Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 119

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1731 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1711 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 1446 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 585 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 509 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 10025 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 9659 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 9302 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8992 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 8447 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 7875 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 7458 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6946 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6768 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6767 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 6478 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
2014 5663 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 5661 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 5481 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2022
2014 5376 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 5235 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sabnie
2014 4599 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 4343 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 3648 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 3008 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2022
2014 2630 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2360 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2120 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2119 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 1488 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2022
2014 1487 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
2014 987 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2014 rok
2013 13207 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2013 13206 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 13205 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2014
2013 11930 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 11806 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 11235 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10973 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10923 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10847 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10428 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 10427 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sabnie
2013 10426 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 10346 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański
2013 10269 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10268 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2022
2013 9131 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2013 9130 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 9112 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 8302 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 7939 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022
2013 7938 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022
2013 7927 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7922 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 7277 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 6781 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 6602 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2012 r.
2013 6592 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6560 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie
2013 6559 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5721 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4417 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022
2013 4416 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1965 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
2013 1795 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1794 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1793 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1792 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 989 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2013 931 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2013 rok
2013 930 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013–2022
2013 929 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2013 461 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2022
2013 277 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, logopedy szkolnego.
2012 9323 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2012 9322 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9321 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2013
2012 8065 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV /137/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 8040 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7202 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 7037 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022.
2012 5713 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012 - 2017”
2012 5712 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5710 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 5707 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
2012 4964 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 4963 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 4927 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4719 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sabnie.
2012 3445 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 3444 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 2974 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 2956 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/ 94/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sabnie.
2012 2955 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/ 90/ 2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Niecieczy.
2012 1128 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2012 910 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 911 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2012 rok
2012 495 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 7501 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie
2011 7500 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2012
2011 7503 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na terenie gminy Sabnie
2011 7502 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
2011 5688 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 5461 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Sabnie.
2011 5462 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4757 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 3014 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2011 rok
2011 2008 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 470 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Sabniach do Zespołu Szkół w Sabniach.
2010 6302 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2011.
2010 3505 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
2010 3503 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/151/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie.
2010 3504 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/153/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sabnie.
2010 1489 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2010 rok
2009 6078 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie
2009 4323 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Sabniach
2009 4324 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/09 Rady Gminy w Sabniach z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach
2009 3101 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/116/09 Rady Gminy w Sabniach w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego