Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1618 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2010 147 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/338/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
2009 5947 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 29 października 2009r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody
2009 1775 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/08 Rady Miasta Żyrardów z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Żyrardowa na rok 2009
2009 1611 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/08 Rady Miasta Żyrardów z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów
2009 887 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 889 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2009 888 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 891 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.
2009 890 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/09 Rady Miasta Żyrardów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.