Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1426 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/252/09 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2011 4224 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/245/2009 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2010 2618 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/336/2010 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2619 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/342/2010 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom
2009 939 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/229/08 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009.
2009 940 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/237/08 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz.
2009 941 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/239/08 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.