Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 531

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11532 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 11531 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/135/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 11100 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII /132/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2019 11099 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 11098 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 10472 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 10471 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 10470 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10469 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 10468 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 10161 2019-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 10160 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte
2019 9818 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 9817 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 9816 2019-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2019 9055 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9054 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 9053 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 9052 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/92/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9051 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2019-2023
2019 9050 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 9049 2019-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2019 9048 2019-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2019 8140 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 8139 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 8138 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8137 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 8136 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 8135 2019-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 8117 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/618/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 8116 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/617/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 8115 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/606/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 8114 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/607/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 8113 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki
2019 8112 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2019 8111 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2019 8110 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXII/591/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027
2019 8109 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2019 8108 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXI/585/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027
2019 8107 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXI/584/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 8106 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LVI/528/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2019 8105 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2019 5788 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII / 79 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5787 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII / 77 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5786 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 5785 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 5271 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2019 5270 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2019 5269 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 3491 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3490 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3489 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3221 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 3220 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 3219 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 3218 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 2105 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 2104 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 2103 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 2102 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 2065 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2019
2019 2064 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2019 754 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki
2019 596 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 595 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 594 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Miasta Ząbki
2019 593 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Ząbkach
2019 592 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 524 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2018 13172 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12915 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/621/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 12914 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/619/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki
2018 12913 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/611/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2018 9966 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/593/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego
2018 9792 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXII/600/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2018 9791 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXII / 595 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ząbki
2018 9228 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXII/594/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2018 9225 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXI/587/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2018 8163 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LXI/586/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ząbki
2018 7873 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/570/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Miasto Ząbki placówkach wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 7872 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/569/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 7871 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LX/581/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej
2018 7870 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LX/580/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie niedochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ząbki
2018 7869 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/560/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 7789 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/558/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 6944 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LVI/532/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6943 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/559/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
2018 6942 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/573/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ząbki
2018 6294 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LV/526/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon centrum miasta
2018 6168 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIV/510/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6167 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LV/519/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6166 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVII/540/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6165 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/527/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 6164 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/537/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2018 6163 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/532/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3147 2018-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki
2018 3146 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki
2018 3145 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/512/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 3144 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LV/522/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1585 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LIII/502/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2018 1583 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/483/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1582 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018
2018 1581 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018
2018 1579 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2018 1578 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/482/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2018 1399 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/509/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 1396 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/503/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty, podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Ząbki, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1394 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/467/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2018 1392 2018-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1390 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LI/493/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2018-2022
2018 1386 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LII/498/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2018 1383 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LI/494/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 12271 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr L/475/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 12270 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr L/476/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2017 12269 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/457/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2017 12268 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/456/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 12267 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/455/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2017 12266 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 12261 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 12260 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/443/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 11963 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/458/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9188 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8990 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/411/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8834 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8833 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 8391 2017-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 8390 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 8389 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 8388 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7839 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7835 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7534 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7198 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 7196 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017
2017 6676 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/421/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 6675 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/415/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2017 6674 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/412/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6673 2017-08-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2017 6604 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/435/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki
2017 6603 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/420/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 6602 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/414/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
2017 6601 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/413/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach
2017 6600 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 407 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki
2017 6599 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 6598 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/387/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2017 6473 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
2017 6472 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2017 6471 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6470 2017-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 6469 2017-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6468 2017-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6467 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/382/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 6466 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/386/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
2017 4617 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 4233 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 4232 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 3608 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/375/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2017 3607 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/371/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2017 3606 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3605 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki
2017 3458 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3457 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3456 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3455 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3454 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 3006 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
2017 3005 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 3004 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 3003 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 3002 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
2017 2919 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 2918 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząki na rok 2016
2017 2917 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2017 1069 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
2017 1068 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017
2017 1067 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 1066 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 1065 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 764 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 763 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 762 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2017 761 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 760 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2017 756 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 11975 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2016 11974 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 11973 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 11972 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5
2016 11971 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2016 11866 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 11865 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 11864 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11863 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2016 11391 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11336 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki
2016 11335 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2016 10241 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ząbki
2016 9906 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 9102 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 9076 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 8409 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 7840 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 7663 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 7618 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2016 7617 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 6991 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 6990 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejonu ograniczonego ulicami Andersena, Calineczki, Baśniową i Mazowiecką
2016 6443 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 5508 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5507 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5506 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5505 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 5504 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5503 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 5502 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 5431 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/159/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 5405 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/163/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 4887 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Ząbkach
2016 4886 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 4039 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 4038 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 4016 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 3489 2016-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki
2016 3488 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon ulicy Radzymińskiej
2016 3487 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach
2016 3486 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3485 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2016 3484 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024
2016 3483 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 2580 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 2579 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Miasto Ząbki
2016 2578 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki
2016 2577 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 2350 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2348 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2295 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2293 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2269 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2268 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 2259 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2016 1100 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024
2016 1099 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016
2016 1098 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/160/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2016 1097 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2016 1096 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 499 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 498 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2016 497 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2015 11600 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2015 11599 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2015 11598 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2015 10828 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10827 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10826 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8929 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8925 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8924 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8923 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8706 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/134/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8705 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8610 2015-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola
2015 8609 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8608 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8607 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2015 8606 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021
2015 8549 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2015 8548 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8547 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII/116 /2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
2015 8546 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Fiannsowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8511 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
2015 8510 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8509 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8508 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 7730 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki
2015 7452 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 7068 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 7067 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 7066 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 7065 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021
2015 7039 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI / 59 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II
2015 7014 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 7013 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2015 7001 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.
2015 7000 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2015 6999 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z referendum ogólnokrajowym
2015 6895 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 6894 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 6893 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 6672 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 4983 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr LXII/578/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego
2015 4933 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4519 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4518 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/590/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4517 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXII/575/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4516 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXI/563/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4311 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 4310 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 4309 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2015 4308 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4227 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 4226 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 4225 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021
2015 4224 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015
2015 3447 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3446 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021
2015 3025 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3024 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki
2015 2926 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/50/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach
2015 1951 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr LVII/536/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 1940 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr LVI/520/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 1339 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu
2015 1338 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 735 2015-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2015 734 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LXII/589/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 733 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr LXI/573/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach
2015 347 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LV/507/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 346 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LIV/490/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 345 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 304 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LII/470/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 213 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr LXI/571/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2015 195 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/591/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 194 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr LXI/564/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 10383 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/346/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 10073 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/457/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 10072 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr L/446/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 9888 2014-10-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu
2014 9887 2014-10-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2014 9886 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LX/562/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 9885 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LX/561/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 9148 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/434/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 9147 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 9146 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/417/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 8473 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/560/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola
2014 8356 2014-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2014 8355 2014-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 8354 2014-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 8204 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LVIII / 551 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 7996 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 6591 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/542/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 6590 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/541/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 6589 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/540/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola
2014 6588 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVII/537/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6587 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVI/521/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6510 2014-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2014 6509 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LV/509/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6508 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIV/491/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6507 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII /476/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6506 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/471/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2014 6487 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/543/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 6486 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/519/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 6023 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LV/510/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 6022 2014-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach Rady Miasta Ząbki
2014 5281 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 5280 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 5279 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2014 5278 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
2014 5277 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
2014 5276 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
2014 5275 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
2014 4725 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 4724 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/494/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
2014 4723 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2014 4722 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/347/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019
2014 2068 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/460/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 2067 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/458/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 2066 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/450/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021
2014 2065 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/449/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2014
2014 2064 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 2063 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/447/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2014 2062 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/441/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2014 2020 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr LII/466/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 1910 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki
2014 1909 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1908 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LII/463/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1477 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LII/467/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2014 1349 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/472/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach
2014 1348 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LI/459/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ogródków działkowych
2014 1347 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr L/453/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I
2014 1346 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr L/452/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej
2014 1345 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr L/451/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki w rejonie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2014 310 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/445/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 306 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr L/456/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach
2014 305 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr L/454/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 13050 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/435/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2013 13049 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/429/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13048 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13047 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 424 /2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 13046 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/422/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2013 13045 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/418/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 12487 2013-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12486 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/426/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2013 12485 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2013 9812 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 9811 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2013 9810 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu
2013 9281 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2013 9280 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2013 9279 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/392/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 9278 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 9211 2013-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki
2013 9210 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019
2013 9209 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów
2013 7999 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 323 / 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2013 7998 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/360/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 7997 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/359/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2013 6153 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/350/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2013 6152 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL / 349 / 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach
2013 6151 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 5666 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017
2013 5665 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 5664 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2013 5663 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 5662 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 5661 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 - 2019
2013 5660 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2013
2013 5659 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5658 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5657 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5656 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 4345 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/383/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2013 4344 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2013 3877 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr LII/414/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2013 2291 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/406/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2013 2168 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2013 2091 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2013 2090 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych organizowanych przez Miasto Ząbki
2012 7626 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 7625 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 7624 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 5898 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 5897 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5896 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki
2012 5895 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3284 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 3252 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 3251 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1897 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1749 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/17/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1159 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2012 1158 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/295/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki
2012 654 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2011 8573 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 8572 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 7962 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2011 7963 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7961 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych
2011 7960 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2011 6548 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 5506 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania
2011 5115 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 5116 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 5117 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 5093 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2011 5015 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 4715 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 4712 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki
2011 4717 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2011 4716 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 4691 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2011 4692 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki
2011 4588 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4587 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4589 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4591 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4590 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 1866 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 1867 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2011 1338 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2011 920 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI / 468 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 736 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu miasta i planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych:Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia,Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2011 737 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2010 7194 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad finansowania publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki
2010 7193 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LVI / 442 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej nr 3
2010 7192 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/429/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3
2010 7195 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2010 7196 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LVI/448/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze
2010 3990 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/415/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 3991 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/424/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach
2010 3205 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/397/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2010 3202 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/393/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2010 3203 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/394/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 3204 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/396/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów
2010 3201 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/391/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2010 3206 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/398/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2010 2702 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/401/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2056 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LI/400/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2055 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LI/399/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1865 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 1864 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2010 1368 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010
2010 1215 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr L/395/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach
2010 1015 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2010 1016 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 764 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2010 712 2010-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/131/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2010 464 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach
2010 66 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2009 6432 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/357/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2009 6431 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki
2009 6430 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości