Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 116

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11449 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów.
2019 11448 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
2019 10122 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 10041 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2019 10040 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trojanów oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.
2019 8016 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy
2019 8015 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/64/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Życzyn.
2019 8014 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/63/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żabianka.
2019 8013 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/62/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Życka.
2019 8012 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/61/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Korycka Górna.
2019 8011 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/60/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Korycka Dolna.
2019 8010 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/59/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Więcków.
2019 8009 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/58/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trojanów.
2019 8008 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/57/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skruda.
2019 8007 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/56/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ruda.
2019 8006 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/55/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Prandocin.
2019 8005 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/54/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pdebłocie.
2019 8004 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/53/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piotrówek.
2019 8003 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/52/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodne.
2019 8002 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/51/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowiny Życkie.
2019 8001 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/50/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mroków.
2019 8000 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/48/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kruszyna.
2019 7999 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/49/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Majdan.
2019 7998 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/47/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kozice.
2019 7997 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/46/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korytnica.
2019 7996 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/45/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komory.
2019 7995 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/44/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jabłonowiec.
2019 7994 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/43/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Elżbietów.
2019 7993 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/42/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dudki.
2019 7992 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/41/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.
2019 7991 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/40/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Derlatka.
2019 7990 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/39/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Damianów.
2019 7989 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/38/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budziska.
2019 7988 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr viii/37/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Babice.
2019 6703 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok.
2019 6512 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trojanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6511 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Trojanów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg
2019 5356 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trojanów w 2019 roku”
2019 5355 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
2019 3410 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie.
2019 3409 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2019 2686 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2027 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/58/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2016 rok.
2015 11635 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/53/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11633 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/52/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/49/2015 Rady Gminy Trojanów z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trojanów na rok 2016
2015 11631 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/49/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku
2015 10292 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień, w tym podatku
2015 10291 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/48/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016
2015 10290 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/47/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Trojanów.
2015 7812 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/37/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 4592 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dudkach
2015 3992 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1746 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 11442 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/198/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2014 11441 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/197/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11440 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/196/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015.
2014 9757 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/193/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Trojanów dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 1817 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/171/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2014 rok.
2014 1136 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/177/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1135 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/175/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 13502 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/167/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów.
2013 13501 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/164/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów.
2013 13500 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/163/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Trojanów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13499 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/162/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014.
2013 13498 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/ 157/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 13497 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/158/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2013 9798 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9507 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/141/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.
2013 6211 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/126/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trojanów.
2013 4718 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/125/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trojanów.
2013 4717 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4716 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/118/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trojanów udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 4715 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/117/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4714 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2013 rok.
2013 4713 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4712 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/109/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4711 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/108/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 2335 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/107/ 2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Trojanowie.
2013 2334 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/106/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie.
2013 2333 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/98/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2012 9402 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9380 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9379 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/101/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok.
2012 9378 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/94/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Trojanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów.
2012 9377 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/89/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 września 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego w zakresie zmiany liczby drzew tworzących obiekt poddany ochronie bez zmiany składu gatunkowego
2012 6925 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/88/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 17 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trojanów.
2012 6924 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/84/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 4346 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/62/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2012 rok.
2011 7675 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/49/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7674 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/48/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 7676 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/50/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7678 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/54/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Trojanów od podatku od nieruchomości.
2011 7677 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/51/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5961 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2011 5167 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/38/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Trojanów.
2011 5168 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/43/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Trojanów.
2011 1963 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2011 rok.
2010 6974 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/185/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6973 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/184/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
2010 6976 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/187/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6975 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/186/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2011 roku od budynków mieszkalnych.
2010 1059 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na 2010r.
2009 7066 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 7065 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu gminy Trojanów
2009 7067 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Trojanów oraz dalszym postępowaniu z nimi
2009 7069 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2009 7068 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Trojanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2009 6633 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6632 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/144/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 6634 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6635 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2010 roku od budynków mieszkalnych
2009 6636 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4274 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Trojanów
2009 3167 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Trojanów
2009 2116 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/115/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulamin wynagradzania nauczycieli
2009 3683 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie