Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 220

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 10577 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 10443 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szelków.
2018 9364 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szelków.
2018 9363 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szelków.
2018 9362 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 8493 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szelków.
2018 8492 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLII/207/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 7733 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 7732 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 7731 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szelków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7730 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szelków.
2018 7729 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6803 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/196/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 6141 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2018 6140 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 4763 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 4762 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 4761 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 3327 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków w 2018 roku”.
2018 2829 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 2612 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2611 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szelków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1584 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2018 1343 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2018.
2018 1255 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 1254 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
2017 11292 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 10999 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających i nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2017 10208 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 9831 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2017 9830 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków.
2017 9829 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8609 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8128 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 8018 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7432 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7370 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków.
2017 7064 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 6239 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 6014 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2017 5501 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5499 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2017 5240 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 5239 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5238 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2017 5237 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2017 5236 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków.
2017 3964 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie.
2017 2642 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2017 2433 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2179 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.
2017 2178 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2177 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szelków.
2017 1873 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2017.
2017 1869 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 1217 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.
2017 961 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 11993 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.
2016 10331 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 10035 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9216 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8543 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022.
2016 8542 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości.
2016 8308 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7274 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/99/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków
2016 7273 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022
2016 7272 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7271 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2016 5756 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szelków.
2016 5755 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022
2016 5754 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5753 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 5752 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2016 5751 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2016 5750 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu hali sportowej w Starym Szelkowie.
2016 4465 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu hali sportowej w Starym Szelkowie.
2016 4427 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2856 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2016 2855 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2016 2854 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2016 2853 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2016 2416 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/46/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2035 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 1990 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 1283 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2016 1008 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2016 260 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2016.
2015 11255 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2015 11254 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9647 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2015 9645 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9641 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9640 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8821 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 7847 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6557 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6000 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szelków.
2015 5559 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szelków.
2015 5558 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2015 5557 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 4541 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 3741 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2015 3006 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 2688 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1938 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1458 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/207/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1288 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2015.
2014 11894 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2014 11793 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10961 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 9480 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9300 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9094 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8921 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8440 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8268 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
2014 8126 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7712 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6439 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Szelków.
2014 6438 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.
2014 6437 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii dróg celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
2014 5653 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5204 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5100 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 4876 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXV/118/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 4004 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 3925 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
2014 3924 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2953 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2688 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2227 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 1185 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1184 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
2014 1183 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2014.
2013 13578 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
2013 13438 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12416 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12415 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 11862 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11587 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2013 11397 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10922 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok.
2013 10782 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10338 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10122 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 9859 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie, i utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie.
2013 9238 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2013 9237 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie.
2013 8606 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 6965 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6840 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/168/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6766 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/173/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6021 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Szelków.
2013 6020 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie.
2013 4130 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2013 4129 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4128 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4127 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2013 4126 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków”.
2013 4010 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/135/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3967 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3225 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/148 /09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3174 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/159/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 1666 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie.
2013 1599 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2013 1598 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2013.
2013 240 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 239 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 238 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2013 237 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2012 8466 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8465 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 7727 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szelków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6506 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szelków.
2012 5847 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szelków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5846 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planów sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szelków.
2012 3129 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2012 3128 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków”.
2012 2760 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2759 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/132/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1997 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1230 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szelków na rok 2012.
2012 1231 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 838 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/99/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 184 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 8382 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 7982 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6573 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6572 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6574 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6576 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6575 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 4159 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.
2011 3891 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szelków oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 1275 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/117/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 681 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2011.
2011 307 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 111 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6244 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/174/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6245 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/176/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6246 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 5532 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/171/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5533 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/172/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 5470 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/169/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5471 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/170/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 3643 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/161/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2890 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/154/2010 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2891 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/155/2010 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1224 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 728 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 600 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/149/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2010.
2009 6377 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/147/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2009 5600 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/140/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 5599 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/139/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5602 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5601 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3264 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 13 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków
2009 3265 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie
2009 3266 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szelków
2009 3711 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków