Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4186 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/136/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 6613 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/150/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6282 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 3259 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2770 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2746 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 2008 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 1901 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 5136 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1170 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 460 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Lubotyń na rok 2010.
2009 7083 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/10/05 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 31 marca 2005r
2009 7081 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 7082 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6982 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6137 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/146/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6138 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku
2009 6139 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/149/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 5155 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/103/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4492 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 4493 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/135/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
2009 4494 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń oraz zasad i warunków używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stary Lubotyń
2009 480 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Lubotyń na rok 2009.