Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 162

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2639 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 2638 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2137 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.
2019 928 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 927 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Senior + w Łaskarzewie
2019 926 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023 Moduł 1 i 2
2019 925 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 924 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 923 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew
2019 922 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
2018 12800 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12799 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2019 roku oraz zwolnień w tym podatku
2018 12798 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok
2018 12797 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 12796 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok.
2018 12795 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok
2018 10474 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew
2018 10008 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
2018 8719 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew
2018 6790 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew
2018 4893 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2018 4892 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4891 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew
2018 4890 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 4889 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2018 rok
2018 4888 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Łaskarzew Nr XXI/111/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 1935 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018
2018 314 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na terenie Miasta Łaskarzew na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2017 11090 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2018 rok
2017 11089 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2017 11088 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2018 rok.
2017 11087 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2018 rok
2017 11086 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11085 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2018 roku oraz zwolnień w tym podatku
2017 9567 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty
2017 9566 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew
2017 9565 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/155/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu z siedzibą w Łaskarzewie
2017 9564 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/156/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 9503 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew
2017 8372 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 7406 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew
2017 6679 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 6678 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 6677 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu z siedzibą w Łaskarzewie
2017 5097 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Łaskarzewie.
2017 4274 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego
2017 2609 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2017-2021
2017 2477 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017.
2017 1140 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Miasto Łaskarzew
2016 11065 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 10581 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok.
2016 10580 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok.
2016 10579 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2017 roku
2016 10578 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2017 roku oraz zwolnień w tym podatku
2016 10577 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 10576 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10575 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2016 10574 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew
2016 10573 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10572 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie
2016 7336 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2016 7335 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2016 7334 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4119 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2016.
2016 4118 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 4117 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 4116 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew
2016 4115 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaskarzew
2016 1423 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016
2016 809 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 808 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 807 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 11312 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2016 roku
2015 11311 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2016 roku oraz zwolnień w tym podatku
2015 11310 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2016 rok.
2015 11309 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2016 rok.
2015 11308 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie
2015 9064 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew
2015 7719 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
2015 4610 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli
2015 4609 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew
2015 3822 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew na rok 2015.
2015 2183 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2015 1593 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015.
2014 11984 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2014 11481 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 11480 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2015 roku
2014 11479 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2015 roku oraz zwolnień w tym podatku
2014 11478 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2014 11477 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2014 11476 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2014 11051 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu
2014 4224 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 4223 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności
2014 4222 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 4221 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew „Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 2”
2014 4220 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew „Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 1”
2014 3813 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3812 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 1656 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014
2013 13420 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXXVI/257/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku
2013 13419 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/256/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 31 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku oraz zwolnień w tym podatku
2013 13418 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2013 13417 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 13416 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku
2013 13415 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 roku oraz zwolnień w tym podatku
2013 13414 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. W sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2013 13413 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2013 10769 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego
2013 9391 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew
2013 9002 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6912 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6651 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Łaskarzewa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miasta Łaskarzew
2013 6650 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
2013 6649 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2013 3535 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Łaskarzew
2013 3534 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Łaskarzew
2013 3533 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli
2013 3532 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2013 3531 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013
2013 3530 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU MIASTA ŁASKARZEW
2013 1188 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 1187 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1186 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1185 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 9176 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 9175 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2013 roku
2012 9174 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2013 roku oraz zwolnień w tym podatku
2012 9173 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV / 166 / 2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie
2012 9172 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV / 165 / 2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2012 8196 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012r. w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łaskarzew
2012 8195 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/ 2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2012 1012 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV / 118 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Miasto Łaskarzew na lata 2012 - 2016.
2012 1011 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV / 117 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew
2012 1010 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012
2011 8602 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 8601 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 8603 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie
2011 8605 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII / 98 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2012 roku
2011 8604 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2012 roku oraz zwolnień w tym podatku
2011 8232 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI / 77 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew
2011 6197 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 84 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6196 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 82 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 6199 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 86 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Łaskarzew
2011 6198 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 5525 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI / 73 /2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciel nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 5526 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łaskarzew
2011 4824 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Łaskarzew
2011 4825 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew
2011 4234 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011.
2011 3786 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V / 23 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Łaskarzew
2011 3785 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IV / 20 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności wobec Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 3788 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII / 57 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 3787 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew
2011 2381 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2011 roku oraz zwolnień w tym podatku
2011 2380 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Łaskarzewie w 2011 roku
2011 2383 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2011 2382 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2011 roku
2010 903 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Mieście Łaskarzew
2010 904 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Miasta Łaskarzewa z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu miasta Łaskarzew
2010 908 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew
2010 905 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej