Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 851

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11769 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock
2019 11389 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 203/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi płockiemu.
2019 11388 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 201/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania imienia VII Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku
2019 11387 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 196/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 10341 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 189/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzypowiatowego w sprawie powierzenia Powiatowi Płockiemu przez Gminę-Miasto Płock, miasta na prawach powiatu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących oba powiaty.
2019 10340 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 187/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ulicy łączącej ul. 3-go Maja z Al. Jachowicza oraz sięgacza ulicy Górnej.
2019 10339 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 186/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia 12 sztuk drzew pomnikami przyrody.
2019 10338 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 184/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019”.
2019 10337 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 182/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Płocka
2019 9894 2019-08-16 Aneks Aneks nr 6/9/WZS/P/103/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 11 lipca 2019 r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2019 9893 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 165/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9892 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 148/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9891 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9890 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9889 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 79/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9771 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 37/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2019 9770 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2019 9131 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 178/X/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie połączenia w zespół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku
2019 9130 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 177/X/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie założenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku
2019 8555 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 169/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
2019 8539 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów
2019 8538 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 166/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2019 7195 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 159/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Płocka Karta Mieszkańca”
2019 7194 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 156/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 7193 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 153/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Płocka.
2019 7192 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 152/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych dla przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Płocka.
2019 7191 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 151/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 7190 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 150/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2019 6183 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego” w Płocku.
2019 6182 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 133/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku.
2019 5896 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 146/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 5895 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2019 5894 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2019 5893 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów.
2019 5892 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 137/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.
2019 5891 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 136/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5890 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 129/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy – Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego.
2019 5889 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5197 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
2019 5196 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 114/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2019 5195 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 112/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5194 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 110/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2019 5193 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019".
2019 3610 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 89/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów.
2019 3609 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2019 3608 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 87/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 3607 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 85/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3606 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 84/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy”.
2019 1940 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019
2019 1838 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 75/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Kleeberga.
2019 1837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 68/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2019 1836 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 67/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1835 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 66/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1834 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 65/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Płocka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1091 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 55/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1090 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1089 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 50/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1088 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 44/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 1087 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 43/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2019 1086 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sikorskiego-Kutrzeby" w Płocku
2018 11416 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 876/LIV/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 11415 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 856/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 10827 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 858/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka”.
2018 10573 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 871/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 10572 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 870/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 10571 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 869/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2018 10570 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 868/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2018 10569 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 867/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2018 10568 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 866/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 10567 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 865/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
2018 10566 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 864/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2018 10565 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 861/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku.
2018 10564 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 857/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2018 9920 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 841/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 9919 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 819/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 9918 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 797/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 9520 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 846/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2018 9519 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psów
2018 8520 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 839/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi.
2018 8519 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 835/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2018 8518 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 833/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku
2018 8517 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 828/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock.
2018 8516 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 827/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2018 8515 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
2018 8514 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 823/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
2018 8513 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 822/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.
2018 8512 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2018 8511 2018-09-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 764/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy - Miasto Płock na rok 2018.
2018 7091 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr 807/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2018 6885 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 808/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6857 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 798/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2018 6856 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 803/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019.
2018 6855 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 800/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
2018 6854 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 799/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2018 6603 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 742/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 6298 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 779/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 6297 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 757/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 5922 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta.
2018 5921 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 787/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2018 5920 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 786/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2018 5919 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 785/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2018 5918 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 782/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5594 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 789/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 764/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2018.
2018 5089 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 775/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z  tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 5088 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 772/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozszerzenia zapisów uchwały nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5087 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 769/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2018 5086 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 768/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania.
2018 5085 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 767/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.
2018 5084 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 766/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku
2018 5083 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku
2018 5082 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 760/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
2018 5081 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 759/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2018 5080 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 758/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2018 3551 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 754/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka (od km 123+360 do km 126+696)”.
2018 3523 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji
2018 3522 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 751/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze.
2018 3521 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 3520 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 748/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3519 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z  tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3518 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 743/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2018 2536 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 735/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2535 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 734/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.
2018 2534 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 733/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 1336 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 728/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1335 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 725/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2018 1334 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 727/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1333 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018.
2018 800 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 714/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 326 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 653/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2018 324 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 641/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 12096 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 693/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych
2017 12093 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 692/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2017 12091 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 656/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 10100 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 650/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2017 10099 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 648/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 10098 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 645/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku
2017 10097 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 642/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 9362 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 627/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9361 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 602/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9360 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 598/XXXIV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9359 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 548/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 9304 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 639/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Medycznej w Płocku.
2017 9303 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 638/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - ulicy Traktowej w Płocku
2017 9302 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 630/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 8471 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 580/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7881 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 535/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7880 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 508/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7879 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 496/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 7828 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 619/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2017 7827 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji
2017 7826 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 608/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2017 7825 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 605/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 554/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 7824 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 604/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów
2017 7823 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock.
2017 7778 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 621/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2017 7776 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 620/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku
2017 7684 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 610/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 6938 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 445/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 6937 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 426/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 6936 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 414/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 6920 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 477/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.
2017 6015 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 590/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy – Miasto Płock
2017 6003 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 589/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy – Miasto Płock
2017 6001 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 588/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto - Płock.
2017 5999 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 584/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 5998 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 575/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5997 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 574/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5996 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 573/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5995 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 572/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5993 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 571/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5992 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 570/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5990 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 569/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5988 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 568/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5984 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 567/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5982 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 566/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5980 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 565/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5978 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 564/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5321 2017-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/117/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2017 5214 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 560/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 5213 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 558/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2017 5212 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 554/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 5211 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 553/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów.
2017 5210 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 552/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 5002 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żyzna - południe" w Płocku.
2017 4539 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka.
2017 4538 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 536/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 4101 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku.
2017 4100 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 522/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4099 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 521/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2017 4098 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 520/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2017 4097 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 519/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina- Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.
2017 4096 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 518/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4095 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 517/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4094 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 516/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 4093 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
2017 4092 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 514/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki.
2017 4091 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 512/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2017 2636 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 503/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Płock.
2017 2635 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 501/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2011 r.
2017 2634 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 498/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 2175 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2017
2017 1522 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 1378 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 489/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.
2017 1377 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 487/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.
2017 1376 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 486/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2017 1375 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 481/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową.
2017 1374 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 480/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2017 1373 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr 479/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
2017 780 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 371/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2017 397 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 473/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku, zmienionej uchwałą nr 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
2017 396 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 472/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2017 395 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 467/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 394 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 464/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 393 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 462/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 392 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 461/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2017 391 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 460/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
2017 390 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 459/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
2017 389 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 458/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
2017 388 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 457/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
2017 387 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 456/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
2017 386 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 455/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku.
2017 385 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 454/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku.
2017 384 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 453/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku.
2017 383 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 452/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
2017 382 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 451/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
2017 353 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 468/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 411/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku, Uchwały Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku oraz Uchwały Nr 405/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku.
2016 11650 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 440/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka - Rad Mieszkańców Osiedli.
2016 11649 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 434/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2016 11648 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 431/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 10247 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.
2016 10225 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 421/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10224 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku
2016 10209 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 350/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 9089 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 334/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 8906 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 411/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie: ustalenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka
2016 8905 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 406/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2016 8904 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 405/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
2016 8903 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 400/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
2016 8902 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych.
2016 8901 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 396/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 8455 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 388/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
2016 8454 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 384/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8453 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 383/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8452 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 382/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8451 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 381/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2016 8450 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 379/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: Ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 5215W zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Płocka.
2016 8449 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 8448 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 376/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie - Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2016 8447 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2016 8446 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 8445 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 373/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2016 8094 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 303/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 7410 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 286/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 6974 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 362/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2016 6973 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 359/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: Zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ulicy Poziomkowej oraz sięgacza ulicy Królewieckiej.
