Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1636 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22 /2015 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 2930 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2690 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2013 10925 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10573 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10523 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8395 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8323 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 7272 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/407/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 634 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013
2013 633 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 6487 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6307 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 67 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LIV/399/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6112 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/399/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6113 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2010 6114 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/401/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 5575 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/389/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4957 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2009 3717 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu wsi Zakocie.
2009 3720 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowości Grabowo i Stara Krępa
2009 3721 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso