Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 40

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2159 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 122 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 25/III/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10393 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 228/XLIII/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r. o zmianie Uchwały Nr 203/XXXVI/18 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2018 r."
2018 10392 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 226/XLIII/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
2018 9370 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 224/XLII/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przyłęk
2012 3671 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 1539 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1484 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 97/XVIIi/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 92/XVII/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 1483 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: opłata prolongacyjna
2012 735 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 8650 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 6329 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 80/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na rok podatkowy 2012.
2011 6328 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012.
2011 6330 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2012.
2011 6332 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012.
2011 6331 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012.
2011 5738 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 70/XI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 4501 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 59/IX/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk.
2011 4502 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 64/IX/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 331/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014
2011 3558 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
2011 2956 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr 44/VI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego
2011 465 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016
2011 466 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 24/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa na 2011 rok
2010 6545 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6546 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 9/I/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 381/LVIII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6254 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 379/LVII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 5601 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 374/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011.
2010 5602 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 375/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011.
2010 5603 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 377/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2011 rok.
2010 1783 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr 347/L/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr 245/XXXXIV/2001 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urzadzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2010 1220 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 330/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1221 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 331/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014.
2009 6803 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 314/XXXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2010.
2009 6804 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 315/XXXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2010 rok
2009 6476 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 323/XXXXV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6475 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 322/XXXXV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010
2009 4207 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 300/XXXX/2009 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk
2009 2739 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVI/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu SPZOZ Gminy Przyłęk
2009 2541 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVI/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok
2009 1455 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009