Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 8076 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 8075 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 13 grudnia 2010r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 5522 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 3091 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/223/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23 marca 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 1648 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw w Gminie Radziejowice.
2011 1647 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2011 1650 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się podczas jednego porodu więcej niż dwoje żywych dzieci.
2011 1649 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2011 1016 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziejowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radziejowice.
2011 1017 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2011.
2010 6956 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2010 5246 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 1 lipca 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3524 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2844 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
2010 2717 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/232/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Radziejowicach ul. Kubickiego 3a, oraz „Hala Sportowa” w Korytowie ul. Szkolna 3
2010 2233 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2010
2010 1010 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów przedterminowych wójta gminy Radziejowice
2010 302 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6715 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6716 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4002 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych