Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 187

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5075 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5074 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2019 rok.
2019 5073 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5072 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki oraz określenia granic ich obwodów.
2019 2049 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2019
2019 1711 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1710 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1709 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 1708 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania.
2019 128 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III /8/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 10521 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowa Maliszewa
2018 10520 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Łomna
2018 10519 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krupy
2018 10518 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kutyski
2018 10517 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kosów Ruski
2018 10516 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jakubiki
2018 10515 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Henrysin
2018 10514 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzymały
2018 10513 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Guty
2018 10512 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dybów
2018 10511 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębe
2018 10510 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Chruszczewka Włościańska
2018 10509 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Chruszczewka Szlachecka
2018 10508 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Buczyn Szlachecki
2018 10507 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowy Buczyn i Buczyn Dworski
2018 10506 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bojary
2018 10505 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Albinów
2018 10504 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żochy
2018 10503 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Dolna
2018 10502 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rytele Święckie
2018 10501 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2018 10500 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Okrąglik
2018 10499 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wyszomierz
2018 10498 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Trzciniec Duży
2018 10497 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Trzciniec Mały
2018 10496 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tosie
2018 10495 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Telaki
2018 10494 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sągole
2018 10493 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowa Wieś
2018 10492 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stara Maliszewa
2018 9672 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki
2018 9671 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 9670 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 7029 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /227/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 7028 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /225/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki
2018 7027 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /224/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki.
2018 6257 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /212/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2018 6256 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /211/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2018 6255 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /214/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Telakach Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.
2018 4111 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2018 - 2023”
2018 4110 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4109 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.
2018 4108 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4107 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kosów Lacki na 2018 rok.
2018 2324 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 820 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2018
2018 819 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12144 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI /178/ 2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2017 9477 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 5733 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 5732 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII /158/ 2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2017 4506 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4505 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2803 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2802 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 2801 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 2800 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI /138/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2017 2799 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim
2017 2459 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 577 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2017
2017 576 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX /130/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki
2017 575 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX /129/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kosów Lacki
2017 574 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX /116/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kosów Lacki
2017 349 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały
2016 10707 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2016 10706 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2016 8968 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII /110/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 8967 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII /109/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2016 6426 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2016 6425 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej
2016 6424 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/ 95/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6423 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6422 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6421 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/ 92/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2016 4469 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XII /85/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3239 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XI/ 76/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rytelach Święckich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
2016 797 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2016
2015 10755 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII /57/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
2015 10754 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII /54/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kosów Lacki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 10090 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 10089 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia stawek tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 10088 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2015 10087 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/62/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2015 10086 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2015 6794 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2015 6793 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4597 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim
2015 3966 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 2774 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III /23/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2773 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III /22/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim
2015 2772 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III / 21 / 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.
2015 2771 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/ 20 /2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2770 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1907 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2015
2014 11047 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /224 /2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2014 10815 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX /230/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej
2014 10814 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kosów Lacki na 2015 rok.
2014 9571 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII /222/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2014 9179 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI /217/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych i szkolnego kompleksu sportowego będących własnością Gminy Kosów Lacki.
2014 9178 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w Kosowie Lackim.
2014 7113 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2014 6411 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kosowie Lackim.
2014 6410 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII /199/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
2014 4036 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4035 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1702 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/ 183/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
2014 1061 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2014
2013 12375 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2013 12374 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki
2013 11640 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – teren eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Stara Maliszewa.
2013 8436 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy- osiedlom.
2013 8435 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Kosowa Lackiego osiedli oraz zniesienia i zmian granic niektórych sołectw.
2013 7494 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7493 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/147/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6583 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kosów Lacki.
2013 6582 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2013 6581 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kosów Lacki.
2013 6580 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 5617 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5616 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2013 5615 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2013 5614 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2012 – 2017 ”
2013 1855 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1854 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2013 1853 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1852 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1851 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2013 1850 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/ 112/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z niektórych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie gminy Kosów Lacki
2013 1804 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2013
2012 8718 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 8717 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8716 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2012 8715 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 104/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8069 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/ 99/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8068 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII /98/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2012 5811 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2012 4641 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kosów Lacki.
2012 4640 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/78/ 2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka - Patrona Ekologów w Wólce Okrąglik
2012 4639 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3172 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kosowie Lackim
2012 3171 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2012 - 2017”
2012 2500 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kosowie Lackim
2012 1250 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2012.
2011 8333 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki
2011 7255 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7254 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2011 7257 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2011 7256 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku
2011 5913 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2011 4676 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Kosów Lacki
2011 4677 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2011 2314 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2011
2011 2293 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 2294 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych na podatek leśny, rolny i od nieruchomości, obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2011 1018 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2010 6589 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2010 6590 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 6336 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2010 5786 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5787 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kosów Lacki i jej jednostkom podległym
2010 4144 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2010 3906 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 3188 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Kosowa Lackiego osiedli oraz zniesienia i zmian granic niektórych sołectw.
2010 3189 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy – osiedlom.
2010 2775 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki
2010 2776 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010
2010 2526 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miasta i Gminy
2010 2527 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów
2009 6262 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5543 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2009 5544 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki
2009 4420 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 3171 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3172 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 1336 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kosów Lacki
2009 972 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kosów Lacki.
2009 973 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2009.