Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2632

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11652 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/494/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 11651 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/493/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 11650 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/492/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania i zmiany nazw obiektów miejskich w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 11649 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/491/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 11648 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/490/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 11647 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/488/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 11646 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/487/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 11645 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/484/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych
2019 11644 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/483/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych
2019 11643 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/482/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 11642 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/481/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2019 11641 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/480/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11640 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/479/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11639 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/476/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie założenia CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Ostródzka 175
2019 11638 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/466/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej część II.
2019 11637 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/465/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 11636 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/464/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
2019 10675 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/456/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 10674 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/455/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia i nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 10673 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/454/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 10671 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/452/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2019 10670 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/451/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 10669 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/450/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 10668 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/449/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 10667 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/448/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
2019 10666 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/447/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 10665 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/446/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 10664 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/443/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019
2019 10663 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/440/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2019 10662 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/439/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 10661 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/436/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
2019 10660 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/435/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 128 w Warszawie, ul. H. Sternhela 40
2019 10659 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/434/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
2019 10658 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/433/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
2019 10657 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/431/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 360 „Słoneczny Domek” w Warszawie, ul. Wernyhory 23
2019 10656 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/430/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Domaniewska 33
2019 10655 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2019 10654 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/426/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2019 10653 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/421/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2019 10652 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/420/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019 10651 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/417/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las
2019 10650 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/414/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 9040 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/396/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 9039 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/395/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2019 9038 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/394/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019 9037 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/393/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 9036 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/392/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 9035 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/391/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2019 9034 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/390/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 9033 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/389/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2019 9032 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/388/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2019 9031 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/387/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 9030 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/386/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2019 9029 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/385/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019 9028 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/384/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 9027 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/383/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2019 9026 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/382/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 9025 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/381/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie” położonego na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2019 9024 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/380/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego „Przy Lesie Młocińskim” położonego na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2019 9023 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/379/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego „Fragment Skarpy Warszawskiej im. Czesława Łaszka” położonego na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 9022 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/378/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego „Fragment Skarpy Warszawskiej im. Janusza Kusocińskiego” położonego na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 9021 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/377/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 9020 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/376/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 9019 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków
2019 9018 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/374/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 68 w Warszawie, ul. Cynamonowa 7
2019 9017 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/373/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 67 w Warszawie, ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1
2019 9016 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/368/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany adresu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie, ul. Malownicza 31A
2019 9015 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/361/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9014 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/360/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2019 9013 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/359/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych
2019 9012 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/358/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2019 9011 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 9010 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/356/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2019 roku
2019 9009 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/354/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2019 9008 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/353/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 9007 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
2019 9006 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/349/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego
2019 9005 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/347/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej
2019 9004 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/346/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część A
2019 9003 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/341/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE - Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance
2019 7919 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/270/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa
2019 7518 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/321/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 7517 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/320/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2019 7516 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/319/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019 7515 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/318/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2019 7514 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/317/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019 7513 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/316/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 7512 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/315/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019 7511 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/314/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i nadania nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 7510 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/313/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 7509 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/312/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 7508 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/309/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2019 7507 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/308/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury Ochoty
2019 7506 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/307/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 7505 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/306/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 7504 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/303/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 7503 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/299/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 7502 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/298/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dzieci tych osób
2019 7501 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/297/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2019 7500 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2019 7499 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/294/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 143 w Warszawie, ul. L. Kickiego 5
2019 7498 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/293/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 57 w Warszawie, ul. Pustelnicka 35
2019 7497 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/292/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana w Warszawie, ul. A. Nobla 18/26
2019 7496 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/291/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” w Warszawie, ul. Międzyborska 70
2019 7495 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/290/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 24
2019 7494 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/289/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A
2019 7493 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/287/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 28 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 z Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16
2019 7492 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/286/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 52 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3
2019 7491 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/285/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, ul. M. Gandhiego 13
2019 7490 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/284/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 51 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Bełska 1/3 z Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3
2019 7489 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/283/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 49 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56
2019 7488 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/282/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 11 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60
2019 7487 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/281/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 326 „Chatka Skrzatka” w Warszawie, ul. Bernardyńska 14
2019 7486 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/279/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 z Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 oraz jego przekształcenia poprzez zmianę siedziby
2019 7485 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/278/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Warszawie, ul. Turmoncka 2 i CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Turmoncka 2 w Zespół Szkół nr 128 w Warszawie, ul. Turmoncka 2.
2019 7484 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/277/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 441 w Warszawie, ul. S. Wojciechowskiego 13
2019 7483 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/276/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7482 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/275/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Warszawie, ul. J. M. Szancera 7 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7481 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/274/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Zagłoby 11 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7480 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/269/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B
2019 7479 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/252/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 7225 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XIII/261/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego m.st. Warszawy
2019 6969 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 6968 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/253/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2019 6967 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/249/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem nr 901/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2019 5413 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/233/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019 5412 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/232/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 5411 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/230/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2019 r.
2019 5410 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/229/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 5409 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/228/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia CLXIV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Warszawie, ul. Chełmska 23
2019 5408 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/227/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. S. Chudoby 4
2019 5407 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/226/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2019 5406 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/225/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Warszawskiego Mistrza Ortografii Polskiej, Warszawskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej oraz Drugiego Warszawskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej w konkursie „Dyktando Warszawskie”
2019 5405 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/219/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2019 5404 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/222/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
2019 5403 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/234/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 4928 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/214/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 4927 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/213/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 4926 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/212/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 4925 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/211/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 4924 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/210/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4923 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/209/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4922 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/208/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2019 4921 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/207/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 4920 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/205/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta
2019 4919 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/203/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
2019 4918 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/198/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki
2019 4917 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 4916 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/189/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 4814 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego
2019 3632 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/174/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019 3631 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/173/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019 3630 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/172/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru "Scena Prezentacje"
2019 3629 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/171/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 3628 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/170/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 3627 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/168/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie założenia CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Klimatyczna 1
2019 3626 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 3625 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/166/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody - alei lip, położonego na terenie dzielnic Ochota, Mokotów i Włochy m.st. Warszawy
2019 3624 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/163/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W
2019 3623 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/162/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki, część I - w rejonie ul. Antoniewskiej
2019 2603 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/161/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2602 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/137/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 2601 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/136/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019 2600 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/135/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2019 2599 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/134/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 2598 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/133/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 2597 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/132/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019 2596 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/131/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 2595 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/130/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 2594 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/129/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 2593 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/128/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2019 2592 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/126/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Nowego Teatru
2019 2591 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/124/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 2590 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 2589 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2588 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/120/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2587 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/119/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2019 2586 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/117/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2019 2585 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/116/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2584 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/112/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, ul. Wawelska 48
2019 2583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/106/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 2582 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/104/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna
2019 2581 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/103/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
2019 2580 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/102/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2019 2579 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2019 2578 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/97/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 66 w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 26a
2019 2577 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie część I
2019 2576 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/91/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część II
2019 2404 2019-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy za 2018 rok
2019 1694 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 i CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 19 w Zespół Szkół nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.
2019 1693 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1692 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2019 1691 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 1690 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 1689 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok
2019 1571 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego
2018 13010 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/59/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 13009 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/48/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 13008 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/58/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 13007 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/57/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 13006 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/56/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 13005 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/55/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy placu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 13004 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/53/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 13003 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/52/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2018 12663 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/39/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12662 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/38/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12661 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego
2018 12660 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 12659 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/34/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8
2018 12658 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 12657 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 12656 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 12655 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C
2018 12654 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej
2018 12653 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy
2018 12652 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/46/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 12651 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/45/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 12650 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/44/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 12649 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/43/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 12648 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/42/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 12647 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/41/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2018 12646 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/40/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 10174 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2172/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 10173 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2171/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 10172 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2170/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 10171 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2169/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 10170 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2168/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 10169 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2167/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 10168 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2166/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 10167 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2165/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
2018 10166 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2163/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie, ul. Zwycięzców 44
2018 10165 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2161/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 10164 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2160/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Zielona Sąsiedzka”
2018 10163 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2159/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bezpieczna Wyspa”
2018 10162 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2158/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bezpieczny Dom”
2018 10161 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2157/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Chełmżyńskiej”
2018 10160 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2152/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 65 w Warszawie, ul. Spartańska 2
2018 10159 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2144/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 10158 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2143/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 10157 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2129/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej – część I
2018 10156 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 10155 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2127/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 9437 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2101/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy
2018 9436 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2099/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2018 9435 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2091/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów – część II
2018 9434 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2090/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A
2018 9433 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2089/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I
2018 9432 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy
2018 9431 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2079/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 9430 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2078/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2018 9429 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2077/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2018 9428 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2076/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”
2018 9427 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2117/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 9426 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2116/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9425 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2115/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24
2018 9424 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2114/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 81 im. Lucjana Rudnickiego w Warszawie, ul. Puszczyka 6
2018 9423 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2113/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 385 w Warszawie, ul. A. Romockiego „Morro” 10
2018 9422 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2112/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9421 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2111/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9420 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 9153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2018 8880 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1973/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy
2018 8879 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2065/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Siedliskowej część pierwsza
2018 8878 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2063/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej część III
2018 8877 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2062/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września – część I
2018 8826 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2003/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2018 8825 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1991/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2018 8824 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1990/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie
2018 8823 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1989/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8822 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1988/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8821 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1987/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8820 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1986/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 8819 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1980/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem
2018 8818 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1974/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową
2018 8817 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1970/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 8816 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1969/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2018 8815 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1968/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 8814 2018-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2018 8813 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2064/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego
2018 8812 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2061/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 8811 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2060/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 8810 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2059/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 8809 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2058/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8808 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2057/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8807 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2056/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8806 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2055/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 8805 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2054/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8804 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2053/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8803 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2052/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 8802 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2051/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 8801 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2050/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8800 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2049/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 8799 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2048/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 8798 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2047/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2018 8797 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2046/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 8796 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2045/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 8795 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2044/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 8794 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2043/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 8793 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2042/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 8792 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2041/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018 8791 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2040/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 8790 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2039/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 8789 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2038/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 8788 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2037/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego
2018 8787 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2036/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 8786 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2035/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia oraz zmiany nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 w Warszawie, ul. G. Bruna 11
2018 8785 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2034/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i adresu Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2018 8784 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2033/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8783 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2032/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 385 w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8782 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2031/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie, ul. Wilanowska 3 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 8781 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2030/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2018 8780 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2029/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. M. Keniga 20
2018 8779 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2028/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 8778 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2027/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 w Warszawie, ul. Stefana Czarnieckiego 49
2018 8777 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2026/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8776 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2025/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 64 w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 89
2018 8775 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2024/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 63 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 9
2018 8774 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2023/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 62 w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja 2
2018 8773 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2022/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A
2018 8772 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2021/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A
2018 8771 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2020/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9
2018 8770 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2019/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24
2018 8769 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2018/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2
2018 8768 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2017/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5
2018 8767 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2016/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28
2018 8766 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2015/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19
2018 8765 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2014/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15
2018 8764 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2013/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a
2018 8763 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2012/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie
2018 8762 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2011/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2018 8761 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2010/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8760 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2009/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8759 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2008/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8758 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2007/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8757 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2006/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8756 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2005/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8755 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2004/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 8725 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1966/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 8031 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII/1964/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/1714/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2018 7068 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1960/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 7067 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1959/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 7066 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1958/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 7065 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1957/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 7064 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1956/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 7063 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1955/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 7062 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1954/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 7061 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1953/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 7060 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1952/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 7059 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1951/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 7058 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1949/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”
2018 7057 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1948/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 7056 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1947/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 "UNICEF" w Warszawie, ul. Syta 123
2018 7055 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany imienia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, ul. Dolna 6
2018 7054 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1945/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a poprzez zmianę siedziby
2018 7053 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1944/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 33 w Warszawie, ul. Wilcza 63
2018 7052 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1943/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 72 w Warszawie, al. „Solidarności” 72A
2018 7051 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1941/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy
2018 7050 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1940/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 7049 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1939/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”
2018 7048 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1938/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Przystań”
2018 7047 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1937/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2018 7046 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1936/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2018 7045 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1929/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 7044 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1928/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2018 7043 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1927/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w m.st. Warszawie do kategorii dróg gminnych
2018 7042 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1924/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7041 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1923/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
2018 7040 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1922/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2018 7039 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1918/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 7038 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1912/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta Stołecznego Warszawy do stowarzyszenia European Cities Marketing
2018 7037 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1910/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”
2018 7036 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1909/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalka
2018 7035 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1908/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Staromiejskiego Domu Kultury
2018 7034 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1907/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy”
2018 6382 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/1902/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B
2018 6381 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXIX/1895/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 6162 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1890/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 6161 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1889/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 6160 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1888/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 6159 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1887/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 6158 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1886/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
2018 6157 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1885/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 6156 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1884/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. Janka Bytnara „Rudego” 19
2018 6155 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1878/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka
2018 5842 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1876/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 5841 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1875/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 5840 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1874/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 5839 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1873/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11
2018 5838 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1872/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 5837 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1871/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123
2018 5836 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1870/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5835 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1869/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5834 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1868/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5833 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1861/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2018 5832 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1857/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2018 5831 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1855/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy
2018 5830 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1851/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2018 5829 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1850/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 5828 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów
2018 5487 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1840/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5486 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1839/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 5485 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1838/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5484 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1837/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5483 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1836/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5482 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1835/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5481 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1834/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 5480 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1833/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2018 5479 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1832/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 5478 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1831/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 5477 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1830/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 5476 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1829/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 5475 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1828/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 5474 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1827/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 5473 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1826/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
2018 5472 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1824/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5471 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1823/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. M. Hemara 8
2018 5470 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1822/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 317 „Smykolandia” w Warszawie, ul. P. Gruszczyńskiego 11.
2018 5469 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1821/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie, ul. J. Bruna 11
2018 5468 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1820/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 63 w Warszawie przy ul. Bolkowskiej 4 oraz zmiany struktury organizacyjnej Przedszkola nr 435 w Warszawie przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24
2018 5467 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1819/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie, ul. gen. W. Czumy 6
2018 5466 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1818/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5465 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1817/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 36 oraz szkoły specjalnej wchodzącej w jego skład
2018 5464 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1816/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2018 5463 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1814/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie III
2018 5462 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1813/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie II
2018 5461 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1812/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie I
2018 5460 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1799/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część I - Sadul
2018 5459 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1798/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 4711 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1792/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 4710 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1791/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz szkół wchodzących w jego skład
2018 4709 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1790/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia i nazwy Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Drewniana 8
2018 4708 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1789/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
2018 4707 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1788/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
2018 4706 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1787/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 4705 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1786/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego
2018 4704 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1785/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym
2018 4703 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1779/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie m.st. Warszawy do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia niektórych dróg na terenie m.st. Warszawy kategorii dróg gminnych
2018 4702 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1778/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy
2018 4701 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1777/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego
2018 4700 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1776/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2018 4699 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1775/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/1719/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 4698 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1774/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/1715/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2018 3429 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1768/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 3428 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1767/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 3427 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1766/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 3426 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1765/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 3425 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1764/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2018 3424 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1754/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3423 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1753/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3422 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1752/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1
2018 3421 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1750/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2018 3420 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1749/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1 poprzez zmianę ich siedziby
2018 3419 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1748/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3418 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1747/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3417 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1745/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100 %” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe
2018 3416 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1736/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3415 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1734/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy
2018 3414 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1731/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna
2018 3413 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1730/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3
2018 3412 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1729/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Warszawskiego Mistrza Ortografii Polskiej, Warszawskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej oraz Drugiego Warszawskiego Wicemistrza Ortografii Polskiej w konkursie "Dyktando Warszawskie"
2018 3411 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1707/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok
2018 3063 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1727/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 3062 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1726/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 3061 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1725/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018 3060 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1724/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018 3059 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1723/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2018 3058 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1722/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2018 3057 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1721/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2018 3056 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1720/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 3055 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1719/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018 3054 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1718/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2018 3053 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1717/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 3052 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1716/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 3051 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1715/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2018 3050 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1714/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2018 3049 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1713/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2018 3048 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1712/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2018 3047 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1711/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018 3046 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1710/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018 3045 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1709/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy
2018 2531 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1700/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018 2530 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1699/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018 2529 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1698/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 2528 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1697/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 136 w Warszawie, ul. A. Dobiszewskiego 3a
2018 2527 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1696/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2526 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1695/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. .
2018 2525 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1694/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 128 w Warszawie, ul. H. Sternhela 40
2018 2524 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1693/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie założenia CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Turmoncka 2
2018 2523 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1692/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 8 w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 12b oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
2018 2522 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1691/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie, ul. J. Lewartowskiego 2
2018 2521 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1690/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
2018 2520 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1689/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
2018 2519 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1688/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3 oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
2018 2518 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1687/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2517 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1686/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie, ul. S. Kopcińskiego 7 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2516 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1685/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2515 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1684/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. E. Dembowskiego 9 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2514 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1683/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie, ul. Sarabandy 16/22 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2513 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1682/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2512 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1681/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 126 w Warszawie, ul. Wokalna 1