Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 442

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11866 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 11865 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 11774 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10380 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”
2019 10299 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę LI/363/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości.
2019 10298 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10261 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 10260 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”
2019 8758 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 8564 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek.
2019 8563 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8562 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 8561 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Sulejówek
2019 8560 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 7765 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2019 7013 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 7012 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek
2019 6368 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2019 6256 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2019 6255 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Sulejówek.
2019 6254 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 6253 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 48 oraz części Żurawki w Sulejówku - część I
2019 6252 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Miasta Sulejówek na 2019 rok”
2019 6251 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie Miasta Sulejówek – działka ew. nr 151/1 obręb 26.
2019 4831 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”
2019 4830 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
2019 3803 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 3683 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Sulejówek
2019 3682 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 2529 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków
2019 2144 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/20108 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała Budżetowa na rok 2019 Miasta Sulejówek
2019 2143 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2019 2142 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
2019 2141 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”
2019 1375 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2019 1374 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sulejówek na lata 2019-2023".
2019 1373 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2019 448 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/537/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku
2018 13336 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr LXV/546/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych – część II i III.
2018 13335 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr LXV/548/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki - Część II
2018 12644 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok
2018 12643 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 12215 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/538/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulicom i placom w mieście Sulejówek
2018 11831 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11830 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 11829 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11534 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXV/544/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część III
2018 11533 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/519/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 10336 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/515/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część I
2018 9325 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXII/527/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8698 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/508/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2018 8697 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/509/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 8133 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/493/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2018 8132 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/500/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap pierwszy
2018 8131 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/501/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap trzeci
2018 8130 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 8129 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/498/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 m od pnia drzewa dla istniejącego pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nr 444 rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 18 obręb 26, położonej w Sulejówku przy ul. Nałkowskiej 3.
2018 8085 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 7294 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/512/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Sulejówek
2018 7293 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/511/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 6798 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/482/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 6797 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/479/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek
2018 6796 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVI/478/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu miasta Sulejówek
2018 6623 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LV/471/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 6396 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/469/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 6395 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sulejówek a będące w eksploatacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2018 5181 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LIV/460/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 5180 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LII/458/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 5037 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LII/453/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr IX/54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2018 4974 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/462/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania
2018 4973 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIV/461/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek
2018 4972 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/446/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek
2018 4837 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/448/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Miasta Sulejówek na 2018 rok”
2018 4836 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/447/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
2018 4632 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LIV/463/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 3262 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/445/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3261 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/443/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 3260 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/441/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 m od pni drzew dla istniejących pomników przyrody – dwóch dębów szypułkowych o nr 31 z rejestru gminnego, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 16 obręb 54, położonej w Sulejówku przy ul. Mariańskiej.
2018 2956 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 2955 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2954 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2018 2953 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2952 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/435/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.
2018 2951 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/432/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie Miasta Sulejówek – działka ew. nr 70 obręb 30.
2018 2157 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
2018 1887 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/421/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1048 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVIII/417/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 1047 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/415/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2018 1046 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Miasto Sulejówek jest organem rejestrującym
2018 1031 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2018 1030 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 11549 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 11548 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11547 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11546 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 11028 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na teranie Sulejówek
2017 11027 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 11026 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/386/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2017 10641 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 10640 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2017 9460 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Sulejówka
2017 9459 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 9090 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/366/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017
2017 9089 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/361/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017
2017 8977 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/349/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 8636 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017
2017 8218 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 7984 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 7562 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 7120 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 metrów od pnia drzewa- pomnika przyrody (gruszy polnej), wpisanego do gminnej ewidencji pomników przyrody pod nr 44, rosnącego na działce 34/5 obręb 59  przy ul. Maków Polnych w Sulejówku.
2017 7062 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.
2017 6942 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXX/281/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6941 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6940 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/20106 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6939 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 6732 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat i obniżek tych opłat dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2017 6482 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XL/351/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek.
2017 6481 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych - część I (przedszkole miejskie)
2017 6208 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XL/344/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 4962 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2017 4671 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2017 rok”
2017 4670 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Sulejówek.
2017 4128 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2017 4113 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3814 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w roku szkolnym 2017/2018
2017 2933 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem
2017 2932 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2578 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr 311/XXXV/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, na terenie Miasta Sulejówek, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2538 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 1910 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1908 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2017 1907 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 1837 2017-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXI/285/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 1668 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek.
2017 1115 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2017 462 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku
2017 461 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w obrębie 54 w Sulejówku
2017 460 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap pierwszy
2017 305 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz obniżenia tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2017 304 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 303 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 302 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2017 301 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek.
2016 11366 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2016 10929 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 10928 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka
2016 10927 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10926 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10668 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016
2016 10244 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2016 10243 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 10242 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 9057 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2016 8687 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w Sulejówku.
2016 8686 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8685 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2016 8684 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7668 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/173/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2016 7538 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2016 7537 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2016 7464 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek
2016 7463 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2016 7462 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2016 6608 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6607 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5524 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie Miasta Sulejówek.
2016 5523 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki ewidencyjnej nr 73 w obrębie 40 w Sulejówku
2016 5522 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2016 rok.”
2016 5521 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku
2016 5002 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4994 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4822 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4818 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4779 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 4321 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 4320 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2016 4319 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2016 4021 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 3794 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 3635 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2016 3212 2016-04-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/151/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 3184 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3177 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2751 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem, do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sulejówek
2016 2750 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek
2016 2749 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 690 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2016 405 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 404 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LVII/320/2010 z 25 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2016 403 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 i jego likwidacji.
2016 402 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 11527 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11526 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11370 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2015r. w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w promieniu 15 m od pnia drzewa dla istniejącego pomnika przyrody – dębu szypułkowego o nr rej. 1024, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 47/1 obręb 04, położonej w Sulejówku przy ul. Poprzecznej.
2015 11237 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11236 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 11235 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11234 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8750 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2015 8749 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2015 6998 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 6035 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału
2015 6034 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki I w Sulejówku
2015 6033 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2015 5583 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2015 5101 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 438/LXIII/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2015 5100 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 431/LXI/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2015 4684 2015-05-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/16/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 4624 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2015 3280 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Sulejówek
2015 3279 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 3278 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Sulejówek
2015 3277 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 3276 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 2282 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/20105 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
2015 2084 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sulejówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 12025 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/448/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa technologicznego linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów przebiegającej przez teren Miasta Sulejówek
2014 12024 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/450/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2014 12023 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/449/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 12022 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/440/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek
2014 12021 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/439/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11815 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10731 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/423/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 10730 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/408/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 10382 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/399/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 9906 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LV/389/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 9905 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2014 9904 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/372/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 9862 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LX/426/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sulejówek na lata 2014-2018"
2014 9861 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LX/425/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulejówek.
2014 9811 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LXIII/442/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Sulejówek – etap pierwszy
2014 9810 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LVI/390/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki I w Sulejówku
2014 9542 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 8682 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr LI/365/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 8045 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013
2014 8044 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 7757 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LIX/416/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 7756 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/406/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 7211 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XL/306/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.
2014 7174 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/403/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sulejówek
2014 7173 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/402/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr 218/XXII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 31 marca 2000r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych wydzierżawianych przez Miasto Sulejówek
2014 6636 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013
2014 5230 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 5136 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LVI/397/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2014 5135 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LVI/396/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5134 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LVI/395/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/266/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2014 5133 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LVI/394/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.
2014 4866 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 4791 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 4711 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LV/386/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku
2014 3963 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 3696 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 2750 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 2528 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 2523 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 2522 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 2272 2014-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2271 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody o numerze rejestrowym 812 z działki prywatnej przy ul. Kormoranów w Sulejówku.
2014 2270 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/377/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1903 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 1021 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LI/364/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2014 935 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 114 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LI/363/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2014 113 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LII/368/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13350 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/357/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13349 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/356/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2013 13304 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 13303 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk miejskich
2013 12292 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2013 12291 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 203/XXI/00 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 10 marca 2000r. w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasta Sulejówek.
2013 12290 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12289 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz obniżenia tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2013 12288 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2013 11828 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/164/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11779 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/20132 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sulejówek.
2013 11723 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr L/355/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości
2013 11203 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11202 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11058 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11012 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 10566 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011
2013 10565 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 10351 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2013 9465 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 9464 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 9402 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2013 9401 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2013 9123 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 7863 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010
2013 7862 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 7861 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 6755 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/400/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 6754 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/399/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 6596 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/305/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 6413 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2013 6412 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek
2013 6411 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2013 6169 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/304/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2013 6168 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/303/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie założenia Technikum Reklamy i Handlu w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 oraz włączenia tej szkoły w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29
2013 5133 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2013 4806 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LXVII/387/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 4749 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013-2020
2013 4256 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 246/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok
2013 4207 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 236/XXXIX/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok
2013 3653 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LIX/336/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3652 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LIX/335/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3556 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sulejówek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3555 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek,  a także jej wysokości
2013 2635 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LVII/330/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 2490 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Sulejówek.
2013 2489 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości
2013 1897 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania
2013 1896 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1592 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1591 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1590 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1589 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.
2013 1588 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sulejówek
2013 1587 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2013 1246 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XXXI/248/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XXXIII/251/2012 z dnia 5.11.2012 r.
2013 1245 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek
2012 9866 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Miasta Sulejówek
2012 9865 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012-2020
2012 9602 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/249/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek
2012 9601 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9548 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze do Rady Miasta Sulejówek
2012 9547 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9546 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.
2012 9513 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/20102 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9512 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9511 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.
2012 8448 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 8447 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 6755 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
2012 6604 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2012 5567 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 5566 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego w Sulejówku.
2012 4149 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok”
2012 4148 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  na lata 2012- 2020.
2012 4147 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu
2012 4146 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku
2012 4145 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 4144 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka
2012 3509 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku i nadania mu statutu
2012 3508 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  na lata 2012- 2020.
2012 2506 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawiew sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
2012 2505 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/163/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011- 2020.
2012 2504 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/160/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 2342 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2012 2341 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XX/162/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie infrastruktury Miejskiego Obiektu Sportowego w Sulejówku przy ul. Krasińskiego 6 oraz nadania Regulaminu korzystania z w/w obiektu
2012 2340 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XX/161/2011  Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. Miasta Sulejówek
2012 1031 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2012 1030 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2012 789 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta sulejówek na lata 2011 - 2020.
2012 788 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011- 2020.
2012 185 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011 r. uchwalającej Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta Sulejówek
2011 8695 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
2011 8694 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek.
2011 8696 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8698 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 8697 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7225 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011 - 2020.
2011 7226 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. uchwalającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek oraz uchwały nr XIV/88/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011 r
2011 7227 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020
2011 6549 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 6093 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/269/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 6094 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/273/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 5920 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok.
2011 5653 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020.
2011 5652 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
2011 5654 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek
2011 5656 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulejówek.
2011 5655 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4750 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVI/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 4751 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok.
2011 3962 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 lutego 2011r. uchwała budżetowa na rok 2011
2011 3963 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020
2011 3480 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Sulejówek
2011 3481 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat za korzystanie z miejskich urządzeń użyteczności publicznej
2011 1333 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy ulicom Miasta Sulejówek
2011 1332 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. zmiany uchwały z dnia 30 września 2010 r. Nr LXVII/391/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1331 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 1336 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.
2011 1335 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy rondu ulicznemu, uzupełnienia katalogu ulic
2011 1334 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 stycznia 2011r. nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek,
2011 1173 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2011 1174 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 211/XXXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
2010 6944 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/391/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6945 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/393/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek uchwalonego przez Radę Miasta 26 kwietnia 2007 roku (Uchwała Nr 46/X/2007)
2010 5490 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/375/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie korekty uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 24/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom Miasta Sulejówek
2010 5489 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/373/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2010 5488 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/372/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LXII/362/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2010 5493 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXV/380/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek
2010 5492 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXV/378/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5491 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/376/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek
2010 4431 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejów na 2008 rok
2010 4432 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 4433 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
2010 4367 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/362/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2010 3335 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXI/343/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu LIDL w odległości 12,8 m od istniejącego pomnika przyrody o nr rejestrowym 812, na terenie Miasta Sulejówek
2010 2837 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/319/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010
2010 2667 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LV/306/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2010 r
2010 2668 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LV/310/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie miasta Sulejówek
2010 2669 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LV/311/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2010 1592 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/323/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2010 1593 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/324/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2010 1590 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/320/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2010 1591 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/322/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek.
2010 1594 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII-325/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2010 1597 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2010 1598 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/329/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2010 1595 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/326/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2010 1596 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku prowadzonej przez Miasto Sulejówek.
2010 1511 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LIV/302/10 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 28/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Procedury konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek
2010 1512 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1103 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LIII/297/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 r
2010 658 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIII/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 250 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 179/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 249 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 178/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 252 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 185/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2010 251 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 184/XXX/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2008 rok
2009 7045 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr LII/292/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy rondu ulicznemu, uzupełnienia katalogu ulic i wykazu dróg gminnych Miasta Sulejówek.
2009 7046 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr LII/293/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2009r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5949 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek, uzupełnienia katalogu ulic i wykazu dróg gminnych Miasta Sulejówek
2009 5948 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: nadania imienia Stefana Czarnieckiego Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku, ul. Okuniewska 2.
2009 5950 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5952 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLVII/280/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5951 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5426 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 190/XXXII/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2008 rok
2009 5427 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2008 rok
2009 4284 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLV/267/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 160/XXX/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sulejówku prowadzonego przez Miasto Sulejówek oraz zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 135 /XXIII/08 z dnia 22 kwietnia 2008r w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Budowlanego i Szkoły Policealnej prowadzonych przez Miasto Sulejówek
2009 3170 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 242/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 100/XVII/07 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Sulejówek
2009 3169 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 238/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2058 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek
2009 2059 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2009 1630 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek
2009 1180 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVI/2008 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulejówek na rok 2009
2009 237 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka.
2009 3694 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 248/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Sulejówek przez inne niz Miasto Sulejówek osobyprawne i fizyczne
2009 3696 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 251/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego
2009 3695 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 250/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek