Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1993 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/10 Rady Miasta w Otwocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock.
2010 1995 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/10 Rady Miasta w Otwocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku
2010 1996 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/10 Rady Miasta w Otwocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania
2010 877 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XLII/286/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka
2010 108 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/283/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Otwockiemu Centrum Kultury w Otwocku
2009 2338 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/09 Rady Miasta w Otwocku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock