Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 342

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11296 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie gorących posiłków
2019 11295 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 9427 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 9426 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/94/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9002 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.
2019 8403 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
2019 8173 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2019
2019 8172 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 8171 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków
2019 8170 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 8169 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 7110 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7109 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian do umowy o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) oraz ustalenia brzmienia statutu tego Muzeum
2019 6961 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6960 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6959 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6958 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6957 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6956 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok
2019 6955 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 5304 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu
2019 5303 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 5302 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 5301 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2019 5300 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2019 5299 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5298 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5297 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5296 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 5295 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3497 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2350 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2349 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2019 2348 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2019 2347 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 2346 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 2345 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 2344 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Ostrowski Klub Senior+" na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 2343 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 13077 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu
2018 13076 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodzinka"
2018 13075 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13074 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13073 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenia Miasta Ostrów Mazowiecka
2018 13072 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 13071 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 13070 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12198 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka instrumentem płatniczym
2018 12197 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 10391 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVI/381/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8942 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/372/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8941 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/380/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2018 8940 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/378/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad oraz trybu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2018 8939 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/375/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8938 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LV/374/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka
2018 7810 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIII/367/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7006 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/366/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2018 7005 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/365/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2018 7004 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/361/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka
2018 7003 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/358/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6131 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
2018 5350 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5150 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3871 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3546 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 3545 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/341/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w  sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu.
2018 3544 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3543 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1515 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 1514 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1513 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 12550 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka
2017 12549 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2017 12548 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka.
2017 12547 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12546 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/304/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2017 12545 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu targowisk miejskich
2017 12544 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 12543 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12542 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 10297 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/292/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2017 10296 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/290/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 10295 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2017 10294 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/287/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2017 10293 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2017 9386 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2017 9385 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2017 9384 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka.
2017 9383 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8778 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8602 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8118 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7588 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 7444 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7177 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6008 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2017 6007 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka.
2017 6006 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej
2017 6005 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 6004 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i  ustalenia ich przebiegu
2017 6002 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 6000 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka
2017 4120 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 4119 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4118 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 3442 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 2928 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 2927 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2926 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 2925 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
2017 2924 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ostrów Mazowiecka lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2131 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1511 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 1333 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 1332 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
2017 1331 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2017 1330 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 1111 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 491 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 11970 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
2016 11969 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2016 11968 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 11967 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 10667 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10114 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10011 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 10010 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 10009 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2016 10008 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2016 8992 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2016 8991 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8990 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 8874 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8357 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8172 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2016 7590 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7451 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 7450 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 7449 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7448 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7447 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 7446 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 6284 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 5142 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 5141 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 4523 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
2016 3796 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3576 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 2976 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2016 2975 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016 2974 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Ostrów Mazowiecka
2016 2973 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
2016 2230 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
2016 2229 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1880 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 614 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
2016 600 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 594 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 72 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/270/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 11494 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 10540 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10539 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9545 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 8953 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 8952 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 8820 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7998 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 7997 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2015 7141 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6922 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 6921 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6920 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2015 6919 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2015 6665 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 4588 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 4587 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 4586 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 4585 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/134/09 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2015 4565 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013
2015 4564 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr LII/239/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 3930 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 3732 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3731 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2015 3730 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 3238 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/272/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 2362 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 2361 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 1171 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 11524 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/276/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ostrów Mazowiecka
2014 11330 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIX/275/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2014 9692 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013
2014 9511 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/271/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9510 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/270/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 8842 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/267/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 8813 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LVII/266/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka.
2014 8812 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LVII/265/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrów Mazowiecka.
2014 8672 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013
2014 7964 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
2014 7388 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/180/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/161/2013 z dnia 31 stycznia 2013
2014 7314 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LIV/254/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy: Aleja Świętego Jana Pawła II na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2014 4798 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 4797 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 4401 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LIII/251/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakladów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 4400 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LIII/250/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka
2014 4399 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LIII/249/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2014 3737 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 3736 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 2785 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 2784 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 1970 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 1969 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 1721 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 488 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/236/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 487 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/235/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.
2014 486 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/234/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej.
2013 12759 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 12758 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka w 2014 roku.
2013 11926 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 11544 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 10164 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2013 10163 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
2013 9080 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 9079 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 8946 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 8329 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej.
2013 8328 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 8327 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2013 8103 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2013 7504 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 7503 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/196/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 7370 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/193/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2017
2013 7369 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/192/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 7175 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2013 6978 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2013 6827 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka
2013 6159 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
2013 6158 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/188/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/169/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6157 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2013”
2013 6156 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/183/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6155 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/169/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 4065 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/175/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2013 4064 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/174/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2013 4063 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/173/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrowi Mazowieckiej
2013 4062 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/172/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 4061 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/171/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4060 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/170/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka
2013 4059 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/166/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3995 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 r
2013 3940 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/61/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 998 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 997 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 996 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 995 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka w 2013 roku
2012 7261 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej i nadania statutu.
2012 6136 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 5826 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 5483 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 3899 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 3898 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym
2012 3897 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
2012 2822 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2012 2821 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012
2012 2637 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 1443 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku
2012 1442 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 992 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2012 741 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r.
2012 568 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu targowisk miejskich
2012 567 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2012 566 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 565 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 564 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 169 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r.
2012 168 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r.
2011 8155 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8156 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na wykonywanie zadań w zakresie ochrony, bezpieczeństwa ludzi, mienia i porządku publicznego.
2011 7349 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 7350 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Ostrowi Mazowieckiej
2011 6428 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2011 6427 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2011 6430 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 6429 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 5369 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 3656 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 3657 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej
2011 3114 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe prowadzonych przez Miasto przedszkoli publicznych
2011 3115 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3116 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej
2011 3087 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011
2011 3088 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
2011 3089 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 2816 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 1214 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/184/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" im. Jana Pawła II oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
2011 1213 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 1215 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.
2011 1217 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2011 1216 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2010 7167 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 7166 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 7168 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2010 7170 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX /263/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 7169 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 6861 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6862 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 6863 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 5276 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 2825 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 2826 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
2010 2827 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2431 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 2432 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2010 2433 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka
2010 1325 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 1324 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2010 1327 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/184/2009 z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” im. Jana Pawła II, oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2010 1326 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 1255 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku
2009 5978 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2009 5882 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5881 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 5885 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 5884 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 5883 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 5548 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 roku
2009 5353 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 5222 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowoiecka
2009 4743 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2009 4742 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, nie stanowiących jego własności.
2009 4745 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" im. Jana Pawła II, oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2009 4744 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Ostrowi Mazowieckiej
2009 4281 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych
2009 4282 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 4283 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2009 1917 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka
2009 1918 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXiV/152/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
2009 1030 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/09 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
2009 1031 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia z inkaso.
2009 1032 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/206/ 93 Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 sierpnia 1993 roku w sprawie ustalenia dla miasta Ostrów Mazowiecka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży tych napojów ( z późniejszymi zmianami).
2009 85 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 85 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 59 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto przedszkoli publicznych
2009 60 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.