Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5049 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
2019 4174 2019-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2019 3379 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3378 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 1883 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 1882 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.41.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 1881 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 1880 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2017 12334 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XL.401.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 9181 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.373.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 9158 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.384.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.
2017 8367 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.378.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pruszkowie.
2017 7817 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI.380.2017 Rady Miasta Pruszków z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i zasad występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Pruszkowa
2012 1671 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009r.
2012 321 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planoweane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2012 276 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2012 240 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2011 3016 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/275/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2011 3017 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2385 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/09 Rady Miasta Pruszków z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1089 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2008 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za przedszkola z tytułu świadczeń bytowych oraz opiekuńczo-wychowawczych przekraczających podstawy programowe.
2009 1088 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2009 rok.
2009 1109 2009-03-31 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Miasta Pruszków z dnia 19 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Pruszków w sprawie powierzenia Warszawie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Pruszków z Warszawą
2009 1090 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/08 Rady Miasta Pruszków z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków.