Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1968 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 226/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2011 3309 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 206/V/2009 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2009 4304 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 230/V/2009 Rady Miasta Józefów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Józefowa" dla terenu ograniczonego ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową
2009 2351 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr NR 212/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów
2009 2352 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr 214/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2348 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr 209/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 2349 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr 210/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 2350 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr NR 211/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2009 1920 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr 215/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Józefowa na stałe obwody głosowania.
2009 511 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr 191/V/08 Rady Miasta Józefów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2009.