Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4337 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2009 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2009r. dotycząca budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.
2011 5229 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/ 110 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5228 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/ 109 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2011 5231 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia ilości i usytuowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłaty za korzystanie.
2011 5230 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2011 4452 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/ 97 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2011 4330 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV / 31 /2011 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 3607 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2011 3582 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2010r. uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r.
2011 3121 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/65/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3120 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych
2011 3123 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/77/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2011 3122 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/67/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007-2011.
2011 2243 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 1993 2011-04-21 Informacja Informacja nr 1 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych w obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 800 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. W sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2010 7019 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 7020 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 7017 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 7018 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r.
2010 6674 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LV/491/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jednostkom podległym
2010 5937 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/502/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 października 2010r. w sprawie o zmianie uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2010 5938 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/507/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
2010 5173 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LIV/480/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2010r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/ 435/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury
2010 5174 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LIII/475/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2010r. W sprawie: nadania nazwy dla skweru usytuowanego w Nowym Dworze Mazowieckim u zbiegu ulic Warszawska - Mazowiecka
2010 5070 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LV/496/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania
2010 4022 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr L/469/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 3917 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr L/461/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2010 2712 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/435/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury
2010 2530 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/445/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 2457 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2009 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1497 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/431/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 2276 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/09 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dróg gminnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 2277 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/337/09 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2009 1939 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/09 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r