Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 430

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11391 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/179/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 11390 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/191/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Marki
2019 10582 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/134/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 10581 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/176/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2019 10580 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/165/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki
2019 10579 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/164/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiących własność Gminy Miasto Marki
2019 10578 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/163/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki.
2019 10577 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XIi/162/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy ul. Spacerowej w Markach.
2019 10576 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/160/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach.
2019 10575 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/146/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4  im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
2019 10574 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/145/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
2019 10573 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2019 10572 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/142/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2019 10571 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/143/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego
2019 10570 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego
2019 10569 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2019 10568 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2019 10567 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/136/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.
2019 10566 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2019 10565 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/150/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki
2019 10564 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/148/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10563 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki
2019 8402 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 8401 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2019 8400 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
2019 7156 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki
2019 7155 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 6431 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/615/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 6248 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/94/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki
2019 6247 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 5638 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mareckiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
2019 5563 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5562 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych
2019 5561 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5560 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 5401 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki
2019 4445 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2019 4444 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr LXVII/615/2018 z dnia 17 października 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 4443 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku
2019 4442 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku
2019 4441 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 4440 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki
2019 4251 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego położonego w rejonie ul. Okólnej w Markach.
2019 3537 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/72/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 3536 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3535 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3534 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki
2019 2837 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki
2019 2836 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2019 2835 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 2834 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021
2019 2833 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021
2019 2832 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021.
2019 2831 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021
2019 1420 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka” w Markach
2019 872 2019-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
2019 461 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 460 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2019 459 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 458 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/273/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany nazwy „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych” w Markach na „ Centrum Usług Wspólnych” w Markach i nadania Statutu
2019 457 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Marki
2019 456 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 455 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 12060 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12059 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 10147 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/614/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 10146 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/610/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
2018 10145 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/609/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 10144 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/606/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 10143 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/605/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2018 10142 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/604/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki
2018 9932 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/589/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Cmentarz Bandurskiego” w Markach
2018 9625 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/595/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
2018 9534 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVI/592/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 8496 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/577/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 8495 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/576/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 8494 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/581/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z systemu rowerowego „KołoMarek”
2018 7628 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/572/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Markach
2018 7627 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 7626 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/568/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 7625 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/566/2018 Rady Miasta Marki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 7146 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXII/550/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na rok 2018.
2018 6767 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6766 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/562/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 6765 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/556/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Marki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6763 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/552/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 6762 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/557/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki
2018 6761 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/553/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w Gminie Miasto Marki
2018 6760 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/547/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6759 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/546/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6758 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/544/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5800 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXI/535/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/517/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca ”
2018 5799 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXI/534/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 5798 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXI/536/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3.
2018 5449 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LX/526/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 4864 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LX/530/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2018 roku
2018 3533 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LIX/518/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto Marki
2018 3532 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca”
2018 2430 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany podziału Miasta Marki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2429 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/507/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2428 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/503/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 2427 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVII/483/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Leśna” dla obrębu 5-12 położonego w Markach.
2018 2426 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy.
2018 2425 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 1947 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1946 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 1945 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LV/465/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 1944 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LIV/448/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki.
2018 1943 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LIV/446/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2018 1576 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LVII/491/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 1573 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LVII/490/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 1498 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 420 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 419 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LIV/445/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021
2017 12565 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032
2017 12564 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/461/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 12563 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/460/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 12562 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/444/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XII/101/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Markach
2017 12379 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr LIV/442/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki
2017 11731 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2017 11730 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LIV/441/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 11729 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr LIV/440/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 9779 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/423/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
2017 9715 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki
2017 9714 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/428/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Miasto Marki do osiedlenia się na terenie Marek.
2017 9713 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2017 9712 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/425/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 9711 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/424/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2017 9710 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/422/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach
2017 9709 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/421/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
2017 9708 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/420/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach
2017 9707 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/419/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2017 9706 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/418/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9705 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/417/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 9704 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/416/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 9703 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/415/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 9195 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr L/407/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 9118 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 8967 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 8680 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/406/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 8029 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 8019 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 7734 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 7594 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032
2017 7572 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 7433 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 7082 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 6796 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XL/292/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2017 6643 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 6634 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 6633 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 6328 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Pustelnik Wschodni”
2017 6195 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 5590 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 5247 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017- 2020.
2017 5229 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 4585 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 4571 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Marki
2017 4570 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. W sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
2017 4569 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 4062 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 3853 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3852 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 2310 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2017 2309 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2308 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 2263 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 1484 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 1161 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/294/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2017 1160 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/293/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Marki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
2017 1159 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/291/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2017 1017 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 417 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2017 279 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne
2017 107 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2017 106 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 11881 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
2016 11880 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028
2016 11879 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 11878 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021
2016 11278 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 11277 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki
2016 11276 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 10327 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 9972 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 9683 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/16 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki
2016 9682 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. o uchyleniu uchwały nr LIX/467/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Marek do Warszawy i z Warszawy do Marek oraz na terenie Marek dla osób zamieszkałych na terenie miasta Marki, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wołominie oraz dla dzieci tych osób
2016 9681 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 8923 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 8752 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 8639 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Marki instrumentem płatniczym
2016 8638 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 8097 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 8001 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 7589 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 7422 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 6251 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
2016 6250 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6249 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 6215 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 6214 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 5400 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Szkolna” dla obrębu 5-10 w Markach
2016 5399 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidację zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 5398 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 4683 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4667 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 4440 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2015 Rady Miasta Marki z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 4344 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 4249 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
2016 3806 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 3613 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/105/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 3117 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2016 2916 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 2737 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 2635 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Marki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Markach
2016 2429 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 1902 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2016 1066 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/148/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.
2016 838 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Markach, nadania pierwszego statutu, włączenia placówki do zespołu szkół oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2016 427 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 401 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 400 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2015 11495 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/147/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Marki przez inne niż Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne
2015 10257 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 9958 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9957 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9956 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9955 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9678 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 8851 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2015 8322 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 7995 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Marki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 7729 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7727 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 7480 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2015 6943 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 6223 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Marki
2015 6222 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Marki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 5453 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 4625 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
2015 4030 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3896 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr VII/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki
2015 3895 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 3359 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
2015 3315 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr LXII/493/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 2574 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr LX/469/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 2375 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki
2015 2255 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LXI/483/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 1944 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/459/2014 Rady Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 1586 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2015 1585 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 364 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014
2014 10799 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/494/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej
2014 10798 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/492/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 9730 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 9552 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 9370 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr xli/485/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9369 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/482/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 9052 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 8843 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LX/472/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
2014 8782 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 8509 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/473/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2014 8508 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/471/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/308/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
2014 8507 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/468/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 8117 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 7842 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIX/467/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Marek do Warszawy i z Warszawy do Marek oraz na terenie Marek dla osób zamieszkałych na terenie miasta Marki, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wołominie oraz dla dzieci tych osób.
2014 7722 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 7721 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 7720 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2014 7512 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2014 6802 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2014 Rady Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 5929 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 5886 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 5885 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LV/435/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 5839 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/440/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach
2014 5729 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 5205 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 5076 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 4493 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Markiz dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 4426 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LIII/412/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania bezzwrotnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 4425 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LIII/411/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4424 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LIII/410/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 4423 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LIII/408/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę nr 6.70.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Marki na rok 2014
2014 4422 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029
2014 4413 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LV/431/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej
2014 3972 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 3060 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
2014 2550 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr LII/406/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy, o których mowa w art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
2014 2549 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr LII/405/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 2479 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 1950 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/398/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Gminy Miasta Marki
2014 1949 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/395/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
2014 1948 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/394/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 2 w Markach
2014 1947 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/393/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/360/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
2014 1353 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/392/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 747 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2011 rok.
2013 13701 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Marki za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 13700 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 13699 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 11790 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi
2013 11789 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/28, 74/29 z obrębu 4-03 położonych w Markach przy ul. Wspólnej
2013 11788 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 11515 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 10722 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 10692 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 10580 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. zmieniajaca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu mista Marki na 2011 rok.
2013 10355 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
2013 10354 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10353 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 10352 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 10091 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 9516 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 8964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 8575 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 8092 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 7481 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2013 7480 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7479 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Marki.
2013 7478 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2013 7477 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 7245 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/310/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2013 7244 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/308/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
2013 7243 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/307/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 6976 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/441/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 6578 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 5798 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5797 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5796 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Marki.
2013 5559 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2013 5501 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 5013 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/431/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 4027 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2013 3395 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/352/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2013 3394 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/351/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009 roku, zmieniającej uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
2013 3082 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2013 3081 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009 roku, zmieniającej uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki
2013 2724 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2723 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
2013 2722 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2721 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2720 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 2719 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych
2013 2718 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2717 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy na sektory
2013 2716 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2013 1249 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 10183 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Marki oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 10182 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 9096 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8898 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8299 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 7769 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Marki
2012 7768 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 7142 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki
2012 7141 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawiewieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 6036 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
2012 5528 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Markach
2012 5527 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2012 5524 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 4828 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał
2012 4827 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu " Zasłużony dla Miasta Marki" oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu
2012 4166 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 4117 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki
2012 4116 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 4115 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2012 4114 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 4113 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
2012 3247 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
2012 3068 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. Zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
2012 3067 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
2012 3066 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2012 3065 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2012 3064 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2012 2894 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2009 Rady Miasta Marki z dnia 1 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
2012 2549 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2012 2457 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 2456 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XX/135/20121 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2012 1644 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2011 8543 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 8544 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 8119 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011r. zmieniajaca uchwałę nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6438 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6439 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU MIASTA MARKI
2011 6415 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 6130 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 5743 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 5617 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
2011 5618 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
2011 4994 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Miasta Marki na stałe obwody głosowania
2011 4938 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawiewieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 4939 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Marki
2011 4262 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany statutu Mareckiego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/172/2001 z dnia 6 czerwca 2001 roku
2011 4238 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawiewieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 4239 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/ 65 /2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
2011 4240 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/ 66 /2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
2011 4132 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 4133 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 2755 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2008 rok
2011 2638 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/451/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2330 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 2331 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
2011 2213 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2011 2058 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 1269 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Marki na 2008 rok
2011 527 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr XLII/434/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010r. w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2011 464 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 418 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/437/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody topoli białej
2011 419 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/443/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/434/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 r., w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki
2010 4515 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/407/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Marki oraz określenia zasad sprzedaży
2010 4402 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok
2010 4295 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/406/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok
2010 4296 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok
2010 3465 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/410/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Miasta Marki
2010 2916 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2010 2116 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok
2010 838 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Marki przez inne niż Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne
2009 7064 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Miasta Marki
2009 5534 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 4815 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/170/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok
2009 3115 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
2009 3116 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazy ulicy w Marakch
2009 2818 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2307 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
2009 1921 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Marki na stałe obwody głosowania
2009 945 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 587 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2009 76 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/08 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Marki.
2009 75 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
2009 76 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/08 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Marki.
2009 75 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.