Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 110

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2962 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 26/V/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 13/III/2018
2019 2442 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby
2018 5403 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIV/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 5402 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIV/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 189 /XXXII/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Staroźreby
2015 5969 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2015 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 1719 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 205/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1717 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 204/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1716 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1011 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 209/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 1010 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 208/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2014 11490 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2014 11468 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok
2014 11467 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11469 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2015 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 11471 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2015
2014 11470 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2014 10424 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 196/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2014 10076 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 188/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2014 9316 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 9057 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 172/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 9056 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 177/XXVIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 8933 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 155/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 8632 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 151/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2014 7358 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.
2014 7189 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staroźreby
2014 7006 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.
2014 6471 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 128/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r
2014 6222 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 6182 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 216/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 5297 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 5296 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 5295 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 4076 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r
2014 3888 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 198/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do uchwały Nr 106/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych
2014 3887 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 197/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 111/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania
2014 3886 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 193/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014r. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Staroźreby
2014 3885 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 3241 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 189/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Staroźrebach Nr 111/XVII/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2359 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 86/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 1138 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 181/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1137 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 9 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 170/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2013 13590 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 171/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2013 12740 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby
2013 12739 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 165/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu
2013 12738 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 164/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku w Staroźrebach
2013 12737 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2014 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 12736 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 162/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 12735 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 161/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 12734 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 160/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 11829 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 67/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 11231 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10585 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10558 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10090 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10001 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr 153/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staroźreby
2013 8775 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 22 /V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 7283 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 6 /III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 7125 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 171/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 4816 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 164/XXXVII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 3990 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXXVI/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 3881 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 160 /XXXV/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 20 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 2883 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 130/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2013 2626 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 1189 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 123/ XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2013 1164 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2012 9299 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 8963 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8838 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2013 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 8837 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby
2012 8836 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 6641 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 5657 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2012 4816 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Gminie Staroźreby
2012 4815 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 97/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Staroźreby
2012 3964 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby
2012 3936 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bromierzyku
2012 3930 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdziarze Wielkim
2012 3494 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby w 2012 roku
2012 464 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 63/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby.
2012 463 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 62/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 344 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 59/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 7913 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2011 7912 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podstawy wymiaru podatku leśnego.
2011 7911 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 48/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby .
2011 7914 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012
2011 7917 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu.
2011 7916 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku w Staroźrebach
2011 7915 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2012 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 6306 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXXIV/ 2006 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2011 4798 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013
2011 2332 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby.
2011 1811 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania na terenie Gminy Staroźreby.
2011 1156 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 606 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze
2010 7171 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze
2010 6256 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 174/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2010 6255 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby .
2010 6257 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 6259 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Staroźrebach
2010 6258 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 176/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 190 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 143/XXXI/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2009 6075 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 139/XXX/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 6074 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 138/XXX/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby
2009 6077 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 141/XXX/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2010 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 6076 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr 140/XXX//2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2010
2009 3797 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 125/XXVI/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby
2009 3799 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 129/XXVII/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Staroźreby
2009 1205 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 111/XXIII/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2009 1136 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr 101/XXI/2008 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Staroźreby na rok 2009