Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5146 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2017 Rady Miasta Skaryszew z dnia 19 maja 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
2016 4618 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew
2016 4617 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew
2016 4616 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2016 4615 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów
2016 4614 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty targowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4613 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3227 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nt ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
2016 3226 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie
2016 3225 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie
2016 3224 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skaryszew