Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 366

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11864 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/98/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 11220 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11219 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 10633 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 10632 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 9425 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2028
2019 9312 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”
2019 9221 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 9220 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XII/76/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice
2019 9219 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8884 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 8883 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice
2019 8882 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
2019 7732 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr X/61/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 7731 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice
2019 7555 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 7554 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7553 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7469 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 6796 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 5641 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice
2019 5354 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łosice innym instrumentem płatniczym
2019 5353 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok
2019 3827 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2928 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2927 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2926 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2310 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 1820 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1819 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1818 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1817 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 645 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/181 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019
2019 644 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2019 643 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach
2019 642 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 12897 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 12692 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 12098 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 12097 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2018 12096 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2018 10563 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/393/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 10562 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/387/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 10561 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LII/386/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 10560 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/395/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 9620 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIII/391/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice
2018 9619 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIII/390/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Łosice
2018 9048 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/380/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrze
2018 9047 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/379/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woźniki
2018 9046 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/378/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toporów
2018 9045 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/377/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniarów
2018 9044 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/376/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szańków Wieś
2018 9043 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/375/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szańków Kolonia
2018 9042 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/374/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Biernaty
2018 9041 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/373/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik
2018 9040 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/372/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków Prusy
2018 9039 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/371/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków
2018 9038 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/370/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielec
2018 9037 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/369/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojki Wieś
2018 9036 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/368/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojki Stacja
2018 9035 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/367/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Meszki
2018 9034 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/366/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki
2018 9033 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/365/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziory
2018 9032 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/364/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzięcioły
2018 9031 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/363/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czuchleby
2018 9030 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/362/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chotycze Kolonia
2018 9029 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/361/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chotycze
2018 9028 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/360/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biernaty Średnie
2018 9027 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/359/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Żeromskiego w Łosicach
2018 9026 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/358/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zdrowa w Łosicach
2018 9025 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/357/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sienkiewicza w Łosicach
2018 9024 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/356/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Międzyrzecka w Łosicach
2018 9023 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LII/355/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bialska w Łosicach
2018 8893 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/353/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 8892 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr L/348/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 8865 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LII/381/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8036 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LI/349/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/305/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2018 7465 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr L/345/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Łosice
2018 7464 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr L/344/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Łosice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7395 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr L/343/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”
2018 7333 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr L/342/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 w Mieście i Gminie Łosice
2018 6721 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 w Mieście i Gminie Łosice
2018 6529 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 6528 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 5242 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2018 roku
2018 3687 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2018 rok
2018 3686 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 3685 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania
2018 3684 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr xliv/313/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 1702 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łosicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1701 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 1700 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2018 1699 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1698 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1697 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 778 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 777 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLII/296/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2018
2018 571 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLII/300/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/180/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012 r. w  sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2018 570 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLII/299/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012 r. w  sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania.
2018 569 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLII/292/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 568 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/287/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 567 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/281/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 11424 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/284/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 11423 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/283/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2017 11422 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/282/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2017 9402 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2017 9401 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Łosickim”
2017 9400 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 9399 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 8630 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 8026 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 7870 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
2017 7662 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2017 7661 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7660 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Łosickim”
2017 7533 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 7179 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 7063 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 6896 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/211/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 6336 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice do nowego ustroju szkolnego
2017 6297 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Mieście i Gminie Łosice
2017 5350 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/232/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3412 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2017 3411 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zniżek z zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i pedagogom szkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2017 3410 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3409 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3408 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice do nowego ustroju szkolnego.
2017 2762 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 2761 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 2113 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Łosice
2017 1468 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2017 1466 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 1464 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2017 1212 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2017 951 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2017 534 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/214/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2017
2017 531 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/218/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/119/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11909 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 10917 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek położonych w Łosicach przy ul. Siedleckiej
2016 10354 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10353 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 10352 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 10351 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2016 9134 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 9124 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 9120 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/144/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7831 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7827 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7825 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 7740 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/174/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/201/06 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3
2016 7739 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/173/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach, ul. Bialska 15
2016 7738 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/172/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2016 7381 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5797 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta i gminy Łosice
2016 5565 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/155/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2017 w Mieście i Gminie Łosice
2016 5362 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/156/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5361 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5360 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5231 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 5167 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
2016 4682 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Łosice
2016 4532 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/142/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4043 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 4037 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 4032 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 3497 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3496 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1812 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 1811 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2016 1789 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2016 1633 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym, do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1632 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1508 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 1336 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/111/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2016.
2016 906 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.
2015 11583 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice
2015 11400 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/101/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11197 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11196 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2015 11195 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łosicach
2015 11194 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Łosicach
2015 10695 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10694 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10693 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10692 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 10691 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2015 7605 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6975 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 6974 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 6973 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 6429 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5339 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5252 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
2015 4359 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/29/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3140 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2744 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LXI/364/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gmminy w 2014 roku.
2015 2722 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LX/360/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2718 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIX/352/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2263 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2248 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LVII/346/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/341/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2246 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LVI/341/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2244 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LV/334/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2234 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania.
2015 2233 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1997 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr LIV/330/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 1986 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr LII/324/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 1496 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Szańków, gmina Łosice
2015 1196 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2015.
2014 11743 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 11742 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX/355/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11741 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX/354/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2014 11053 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LX/358/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łosicach
2014 11052 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX/351/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2014r. w sprawie powszechnego udostępniania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Niemojkach
2014 10976 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/314/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2014 10975 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2014 10974 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2014 9994 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIX/350/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9034 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8678 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 8677 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLV/277/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8676 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8675 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 8674 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/266/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
2014 7627 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/262/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 7626 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/258/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 7625 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 7134 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LV/332/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2014 6992 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmina w budżecie gminy w 2013 roku
2014 6991 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 6715 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżcie gminy w 2013 roku
2014 6246 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.
2014 6245 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Łosice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 5547 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku
2014 5546 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5545 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5544 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5543 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5542 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5541 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5540 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5539 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 5538 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 4854 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr LI/320/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Łosicach.
2014 4405 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L/317/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5.
2014 4107 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/319/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania.
2014 4106 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr L/318/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę 25 maja 2014 roku.
2014 2593 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5
2014 1258 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego.
2014 1257 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".
2014 725 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
2014 724 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku.
2014 343 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2014.
2013 12495 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12494 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12493 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12492 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2013 11909 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/126/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 11049 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 11048 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 10882 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10881 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10880 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10825 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/90/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10824 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/83/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10481 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIX/100/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 8236 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/260/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7330 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/257/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 6994 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 6993 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 6254 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
2013 6253 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/234/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6252 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 6251 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/206/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 4527 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3409 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 3089 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 2754 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej
2013 2681 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2013 2440 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2013
2013 2258 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 2227 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/314/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2226 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2225 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2224 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/288/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 953 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej
2013 952 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 951 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Łosice
2013 950 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotiwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 949 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 948 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 947 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2012 10027 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 8126 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8125 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8124 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2012 8123 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania
2012 8042 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice - część 2
2012 7615 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 6859 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/180/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2012 6626 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2012 6248 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 3896 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice składającej się z 34 części
2012 3476 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łosice
2012 2737 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/185/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2731 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 2235 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2072 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice dla działki oznaczonej nr 278 położonej w Łosicach przy ul. Krasickiego
2012 1912 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 1492 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/128/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2012.
2012 1491 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/118/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice w obrębie Rudnik gm. Łosice
2012 634 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/121/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 635 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/124/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 636 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/125/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego
2012 473 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/109/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy Łosice
2012 472 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/108/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2012 471 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/107/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 470 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/106/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Miasta i Gminy Łosice
2012 469 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/105/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 468 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/104/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice dla działki oznaczonej nr 799 położonej we wsi Niemojki gm.Łosice
2012 277 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/147/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 6118 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
2011 6119 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/96/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice
2011 6120 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/99/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 5685 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5686 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2011 5136 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/82/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę dnia 9 października 2011 roku.
2011 4030 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice przedszkoli publicznych
2011 4031 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania
2011 2993 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania
2011 2768 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2011r.
2011 2750 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice przedszkoli publicznych.
2011 968 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Łosicach Nr XXX/176/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 967 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVII/320/10 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 717 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
2010 6917 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/280/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łosice
2010 6918 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/281/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Miasta i Gminy Łosice
2010 6919 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/309/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łosicach
2010 6692 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6693 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 5137 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 rok
2010 4062 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/286/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
2010 3814 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/285/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice
2010 1885 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/276/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r
2010 1886 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/277/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Łosicach Nr XXXVIII /270/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw
2010 1887 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/278/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Łosicach Nr XXXVIII /269/02 z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miasta i Gminy
2010 1811 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2010
2010 1559 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/267/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2010 1560 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/268/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieńężnych, mających charakter cywilnoprawny Miasta i Gminy Łosice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 731 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 711 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 6425 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach
2009 6424 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łosice
2009 6427 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6426 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5296 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5078 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 5079 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania
2009 4585 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 4187 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zieleni w Łosicach
2009 4188 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 3 sierpnia 2009r. sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
2009 3377 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2009 2186 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na niedzielę dnia 7 czerwca 2009r
2009 1516 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2009
2009 1323 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 1189 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2009 232 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Łosicach.