2016 6972 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 358/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2016 6971 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
2016 6970 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 356/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1118/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na terenie Zalewu Sobótka
2016 6969 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 355/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie założenia szkoły publicznej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego
2016 6968 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 352/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 6281 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 272/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 5683 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 345/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2016 5677 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 343/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: Pozbawienia kategorii dróg gminnych: ulicy Grodzkiej oraz odcinka ulicy Tumskiej od skrzyżowania z ul. Mostową do Bazyliki Katedralnej, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych.
2016 5667 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 340/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla ope-ratorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5666 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 339/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2016 5665 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 338/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2016 5662 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 337/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 5658 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 336/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
2016 5230 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 250/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2016 5225 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 233/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015.
2016 5208 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 217/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2016 5206 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 199/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2016 5053 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 324/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku.
2016 5052 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka
2016 4219 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 304/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2016 4180 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 315/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Płock.
2016 4179 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 312/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 4178 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 308/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2016 4177 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 307/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2016 4176 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 306/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2016 2808 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.
2016 2800 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 290/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc operacyjną na infrastrukturę sportową.
2016 2790 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 288/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 2789 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 287/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
2016 1742 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2016 1741 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka
2016 1740 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 273/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 1441 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2016
2016 1021 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 268/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka
2016 1020 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 267/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1019 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 266/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku.
2016 1018 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 265/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2016 1017 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 264/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 1016 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 1015 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 261/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 1014 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 258/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2015 11690 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 240/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2015 11689 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 236/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2015 11611 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 248/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
2015 11610 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 247/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 11609 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 246/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2015 11608 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 245/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11607 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
2015 11606 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 243/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ze zm.
2015 11605 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 235/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 9456 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 231/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9455 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 226/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2015 9454 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 225/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019
2015 9453 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 221/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku.
2015 8922 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 203/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Linii 400 kV" na osiedlu Trzepowo w Płocku
2015 8769 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 150/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 8536 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 204/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015r. w sprawie: nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock.
2015 8535 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 202/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 r.
2015 7884 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 187/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
2015 7883 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 186/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2015 7882 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 185/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 7881 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 184/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 7880 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 183/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 7879 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 177/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego przedszkola.
2015 7878 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 176/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego przedszkola.
2015 7877 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 175/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: założenia publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego
2015 7876 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 174/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock
2015 7875 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2015 7648 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr 133/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 7639 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr 112/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 7111 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 7110 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 53/V/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 7109 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 35/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 7108 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 6817 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 169/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie - Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2015 6816 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 166/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2015 6815 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 161/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 6814 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 158/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2015 6813 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 157/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2015 6812 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 156/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 6811 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 155/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
2015 6810 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 154/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku
2015 6809 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 153/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia filii Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
2015 6808 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 151/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2015 5917 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 144/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 5916 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 143/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 5915 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 142/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych i podpisania aktu przekształcenia.
2015 5914 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 141/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych
2015 5913 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 140/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego technikum uzupełniającego dla dorosłych
2015 5912 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 139/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego technikum dla dorosłych
2015 5911 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 138/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
2015 5910 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 137/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego liceum profilowanego dla dorosłych
2015 5909 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.
2015 5908 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 r. z dnia 31 marca 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5907 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 118/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2015 5831 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 145/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu.
2015 4349 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. zmieniającą uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2015 4348 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 105/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2015 4347 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. zmieniającą uchwałę nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 4346 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4345 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 101/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2015 4344 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4343 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 4342 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 98/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 4341 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 97/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 746/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku
2015 4340 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 95/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2015 4339 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 94/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2015 4338 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 93/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 4337 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 92/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu
2015 4336 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2015 4335 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 86/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2015 4334 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr 735/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 r.
2015 4333 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 140/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
2015 4332 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2015 3893 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3236 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 890/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3234 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 877/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3233 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 865/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3228 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 840/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2015 3149 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 69/V/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 737/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku.
2015 2929 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2015
2015 1837 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 50/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 1836 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 454 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 38/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2015 453 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 11046 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 885/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 11045 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 884/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2014 11020 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego-Spółdzielcza" w Płocku
2014 10863 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 887/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2014 10710 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 771/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10709 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 730/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014
2014 10550 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 830/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10549 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 799/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10548 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 777/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 10326 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 690/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 10325 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 630/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 10030 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 710/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014.
2014 9623 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 875/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2014 9622 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 873/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.
2014 9621 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne.
2014 9620 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 871/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2014 9619 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 867/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 8871 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 692/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 8870 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 674/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 8869 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 651/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 8818 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 859/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Komunalny" w Płocku
2014 8817 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 857/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 8816 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 849/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.
2014 8361 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka
2014 8360 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 845/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2014 8359 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 844/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: likwidacji Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego
2014 8358 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 843/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: likwidacji Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej
2014 7430 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 475/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze.
2014 6795 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 615/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6794 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 550/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6793 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 537/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6792 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 592/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6791 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 526/XXXI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6790 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 574/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
2014 6754 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku
2014 6573 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 834/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 6572 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 833/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
2014 6571 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. oraz Uchwałą Nr 644/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r.
2014 6570 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 831/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2014 5864 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 820/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
2014 5863 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 815/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: przekształcenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych – technikum uzupełniającego w liceum ogólnokształcące i podpisania aktu przekształcenia.
2014 5862 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 814/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 5861 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 813/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
2014 5860 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 812/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
2014 5859 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 811/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
2014 5858 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 810/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
2014 5857 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 809/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
2014 5856 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 808/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
2014 5855 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 807/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku.
2014 5854 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 806/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku.
2014 5853 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 805/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku.
2014 5852 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 804/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
2014 5851 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 803/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
2014 5813 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 497/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 5812 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 477/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 4822 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg.
2014 4821 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 795/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2014 4820 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 794/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
2014 4819 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 793/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2014 4818 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 792/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: ustalenia nazwy przeprawy mostowej
2014 4817 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 791/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2014 4816 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 790/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy nabrzeża wiślanego
2014 4815 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 4814 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 783/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku i nadania jej statutu.
2014 4813 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 779/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie: założenia publicznej placówki oświatowej, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu.
2014 4812 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 775/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 4811 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 774/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 751/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 698/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 rok dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka
2014 4810 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 773/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
2014 4809 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 772/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 765/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
2014 4065 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 457/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 4064 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 441/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 3619 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 765/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
2014 3618 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 764/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2014 3617 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 763/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze.
2014 3616 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 762/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 3615 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 761/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Płocka i gmin z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2023.
2014 3614 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 760/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2014 3613 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 755/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr 232/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania
2014 3612 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 752/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2014 3611 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 749/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka
2014 3610 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 748/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3609 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 747/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 8 i art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.
2014 3608 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 742/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2014 3367 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 418/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 2030 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 739/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2014 2029 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 737/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku.
2014 2028 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 736/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2014 2027 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 735/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
2014 1584 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 711/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1322 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2014
2014 1292 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 723/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1291 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 722/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2014 1290 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 716/XLIIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2014 1289 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 713/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1288 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 712/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1287 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu
2014 781 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 397/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 780 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 380/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 779 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 365/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 778 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 339/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 777 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 314/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 776 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 295/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012.
2014 251 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 706/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.
2014 250 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 703/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2014 249 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 701/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 248 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 698/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 rok dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka
2013 13450 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 680/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 13449 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 677/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2013 11649 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 667/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11648 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 666/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2013 11647 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 665/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia nazwy ronda
2013 11646 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 660/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.
2013 11417 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 155/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10831 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 214/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10830 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 181/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10554 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 231/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10473 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 249/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10142 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 275/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 9943 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 653/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2013 9737 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 644/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r.