Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 38

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 9950 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 888/XXXI/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2153 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1025/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2151 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1027/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010.
2012 2158 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1019/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 2157 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 1020/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku.
2012 1948 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 941/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1947 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 940/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1946 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 939/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1945 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 938/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009
2012 1944 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 937/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1943 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 936/XXXIII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 1785 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 886/XXXI/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009
2012 420 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 979/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 419 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 978/XXXIv/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 418 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 977/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 417 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 976/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 416 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 975/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009
2012 415 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 973/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 414 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 972/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 413 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 971/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy PIasecznio w 2009 rok
2012 412 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 970/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009
2012 411 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 969/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 rok
2012 410 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 916/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 409 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 915/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 408 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 914/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 407 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 913/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 406 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 912/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2011 4957 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 216/X/2011 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Orężną, Derdowskiego, Pomorską, Konopnicką, Okrężną oraz granicą administracyjną gminy Piaseczno
2011 2650 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 92/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 marca 2011r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi GROCHOWA
2010 4559 2010-10-12 uchwala Uchwala nr 1501/LI/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 3971 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1398/XLVII/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010
2010 3972 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1399/XLVII/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2009 2309 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 949/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie nadania nazw: BRETANII, ALZACJI, NORMANDII i PROWANSJI ulicom położonym we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2009 2308 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 935/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2311 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok
2009 2310 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 950/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg publicznych, dojazdowych KDD w Bąkówce w gminie Piaseczno
2009 1929 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 965/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Piaseczno
2009 1768 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr 948/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1124/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I