kopytów.
2019 3760 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Konstantów.
2019 3759 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/528/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Górna Wieś.
2019 3758 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/527/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Dębówka.
2019 3757 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/529/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Cholewy.
2019 3714 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2019 3700 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice - część północna I
2019 3696 2019-03-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/15/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. Gminy Błonie na rok 2019
2019 3692 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 3691 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 3690 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 3689 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.
2019 3680 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019
2019 3653 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2019
2019 3645 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3614 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
2019 3591 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2019
2019 3587 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów
2019 3583 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 3582 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3533 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 3517 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 68/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3516 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 67/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3515 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3514 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3513 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3512 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 63/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3511 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 60/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Borki
2019 3510 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 59/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin w obrębie 05-02
2019 3509 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 58/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin w obrębie Emilianów
2019 3508 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 57/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin w obrębie 03-04
2019 3507 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3506 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Radzymin w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3505 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3499 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3496 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/359/06 w sprawie Statutów Sołectw Gminy Tarczyn.
2019 3495 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Tarczyn
2019 3494 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Tarczyn w gminie Tarczyn.
2019 3493 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 97/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki
2019 3492 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 96/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap I
2019 3467 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.54.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 3459 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.55.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 3458 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.53.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.313.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2019 3457 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.52.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.312.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3456 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.51.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3450 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2019 3392 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3391 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3390 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 3389 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 3388 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej
2019 3387 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3386 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2019 3385 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dominikańską - Kalwaryjską - Papczyńskiego - Armii Krajowej - etap I
2019 3363 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 85/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 3312 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 193, obręb Marylka
2019 3311 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 1/17, obręb Marianka
2019 3310 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 81, 71/1 obręb Stefanówka oraz dla działki nr ew. 315 obręb Rembertów
2019 3265 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno
2019 3264 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 107/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 3263 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 106/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I.
2019 3262 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 3261 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2019 3217 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Halinowie i sołtysów sołectw z terenu Gminy Halinów
2019 3216 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 3215 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 3181 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.”
2019 3146 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 3145 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków.
2019 3144 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Rybienko Nowe.
2019 3143 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3142 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/299/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 3141 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/345/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3140 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/566/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 3139 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 3129 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3128 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 3127 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin
2019 3126 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
2019 3125 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę: Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2019 3124 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku.
2019 3123 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Filii Nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3122 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 3121 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
2019 3118 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3116 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tarczyn, dla obszaru ograniczonego ulicami: Błońską, Warszawską, al. Krakowską oraz granicą obrębu Tarczyna
2019 3099 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3098 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
2019 3097 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów
2019 3096 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 3095 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3094 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2019 3093 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania
2019 3092 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2019 r.
2019 3081 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3080 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3033 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3032 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasntów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3028 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3027 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Przasnysz
2019 3026 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3024 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 3022 2019-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej
2019 3017 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 28/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 r.
2019 3015 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 3014 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 2996 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 2995 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach zdnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.
2019 2994 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2993 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2992 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2991 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2971 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2954 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2019 2951 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 2950 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2019 2936 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 2935 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2934 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 2881 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019r.
2019 2821 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I
2019 2811 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Witaszyn
2019 2810 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ulaski
2019 2809 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Romanów
2019 2808 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Redlin
2019 2807 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Paprotno
2019 2806 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Olszowa
2019 2805 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kożuchów
2019 2804 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kozłów
2019 2803 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kostrzyn
2019 2802 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Korzeń
2019 2801 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Jabłonna
2019 2800 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 2799 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2798 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2797 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 2796 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2795 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2794 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 2793 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2019 rok
2019 2782 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 2781 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin
2019 2776 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Płońsk.
2019 2775 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2774 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 2768 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2019 2767 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia.
2019 2766 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/109/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za 2018 rok
2019 2765 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2019 r.’’
2019 2764 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2019 2752 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 80/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
2019 2751 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 79/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
2019 2750 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 78/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 2749 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 77/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie Gminy Piaseczno
2019 2742 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
2019 2741 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2019 2740 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
2019 2739 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 2731 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
2019 2730 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
2019 2729 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2728 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2727 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2019 2726 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2718 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2717 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2716 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2715 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2714 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2713 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy