Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 257

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11756 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały III/23/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 11755 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, ustalenia terminów rozliczenia się z opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 10985 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2019 10984 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin
2019 10983 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 9780 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 8399 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 8398 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8397 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 7026 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina.
2019 7025 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7024 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 6014 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina
2019 6013 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6012 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 4969 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Garwolina
2019 4829 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4828 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Garwolina w 2019 r.
2019 4827 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/288/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina”
2019 3332 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Garwolina
2019 3331 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – Miasta Garwolin”
2019 1790 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Garwolina
2019 1262 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 235 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 13185 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród
2018 11876 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 8648 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/351/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 8647 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7831 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/347/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy bez nazwy do kategorii dróg gminnych.
2018 7830 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXIII/346/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2018 6744 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII/341/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Garwolin
2018 6743 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII/342/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/236/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Seniora
2018 6143 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXI/336/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Rady Miasta Garwolina Nr LI/296/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6142 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki
2018 5391 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/328/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2018 5046 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/327/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/182/2013 z dnia 25 marca 2013 r. Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5045 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/324/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVII/314/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r.
2018 5044 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVII/315/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r.
2018 5043 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 5042 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/330/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Garwolina instrumentem płatniczym
2018 3677 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/317/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Garwolina.
2018 3676 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/316/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
2018 3675 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/315/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3674 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/314/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Garwolina na okręgi wyborcze
2018 3451 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LVII/313/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Garwolina" oraz „Zasłużony dla Miasta Garwolina”
2018 2367 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/306/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1871 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXXIII/216/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
2018 1458 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIII/304/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Stacyjną, ul. Stachowskiego i ul. Cmentarną
2018 1351 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1004 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LI/296/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 11392 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr L/290/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Piesiewicza ps. „Czarny” do kategorii dróg gminnych
2017 11391 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr L/288/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina”
2017 10557 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9771 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9770 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9769 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
2017 7774 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy bez nazwy do kategorii dróg gminnych
2017 7396 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina
2017 6490 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne
2017 6489 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2017 6488 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/247/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Weterana
2017 5894 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Weterana
2017 4799 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Seniora
2017 4031 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania imienia obiektowi mostowemu na rzece Wildze w mieście Garwolin
2017 4030 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 3091 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3090 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 3089 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 3088 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2127 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016 roku zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2017 2126 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zaliczenia ulicy bez nazwy do kategorii dróg gminnych
2017 976 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2017 975 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXI/193/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie
2017 974 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 610 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 609 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 501 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 11997 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2016 11996 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr XXI/135/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne.
2016 10893 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia ulicy Bp. Ignacego Krasickiego do kategorii dróg gminnych.
2016 10892 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 10891 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie.
2016 9589 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9588 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 9585 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 8650 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
2016 8005 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007 roku sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr XLIX/212/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.. Uchwałą Nr LXIX/315/2014 z dnia 27 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr XVII/113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7384 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 7383 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/158/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2016 7382 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/2016 z dnia 29 czerwca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina
2016 6627 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 6626 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 6625 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina
2016 4571 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/275/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
2016 3659 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, ustalenia terminów rozliczenia się z opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso na targowisku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie
2016 3658 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3657 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwiany Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne
2016 3656 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2016 3655 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Garwolina
2016 3520 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2016 2716 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego oraz wysokości opłat za parkowanie
2016 2715 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina
2016 1361 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych ogólnodostępnych, sportowych i dwujęzycznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1360 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina
2016 947 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Garwolina
2016 946 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie oraz nadania jej Statutu
2016 641 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007 r. sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr XLIX/212/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. i Uchwałą Nr LXIX/315/2014 z dnia 27 października 2014 r.
2016 640 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 502 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Garwolina
2015 11548 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/102 /2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 11202 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Garwolina
2015 11201 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Garwolina
2015 10184 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10183 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10182 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Garwolina opłaty targowej oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty
2015 10181 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 9176 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 8790 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8789 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 8788 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8323 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Garwolina na lata 2015 -2020
2015 8154 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Garwolin
2015 7548 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 6285 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5459 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5458 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty.
2015 5457 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
2015 5452 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 5451 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2015 5450 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 3825 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3824 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3823 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Garwolina
2015 2648 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie
2015 1901 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2015 1393 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/199/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin.
2015 1392 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
2015 1391 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne.
2015 1390 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/166/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2015 1389 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 372 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2014 11722 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11146 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LXIX/313/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10359 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/316/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10358 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/315/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIX/212/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9367 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/308/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9366 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/307/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7421 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LXIV/299/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 5849 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LXI/288/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Garwolin, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 4454 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/275/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
2014 3918 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LVII/277/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 3917 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LVII/275/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 marca 2014r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
2014 1846 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr LVI/261/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1038 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LIII/253/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 971 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr LIII/250/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 770 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/89/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Rady Miasta Garwolin Nr XVIII/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
2013 13715 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LII/249/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Garwolinie
2013 12848 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr L/237/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12847 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr L/235/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2013 12846 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr L/234/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9553 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Garwolin
2013 6049 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/190/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/166/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012 roku określającej sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 6048 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/189/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6047 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/188/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie miasta Garwolina
2013 6034 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin
2013 6033 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie miasta Garwolin
2013 5026 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/272/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 13 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Rady Miasta Garwolin Nr LIV/238/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku
2013 4989 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
2013 4988 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2968 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1662 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok
2013 1597 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Garwolinie na Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
2013 1596 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 1163 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji
2013 280 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/157/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 279 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji
2012 9630 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Garwolina na okręgi wyborcze
2012 8906 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8905 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 8904 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8903 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8902 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8901 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2012 8900 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 7725 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/138/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie
2012 7724 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta Garwolina na okręgi wyborcze
2012 7723 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/139/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina
2012 7722 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/134/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2012 roku określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7080 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 24 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7079 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 24 września 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego
2012 6413 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Garwolin.
2012 4821 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 4820 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Garwolin.
2012 2924 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie przy Al. Legionów pomiędzy rzeką Wilgą, a osiedlem mieszkaniowym "Zarzecze"
2012 2604 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Polną, a osiedlem mieszkaniowym „Działki”
2012 2411 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/91/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Księcia Janusza I
2012 1125 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolin Nr XL/243/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 465 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa 2012
2012 116 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina.
2011 8248 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVII/76/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego „Zieleniak” w Garwolinie, przy ul. Krótkiej.
2011 7782 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolin Nr XL/243/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7780 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7781 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/73/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 5868 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/23/2007 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5869 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5132 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5133 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5134 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5017 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin
2011 2167 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin.
2011 1978 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 24 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 614 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Garwolin Nr LXXII/293/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7443 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/299/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Garwolin
2010 7444 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/300/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/293/2006 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, znajdującym się na terenie miasta Garwolin.
2010 7441 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/297/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7442 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/298/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta Garwolin na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 7445 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/301/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/292/2006 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji szkołom publicznym, prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne, znajdującym się na terenie miasta Garwolin
2010 7448 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/304/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu miasta Garwolin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2010 7449 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/305/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego dotacji i ich rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 7446 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/302/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/119/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia przedszkolom publicznym z terenu miasta Garwolin prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dotacji z budżetu gminy i trybu ich rozliczania
2010 7447 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LXXII/303/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/120/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia przedszkolom niepublicznym znajdującym się na terenie miasta Garwolin i trybu ich rozliczania
2010 6664 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/276/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Garwolina
2010 6132 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/293/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6133 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXXII/294/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 5586 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/261/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 5068 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/275/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 13 września 2010r. w sprawie w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miasta Garwolin
2010 5015 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr LXX/284/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 4575 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/265/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Garwolin, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Garwolin za I półrocze roku budżetowego.
2010 3905 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/262/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin
2010 3709 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/259/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2010 3710 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LXV/270/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 6 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2010 3398 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LXII/256/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/294/2006 Rady Miasta Garwolin z dnia 27 października 2006r. dot. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Garwolin
2010 3389 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LXII/257/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr LXI/253/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 17 maja 2010 r
2010 2936 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr LXI/253/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 17 maja 2010r. w sprawie referendum gminego
2010 2533 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr LX/251/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1503 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LIV/237/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Garwolin
2010 5 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr LI/218/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin
2009 6830 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/210/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 6505 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/212/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6506 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/213/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/296/2006 Rady Miasta Garwolin z dnia 27 października 2006r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6504 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/211/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5041 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/198/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Miasta Garwolina do kategorii dróg gminnych
2009 4643 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/189/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie miasta Garwolin w ramach pomocy de minimis
2009 4644 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/194/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Garwolin nr XXXVII/148/2009r. z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż nowoprojektowanej drogi
2009 3841 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/173/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Garwolin
2009 3168 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/172/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, położonego w Garwolinie wzdłuż obwodnicy miasta, na północ od ul. Stacyjnej
2009 3073 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/165/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin
2009 2479 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/158//2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2158 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/160/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Garwolin nr XXXVII/148/2009r. z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż Nowoprojektowanej drogi
2009 1882 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin
2009 1799 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż nowoprojektowanej drogi
2009 1361 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Garwolin na rok 2009
2009 1360 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 49 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2009 50 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/138/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy