Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 215

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10155 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso
2019 10154 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2019 8881 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 8880 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 8155 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8154 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Sarnaki oraz zasad i trybu jego nadawania
2019 6412 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym
2019 6411 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6410 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2019 r.
2019 6409 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki
2019 3539 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki
2019 2231 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 961 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu rady gminy
2019 960 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 959 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 958 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
2019 957 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 12458 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
2018 12457 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 12456 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12455 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnym
2018 12454 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 12001 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
2018 11444 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LV/270/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11443 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/264/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11442 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/260/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11441 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LII/256/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11440 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LI/255/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11439 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr L/251/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11438 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11437 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11436 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/241/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11435 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 11434 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 10152 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach
2018 10151 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/267/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki
2018 8700 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/262/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sarnaki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8699 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sarnaki
2018 8081 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LII/258/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sarnaki
2018 8080 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LII/257/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sarnaki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7382 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sarnaki
2018 7309 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LI/254/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Sarnaki służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców
2018 7308 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LI/253/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 5439 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 4282 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2018 r.
2018 4281 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 4280 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4279 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwode
2018 4278 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/228/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki
2018 4277 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach
2018 4276 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2018 2400 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2399 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2398 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2397 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017
2018 2396 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2395 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2394 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017
2018 2393 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/194/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2177 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2176 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2175 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2174 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2173 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 2028 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2026 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2025 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 2023 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2018 1554 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 896 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLII/207/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 747 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach
2017 11898 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 11683 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2017 11682 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki
2017 11680 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/196/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11679 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/195/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 11337 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/205/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"
2017 8805 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sarnakach
2017 6848 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6847 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6846 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6845 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 6844 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 4835 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2705 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2017 – 2020
2017 1372 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1071 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki
2017 90 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 11255 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 11254 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki
2016 11253 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11252 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 9640 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 14 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym
2016 8933 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8920 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8441 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7809 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 7808 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" z siedzibą w Nowych Litewnikach
2016 6209 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 6208 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2015
2016 6207 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 6206 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 6205 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 5463 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2016 5077 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/108/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2016 5076 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki.
2016 4261 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 4260 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w treści załącznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2016 4259 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
2016 4258 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sarnaki
2016 4257 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki
2016 2697 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2016
2016 1630 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 11221 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 11220 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 11219 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sarnaki
2015 11218 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 11217 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki
2015 11216 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 11215 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 11214 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 11213 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 11212 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11211 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11210 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 11209 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 października 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sarnaki
2015 11208 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 11207 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty miejscowej
2015 11206 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów
2015 11205 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2015 11204 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8271 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2015-2022
2015 8270 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach w miejscowości Stare Mierzwice oraz dokonania zmian w statucie biblioteki
2015 7547 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w treści załacznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Sarnaki z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2015 7542 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki
2015 7537 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do końca 2019 roku
2015 4852 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 1213 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015-2025
2015 1212 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały Budżetu na rok 2015
2014 11351 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sarnaki.
2014 11350 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 11104 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 11103 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 9379 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Sarnaki
2014 9023 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 6798 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sarnaki na rok 2013
2014 4404 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016
2014 2577 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1989 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2012
2014 1988 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2012
2014 1987 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/74/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Nr XIV/68/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2014 629 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 628 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
2013 13079 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13078 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 11907 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11906 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11905 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 10755 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10754 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10753 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10004 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9406 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 9405 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 9404 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
2013 9403 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8607 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 5865 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013-2020
2013 5864 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5863 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 4216 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/155/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sarnaki na rok 2010
2013 3854 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sarnaki
2013 3853 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki
2013 3852 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3851 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2013 3850 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013-2020
2013 3849 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2013
2012 10259 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 7950 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7949 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7948 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu.
2012 5057 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sarnaki i jej jednostkom podległym
2012 5056 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2012 5055 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2012r
2012 5054 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki
2012 925 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2012-2020
2012 924 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012
2011 7169 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7170 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7171 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 5038 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne przowadzone przez gminę Sarnaki
2011 2896 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sarnaki oraz określania granic ich obwodów
2011 2190 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr XLIV/173/2010 z dnia 10 listpoada 2010 roku w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości
2011 2191 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2011 2192 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie gminne Gminy Sarnaki
2011 1348 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sarnaki na rok 2011
2011 178 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2010 6046 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki
2010 6047 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/159/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6048 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/160/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 5845 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/171/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyłączenia z granic stanowiska dokumentacyjnego "Wychodnia głazów Mierzwice" wydzielenia c odziału 206 należących do rezerwatu przyrody: Mierzwice"
2010 5846 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/172/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5847 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/173/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4740 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/150/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4741 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XL/153/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sarnaki na rok 2010
2010 3808 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/149/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3806 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3807 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2010 3506 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3508 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sarnaki oraz o zapewnieniu im dalszej opieki
2010 3507 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/139/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2009 6734 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/124/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 6733 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/123/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 2453 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i za-sady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1930 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/09 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania