Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2084 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rada Miasta Piastów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2013 11475 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII /30/ 2011 Rada Miasta Piastów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 11474 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rada Miasta Piastów z dnia 24 maja 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2013 11433 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/31/2011 Rada Miasta Piastów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10632 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/48 / 2011 Rada Miasta Piastów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10270 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/ 54 / 2011 Rada Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10069 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rada Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa
2013 8791 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/27 /2011 Rada Miasta Piastów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 7013 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LXXII/ 339 / 2010 Rada Miasta Piastów z dnia 5 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2012 10020 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/2009 Rada Miasta Piastów z dnia 17 lutego 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009r.
2012 4104 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rada Miasta Piastów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2012 3263 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr LV/257/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 15 września 2009r. Zmiany w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 3249 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr LV/256/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 15 września 2009r. zmianiająca uchwałę Nr LIV/ 246/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok
2012 2589 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr LI/237/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 9 czerwca 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 2015 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr L/235/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 19 maja 2009r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 1795 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok.
2012 1670 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2012 1642 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/230/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/225/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia31marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 1548 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 7 czerwca 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2012 1415 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/231/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok
2011 8279 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/34/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "E. Orzeszkowej - południe"
2011 7816 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2011 6979 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 6980 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6981 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6420 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 6421 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi na terenie Miasta Piastowa
2011 6422 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, będącej jej użytkownikiem wieczystym.
2011 6150 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/ 49 / 2011 Rady Miasta Piastów z dnia 27 września 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 2895 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/ 26 /2011 Rada Miasta Piastów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 314 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/329/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Piastowa
2010 6520 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII/346/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6521 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII/347/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6522 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII/348/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1599 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/233/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Piastowa oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez masowych w ramach „Dni Piastowa”