Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 102

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 10506 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 7598 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2016 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobienie-Jeziory
2015 3766 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 3382 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 3026 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory
2015 1802 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2015 - 2018
2015 1605 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Sobienie-Jeziory
2014 11324 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk położonego w Sobieniach-Jeziorach
2014 10817 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 7503 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory
2014 6919 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udostępniania oraz użytkowania siłowni plenerowych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2014 4907 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2014 4906 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/78/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2014 4905 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XIII/75/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2014 4904 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XII/66/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Sobienie Jeziory Nr XI/58/11  z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 3815 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3814 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/14 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2536 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2014 602 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2014 – 2017
2014 601 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Sobienie Jeziory
2014 600 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek”.
2014 109 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12744 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12743 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 12742 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 12621 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 11883 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11882 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11539 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2013 11538 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11537 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2013 11536 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 1 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 10951 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2013 10950 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 10290 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 9252 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2013 – 2016
2013 9251 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Sobienie Jeziory
2013 8945 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 8831 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8830 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 7676 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 7196 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 6667 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/130/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 6666 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/126/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6665 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/126/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5202 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/130/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 5201 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/129/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3384 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2013 2139 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/117/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 1954 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1953 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1952 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 8762 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r.
2012 8761 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013
2012 7966 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2012 7965 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7964 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6475 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 – 2016
2012 6474 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 – 2016
2012 6473 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory  na lata 2012 – 2016
2012 6472 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/76/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory  na lata 2012 – 2016
2012 6471 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/67/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sobienie Jeziory
2012 6470 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory  na lata 2012 – 2016
2012 6469 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012  Gminy Sobienie Jeziory
2012 6150 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/99/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2012 6149 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXII/96/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/91/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6148 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/91/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6088 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie Jeziory.
2012 6087 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 – 2017”
2012 3980 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2012 roku
2012 2615 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2012 2614 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2012 2613 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2012 291 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/69/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 290 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/63/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 289 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/60/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 294 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/86/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r.
2012 293 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2012 292 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/72/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 8175 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 8174 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 8176 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012
2011 8178 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na rok 2012
2011 8177 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r
2011 4509 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Sobienie-Jeziory
2011 4510 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie
2011 4511 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Sobienie Jeziory
2011 3060 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2011 2647 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Sobienie Jeziory na 2011 rok
2011 2648 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2011 2036 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 7462 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/140/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Sobienie-Jeziory lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6581 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Sobienie-Jeziory lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 6582 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Sobienie-Jeziory w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1947 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2009 5616 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/105/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5617 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/106/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5361 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory
2009 4056 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/95/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobienie Jeziory
2009 2414 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/92/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłaca-nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sobienie Jeziory.
2009 914 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XIX/82/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sobienie Jeziory na rok 2009.
2009 214 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/81/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.