Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 9937 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Gąbin.
2014 8607 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 321/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany w podziale na okręgi wyborcze.
2014 8605 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 319/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 11 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów
2010 13 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2009 4562 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat