Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21217

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11916 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku.
2019 11915 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2019 11914 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 11898 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2025
2019 11859 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 11850 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 11849 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu.
2019 11848 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11818 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 199/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 11817 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 198/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 720/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2019 11816 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 196/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 11815 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 11807 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 205/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 11806 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 188/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2019 11805 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 187/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 11799 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 11798 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gabriela Boduena w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 11797 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Paderewskiego i Inżynierskiej
2019 11796 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/115/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 11794 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów pełniących rolę świetlic wiejskich w Gminie Wyśmierzyce
2019 11793 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2019 11770 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 11754 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2019 11753 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”
2019 11699 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczewa
2019 11653 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 204/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 389/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A
2019 11600 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 192/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Dybów Kolonia na terenie gminy Radzymin – część A
2019 11588 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.104.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2019 11587 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.101.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 11576 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019 - 2022
2019 11551 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11550 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11549 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11539 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 11538 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11537 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie
2019 11528 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 11526 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 11521 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 11520 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2019 11491 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 11488 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/170/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11466 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2019 11465 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27  grudnia 2018 roku
2019 11464 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Dobinie z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 11463 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 11462 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2019 11461 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 11445 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Siercpu
2019 11444 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 132/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 11407 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/ 80 /2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11386 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
2019 11385 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 11384 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11383 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 11382 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11381 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
2019 11380 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 11379 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.
2019 11378 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/107/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wyszkowie z dnia 23 października 1987 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Wyszkowie.
2019 11377 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 11376 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/133/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Natalin.
2019 11375 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/132/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2019 11374 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2019 11363 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11362 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2019 11361 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII -119/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr LVII-141/2018 z dnia 5 września 2018 r.
2019 11360 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X-91/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 11359 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII-117/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 11358 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2019 11357 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11356 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11355 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
2019 11326 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 11315 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11314 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 11313 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 11312 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie
2019 11311 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku
2019 11310 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 11309 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 11293 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2019 11292 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 86/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2019 11251 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 11250 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Płońsk i jej jednostkom organizacyjnym
2019 11249 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 312/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11248 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 311/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11247 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 310/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11246 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 309/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11245 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 308/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11242 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 323/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
2019 11241 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 327/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Czajki we wsi Julianów
2019 11240 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 318/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy REKREACYJNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2019 11239 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 316/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, zmienionej uchwałą Nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 roku.
2019 11234 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 179/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta i Rotmistrza Witolda Pileckiego.
2019 11208 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 11173 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok
2019 11172 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień
2019 11171 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec
2019 11170 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 11169 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec
2019 11144 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice.
2019 11122 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11116 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 129/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
2019 11115 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 128/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 11114 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 123/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 108/VIII/8/2019 w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
2019 11113 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 122/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 346/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
2019 11112 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 118/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 11111 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 127/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 11110 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 117/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11105 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2019 11104 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/164/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11088 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X.95.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 11081 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Tarczyn
2019 11080 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr X.106.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 11061 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 132/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2019 11060 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 129/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Leśna Polana.
2019 11059 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 128/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Brzeziny.
2019 11058 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.
2019 11057 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 125/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 11042 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/ 2009 Rady miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2019 11041 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 10965 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2019 10957 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 10921 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2019 10920 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.78.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 10915 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10914 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 86/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 10913 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 85/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2023
2019 10912 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 84/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Żuromin
2019 10911 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 83/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Żuromin
2019 10910 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 82/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Żurominie
2019 10909 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 81/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Poniatowie
2019 10908 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 80/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kliczewo Duże
2019 10907 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 79/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
2019 10892 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10891 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice.
2019 10890 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVll/454/2004 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 10889 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 10850 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 177/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki
2019 10849 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 162/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 10803 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 10802 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 roku
2019 10801 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca położonego przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
2019 10800 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10799 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 10798 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr: 2198, 295/8, 295/3, 131/1, 2083 , 937, 938, 939, 940, 941, 753, 755, 757, 758, oraz części działki nr 800/2, położonych w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 10748 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 298/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze Gminy Piaseczno.
2019 10747 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 297/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 10737 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 10724 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2019 10715 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Glinojeck”
2019 10700 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagradzania i nagród.
2019 10699 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 10698 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bieżuń
2019 10635 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2019 10634 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2019 10631 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI.65.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 10630 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI.63.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Różan
2019 10620 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/105/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 10599 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 283/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10598 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 282/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10597 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 280/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10596 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 279/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10595 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 278/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10594 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 277/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10593 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 274/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10592 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 273/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
2019 10591 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 272/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10590 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 271/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10589 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 270/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10588 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 307/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe liniami miejskimi typu "P" na terenie miasta i gminy Piaseczno, w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2019 10587 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 301/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
2019 10586 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 299/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1636/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2019 10585 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 295/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy Żytnia ulicy położonej w Piasecznie
2019 10584 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 286/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno
2019 10583 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 285/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z  dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 10541 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.113.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10540 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 10539 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.110.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Halinów
2019 10538 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 10512 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2019 10511 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/103/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 10503 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2019 10502 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki
2019 10501 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2019 10500 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki
2019 10493 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 10492 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
2019 10491 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 10490 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew
2019 10489 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 10488 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10487 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2019 10486 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10477 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/120/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek ewid. nr 21, 22 obr. 0012.
2019 10464 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2019 10463 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 10451 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 182/XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 10422 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 10421 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/156/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
2019 10420 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/155/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 10419 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 10415 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 10414 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Potycz
2019 10413 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cendrowice – etap Ib
2019 10400 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 10399 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 10398 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów
2019 10374 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 10353 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2019 10352 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu – Pani Elżbiety Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
2019 10346 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/107/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz
2019 10345 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 10344 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz
2019 10343 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 10342 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 10301 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2019 10275 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 10259 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock.
2019 10258 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 10257 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 118/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Karolino nazwy ul. Kameliowa.
2019 10256 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 117/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Kresowa.
2019 10250 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r.
2019 10249 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2019 10248 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Radomia
2019 10247 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 10246 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r zmienionej Uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.
2019 10245 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2019 10244 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 10224 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakroczym
2019 10178 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 10170 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 10169 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 10157 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2019 10156 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 10121 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Seredzice w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Iłża
2019 10120 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 10097 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 10089 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 10088 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec.
2019 10087 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.
2019 10046 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 10045 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 9995 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9981 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/126/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9963 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 185/XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2019 9956 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2019 9955 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9954 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9943 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2019-2022"
2019 9942 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 9924 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9904 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9879 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2019 9878 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów
2019 9877 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 9799 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.76.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2019 9798 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.72.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 9797 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 78/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 9796 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 76/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9795 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 75/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9794 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9779 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9778 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9754 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 110/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika"
2019 9750 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” w Przasnyszu
2019 9749 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Przasnysz"
2019 9746 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
2019 9745 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 266/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW.
2019 9744 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 216/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap V
2019 9721 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 9720 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9719 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021
2019 9718 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9714 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 9688 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/148/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9685 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 9681 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
2019 9679 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2019r
2019 9678 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 76/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9677 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 75/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9676 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9675 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019 9670 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród , zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Iłża
2019 9669 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9668 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2019 9667 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9666 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 9663 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 9662 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego
2019 9661 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kosumce – Ostrówek – Glinki – Góra Kalwaria
2019 9643 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9642 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 9628 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 111/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3
2019 9627 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
2019 9626 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 9625 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 105/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 9624 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 9623 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 9610 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VII/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu
2019 9609 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 9608 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w Przasnyszu
2019 9607 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9606 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz
2019 9605 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu
2019 9604 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 9603 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 9559 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łochowa dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2019 9496 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 258/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9495 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 256/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9494 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 255/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9493 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 252/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9492 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 251/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9491 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 250/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9490 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 249/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9489 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 248/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9488 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 247/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9487 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 246/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9486 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 245/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9474 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Brwinów zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.
2019 9438 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/86/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok
2019 9437 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9436 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2019 9387 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2019 9386 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-98/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9385 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-96/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2019 9381 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.96.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i placów targowych na terenie gminy Tłuszcz
2019 9380 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.94.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszczna lata 2019 - 2033
2019 9379 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9378 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/116/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świetlica „Słoneczna”.
2019 9377 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Wyszków.
2019 9376 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków i określenia granic obwodów szkół podstawowych.
2019 9356 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 9352 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowe Racibory przy ulicy Granicznej
2019 9351 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 227 obręb Jeziorzany
2019 9341 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 9340 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9329 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
2019 9328 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 9327 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 9326 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 9325 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9324 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.
2019 9323 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Kościuszki w Szydłowcu.
2019 9322 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 9321 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 9320 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
2019 9319 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 9318 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2019 9299 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku.
2019 9298 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku
2019 9297 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 102/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Serocczanina” .
2019 9296 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
2019 9280 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 9264 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9263 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Zwoleń.
2019 9262 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Zwoleń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 9261 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych wprowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9260 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2019 9259 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 178/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 9258 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 177/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na zmianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku
2019 9239 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9238 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 9224 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2019 9223 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 9222 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019.
2019 9218 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 242/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I
2019 9217 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
2019 9216 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 9215 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz osiągnięć w działalności sportowej
2019 9214 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 9213 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2019 9212 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 9211 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9210 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 9209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 9197 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9196 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr VII.72.2019 z dnia 08 maja 2019  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
2019 9195 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.88.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów.
2019 9194 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.87.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m.Brwinów.
2019 9193 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 9192 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.84.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 9191 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
2019 9190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.64.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9188 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2019 9169 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.104.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9168 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów.
2019 9167 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.100.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 9166 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.99.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 9165 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.98.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 9164 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.97.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 9163 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.94.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9162 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 9154 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr X.69.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 9140 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f w Grójcu
2019 9139 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Grójcu
2019 9138 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Laskowej w Grójcu
2019 9137 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 9136 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2019 9135 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec
2019 9129 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zakrzówek
2019 9128 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Żelechowska
2019 9127 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Władysławów II
2019 9126 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Władysławów I
2019 9125 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stefanów
2019 9124 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sokolniki
2019 9123 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piastów
2019 9122 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łomnica
2019 9121 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kotłówka
2019 9120 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kębłów
2019 9119 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kębłów
2019 9118 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kalinów
2019 9117 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Janówek
2019 9116 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Huta Żelechowska
2019 9115 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gózdek
2019 9114 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gąsiory
2019 9113 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Goniwilk
2019 9112 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Goniwilk
2019 9057 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 8987 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Żeromskiego
2019 8986 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Sochaczew jest organem prowadzącym
2019 8985 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2019 8984 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 8959 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 8958 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 8952 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom
2019 8951 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 8950 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 8949 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8948 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i obiektów kulturalnych na terenie gminy Glinojeck.
2019 8947 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 8928 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 8921 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zmienionej uchwałą Nr XLIX/396/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2019 8920 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/112/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie.
2019 8919 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2019 8918 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2018 i  sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 8917 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.66.2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalie wykorzystywanego do kąpieli
2019 8916 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2019 8915 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/63//2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8914 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Kałuszyn
2019 8913 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/91/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8912 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/85/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8911 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8910 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 8909 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2019 8908 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8907 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/80/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 8906 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opłat za usługi cmentarne
2019 8905 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8904 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 8903 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8902 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8892 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8891 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8890 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 8886 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal – Etap I
2019 8885 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
2019 8879 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 157/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta / ul. Żwirki i Wigury.
2019 8878 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 151/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2019 8877 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 149/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 8873 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 106/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8872 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 105/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2019 8854 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy
2019 8853 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2019 8852 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8851 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 8836 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rafałowska
2019 8835 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Paprotnia
2019 8834 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trojanów
2019 8833 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topór
2019 8832 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokolnik
2019 8831 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skruda
2019 8830 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudka
2019 8829 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Porzewnica
2019 8828 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2019 8827 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomieniec
2019 8826 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Natolin
2019 8825 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszcze
2019 8824 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy Wola
2019 8823 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy Południowe
2019 8822 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki
2019 8821 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy
2019 8820 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś
2019 8819 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukówiec
2019 8818 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubomin
2019 8817 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny
2019 8816 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuflew
2019 8815 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruki
2019 8814 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołacz
2019 8813 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeruzal
2019 8812 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Guzew
2019 8811 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk
2019 8810 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gójszcz
2019 8809 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowce
2019 8796 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/140/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach
2019 8795 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/139/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica