Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1141 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2010 5399 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/264/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prażmów”
2010 5398 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5393 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prażmów za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów
2010 5400 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/273/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 5395 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prażmów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 - aktualizacja.
2010 5394 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5397 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie warunków technicznych dostarczania wody, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego.
2010 5396 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany "regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prażmów"