Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 122

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 7612 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna
2015 6899 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 21/IV/ 2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2015 5586 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2015 4450 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna
2015 3314 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 208 / XLVI / 2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
2015 3275 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 23/V/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna
2015 2126 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 205 / XLIV / 2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
2015 1737 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
2014 11069 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 209/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 10797 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 210/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 10159 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 163 / XXXIV / 2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 10158 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 160 / XXXIII / 2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 7175 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 204/XLIII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej.
2014 6515 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 201/XLII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
2014 6294 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 6293 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 133/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2014 5972 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 187/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025
2014 5971 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 198/XLI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej
2014 5362 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 120 / XXV / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 5361 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 114 / XXIII / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 5360 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 113 / XXII / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 5359 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 108 / XXI / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 4849 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 191/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 4848 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 189/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4847 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 188/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3207 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
2014 2163 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr Nr 179/XXXVII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 1896 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 82/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 1286 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 174/XXXVI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2013 13120 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2013 13119 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 165/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13118 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11943 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 66 / XV/ 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 11525 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 11492 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 44 / IX / 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 10793 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 56 / XI / 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 10505 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 57/ XIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2013 8965 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 157/XXXII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 8012 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 143 / XXIX /2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025
2013 7987 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 159/XXXII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 7364 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 153/XXXI//2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 6759 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 208/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 6758 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 213/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Podkowy Leśnej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2013 6700 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 202 / XLIII /2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 5624 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 146/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej
2013 5361 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 130 / XXVI / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2013 5360 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 129 / XXVI / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025
2013 5331 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 149/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 4022 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 142/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 2465 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 2204 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 153/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2013 1342 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 1341 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 128/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1340 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 127/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 1339 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 126/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
2012 10038 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 138/XXXII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2012 9615 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 125/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2012 9614 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 124/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 9613 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 123/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 7575 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 118/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7574 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 117/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7143 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 81/ XVII /2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012 – 2025
2012 4347 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 93/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej
2012 4342 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2012 2922 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 79 / XVI / 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2012 2921 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 78/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025
2012 2110 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 129/XXVIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta.
2012 1656 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXXI/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2012 1331 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej
2012 364 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 131/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2012 361 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2012 360 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 65 / XV /2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 7824 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7823 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 67/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7825 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 69/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 7827 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
2011 7826 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 70/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2011 7111 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 113/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2011 6615 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
2011 6419 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 61/XIV2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.
2011 6384 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 55 / XI /2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 5455 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.
2011 5456 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.
2011 4823 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 43 / IX /2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 4727 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 41/IX/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3921 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 35/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 3922 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
2011 3428 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 17/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025
2011 3429 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
2011 2933 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 119/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2011 2718 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 1848 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 21/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1524 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2011 1525 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej
2010 7412 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej
2010 7411 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 209/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania imienia księdza kanonika Leona Kantorskiego Ogrodowi Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej.
2010 7274 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7070 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 206/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok.
2010 7071 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 207/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6608 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 196/XLII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 września 2010r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
2010 5691 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 195/XLII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego.
2010 4523 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 186/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 4524 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 187/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2010 4525 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr 188/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 3732 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 169/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
2010 3731 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 3734 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIX/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
2010 3733 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIX/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXV/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne
2010 732 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 93/XXIII/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 733 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr 94/XXIII/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2010 699 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 148/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. Rady Miasta Podkowy Leśnej
2010 698 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 147/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 700 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 149/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 702 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
2010 701 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr 150/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2010 204 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr 106/XXIV/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2009 7090 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 143/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Podkowy Leśnej
2009 7091 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 144/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”
2009 5183 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 92/XXII/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2009 4974 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr 137/XXXI/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej
2009 1809 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1139 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok