Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11603 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 11602 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)" dedykowanego lokalom/budynkom z terenu Miasta Zielonka.
2019 11601 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 10527 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 10526 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/96/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009 r.
2019 10525 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu odpracowania zaległości z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Zielonka”
2019 10524 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 9480 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 9479 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 8740 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 8739 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 7817 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 6994 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2019 6117 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2019 6116 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka
2019 6115 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 4966 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2019 4818 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2019
2019 4817 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpielisku na terenie Miasta Zielonka w 2019 roku
2019 4816 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. określenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2019 4815 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 3309 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka
2019 3308 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielonka
2019 3307 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3306 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2019 roku”
2019 3305 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 2305 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2018 13224 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2018 13223 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13222 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13221 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Zielonka w zakresie dożywiana dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
2018 13220 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 13219 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 11456 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/523/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11455 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/522/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11454 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/521/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2019
2018 11453 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/520/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11452 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/518/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 10718 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/514/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2018 10717 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/511/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 9569 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/509/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Kolejowej w Zielonce, w związku z pozbawieniem jej kategorii drogi wojewódzkiej
2018 9568 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/507/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 9567 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/504/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
2018 8671 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/503/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8670 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/499/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie procedury wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Miasta Zielonka
2018 8669 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/498/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka
2018 8668 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/497/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka”
2018 8667 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/496/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 8666 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/494/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 8665 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/493/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 8664 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/490/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2018 6958 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/486/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka
2018 6957 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/485/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6956 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 6509 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/470/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zielonka
2018 6071 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/473/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2018 6070 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 6069 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 5337 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/460/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2018
2018 5069 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/461/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2018 5068 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpielisku na terenie Miasta Zielonka w  2018 roku.
2018 5067 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 3701 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/451/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
2018 3700 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2018 3699 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/448/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2018 3698 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Zielonka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3697 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/445/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 3696 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Zielonka ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 3166 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/437/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 2677 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2018 roku”
2018 2676 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zielonka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2675 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2674 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2018 roku”
2018 2673 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2672 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 2671 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Ossowskiej - obszar X
2018 1407 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka
2018 1406 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2018
2018 50 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLII/404/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 49 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLII/401/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 12587 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/407/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2017 12585 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/399/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 11690 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/393/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2017 11689 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/392/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 11688 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/391/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2018
2017 11687 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/390/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 11686 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/389/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 11685 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/387/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 10314 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej - obszar II
2017 10313 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wolności - obszar VIII
2017 9871 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/383/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2017 9870 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/380/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9869 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/379/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 9868 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/374/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 9867 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/373/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2017 9274 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 9115 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 8947 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka
2017 8946 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/271/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8945 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2017 8634 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 8017 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 8015 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 7578 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 7475 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3642 z późn. zm.)
2017 7473 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/356/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 7472 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 7095 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 6804 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2017
2017 6169 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/249/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 6061 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonka
2017 6059 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 6056 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie poniżej ul. Bankowej - obszar VII
2017 6055 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/337/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie od ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego - obszar VI
2017 6053 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie bocznicy kolejowej - obszar V
2017 6052 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wyszyńskiego - obszar IV
2017 4577 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zielonka
2017 4576 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania przejściu podziemnemu nazwy „Zielonka Letnisko”
2017 4575 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka
2017 3839 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 3838 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zielonka
2017 3837 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3210 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2017 3209 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2017 3208 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2858 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 2763 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 2366 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/263/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka
2017 2365 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Zielonce
2017 1996 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2017 1288 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie bez przetargu w dzierżawę nieruchomości gminnych na okres sześciu lat
2017 1287 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1286 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2017 1285 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2017 1284 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/506/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zielonka
2017 1283 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka
2017 28 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/259/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zielonka dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Zielonka
2017 27 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/257/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2017 26 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/256/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania przejściu podziemnemu nazwy „Zosinek”
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/253/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11933 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/205/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 10429 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Zielonce
2016 10428 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10427 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 9970 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 9500 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Zielonce” oraz nadania jej statutu
2016 9499 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 9498 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2017
2016 9497 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 9496 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 8820 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 8337 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/178/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 7823 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/166/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 7039 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 6770 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2016 6769 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych bez przetargu i udzielenie bonifikaty
2016 6768 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka
2016 6767 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Zielonce
2016 6451 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 5207 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 4500 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/181/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 w Zielonce
2016 4008 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/127/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 3871 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 3622 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/98/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 3461 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2016 2557 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/162/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 2556 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 2051 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2016 1578 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka
2016 1427 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/149/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1426 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1425 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Zielonka, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2016 219 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/131/15 Budżetowa na rok 2016 Miasta Zielonka Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r.
2016 218 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2015 11445 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/125/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2015 10662 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 10661 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10660 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka
2015 10659 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/121/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
2015 9681 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/108/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9505 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/110/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody
2015 9502 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Zielonce
2015 9501 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
2015 9500 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy imieniem Zdzisława Mordaki
2015 9400 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/101/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9399 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2015 9369 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 8847 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 8451 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zielonka, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 8005 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 7710 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2015 r.
2015 7692 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosownia
2015 7445 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 7205 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 7127 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w pasie drogowym ul. Literackiej w Zielonce
2015 6673 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 6470 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielonka i wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2015 6469 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/67/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 5737 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 5434 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielonka i wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2015 4681 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zielonka
2015 4538 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/8/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 3642 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2739 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/549/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2700 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr L/533/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2521 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2520 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 2519 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2015 2461 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/516/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2313 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2015 2110 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/524/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 1592 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/12/15 Budżetowa na rok 2015 Miasta Zielonka Rady Miasta Zielonka z dnia 22 stycznia 2015r.
2015 1355 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/445/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 770 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/512/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 769 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 584 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/469/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 298 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/491/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 11289 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/554/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę XLII/230/01 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 października 2001 roku w sprawie katalogu ulic Miasta Zielonka
2014 11288 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/553/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/338/05 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonka
2014 11080 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/536/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 11017 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/545/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2014 11016 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L//542/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonka
2014 11015 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/541/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 11014 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2014 11013 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/538/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
2014 11012 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/532/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka
2014 10997 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/504/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 10579 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/551/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 roku
2014 10578 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/537/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10577 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/535/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10316 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/455/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 9942 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2014 9607 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/420/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 9532 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 9528 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/522/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka
2014 9326 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/529/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 9325 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/528/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 9324 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/526/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla niepełnosprawnych uczniów i studentów
2014 9323 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/523/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9281 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/409/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 8498 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/518/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 8237 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/374/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 7876 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/360/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 7611 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 7409 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/510/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014– 2018
2014 7408 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/509/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2014 7407 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/508/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 7406 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/507/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/204/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 maja 2004 r.
2014 7405 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/506/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające realizację bezpłatnej podstawy programowej, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zielonka
2014 7355 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013
2014 7268 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2013