Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 7520 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/139/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2730 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/128/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 4689 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/97/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4553 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/94/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 2133 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/157/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 342 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 22 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6334 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/148/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6335 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/149/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie reklam
2009 6336 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/155/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLIV/141/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości
2009 6333 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/147/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 6129 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/146/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 5711 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/141/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości
2009 4762 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/135/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów
2009 4561 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/131/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej
2009 2340 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/117/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, dodatku mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolanów
2009 1322 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/110/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2009 495 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/101/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolanów na rok 2009.
2009 87 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/103/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.