Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8387 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miasta Iłża z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7559 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Iłża dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe działających na terenie gminy Iłża, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2019 7558 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2019 6867 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miasta Iłża z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Iłży
2019 6607 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miasta Iłża z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia miejsc publicznych , w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Iłża
2019 6510 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Iłża
2019 6509 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Iłża dla wybranych terenów
2013 3679 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LVI/296/10 Rady Miasta Iłża z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 3678 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr LIII/290/10 Rady Miasta Iłża z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 3372 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/286/10 Rady Miasta Iłża z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2266 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/282/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2264 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/283/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2202 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr L/278/10 Rady Miasta Iłża z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2012 5418 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/112/12 Rady Miasta Iłża z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1450 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Miasta Iłża z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 7108 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/08 Rady Miasta Iłża z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2011 7109 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/08 Rady Miasta Iłża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 3835 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LXII/320/10 Rady Miasta Iłża z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.
2010 3007 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3006 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publiczym prowadzonym przez Gminę Iłża
2010 2636 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LV/294/10 Rady Miasta Iłża z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XLVIII/267/09 dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2010 2637 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LVI/298/10 Rady Miasta Iłża z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Iłży
2010 2135 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/289/10 Rady Miasta Iłża z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
2010 1408 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/284/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Iłża
2010 1407 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/280/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 1488 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Iłża
2009 1487 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu
2009 1014 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/08 Rady Miasta Iłża z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009.
2009 1016 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/08 Rady Miasta Iłża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1015 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/08 Rady Miasta Iłża z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.