Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 192

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9731 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.42. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potworów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9729 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale nr X.56.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 9728 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 8763 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8755 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.56.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2019 8698 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X.58.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7671 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX .52. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII.77.2016 Rady Gminy Potworów z dnia 11 lutego 2016r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Potworów oraz zagospodarowania tych odpadów
2019 7670 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2018 8978 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV.186.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowy Klub dzieciecy
2018 8367 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.237.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów
2018 8118 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.236.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Potworów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8103 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX.235.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Potworów.
2018 7167 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.228.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w statutach sołectw
2018 4238 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI.210.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Potworów na okręgi wyborcze
2018 2844 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII.178.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Potworów na lata 2017 - 2020
2018 2163 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.172.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego
2018 2162 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.171.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku rolnego
2018 2161 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.170.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości
2018 2148 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów
2017 6685 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI.169.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów.
2017 6684 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Potworów.
2017 5449 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XX.152.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzwów
2017 4438 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XX.150.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4437 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX.137.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr V.26.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2017 4436 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV.94.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1100 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XI.70.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego.
2016 11148 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 11147 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI.108.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2016 8758 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.105.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawaczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym, tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów.
2016 8757 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.104.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2016 8375 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2016 4570 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XII.77.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Potworów oraz zagospodarowania tych odpadów
2016 4533 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XI.62.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Potworów"
2016 4329 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.84.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany w uchwale nr XI.64.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4328 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli.
2016 4327 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Potworów na lata 2016 - 2022"
2016 4326 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.79.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potworów.
2016 4325 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.76.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów.
2016 4324 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.75.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Potworów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4323 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XII.73.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2016roku.
2016 4322 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 11331 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X.57.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
2015 11330 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X.56.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 11329 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2015 10951 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportu
2015 10950 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX.53.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 10949 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7736 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII.39.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie opłat za usługi komunalne
2015 6828 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 6827 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie.
2015 6826 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2015 5555 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2015 4645 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów
2014 11267 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.254.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 11266 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.253.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 11265 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.252.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości
2014 11264 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.251.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10438 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV.222.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2014 9405 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8769 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/190/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 8483 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 7674 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
2014 7501 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy potworów
2014 7359 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2014 6074 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIV.223.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych na terenie Gminy Potworów
2014 6025 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.228.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2014 roku
2014 4840 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV.227.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014 - 2018"
2014 4730 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.226.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Potworów
2014 4063 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 1392 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.220.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1391 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1383 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2014
2014 1367 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/199/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada w sprawie podatku od nieruchomości.
2014 1366 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale nr IX/76/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1365 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XX///211/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Potworów
2014 1364 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/210/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie statutu Gminy Potworów
2014 110 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
2013 12664 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12663 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie podatku od środkow transportowych
2013 12662 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości
2013 12661 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 11123 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/191/13 Rady Gminy w Potworowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 10901 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 9781 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 9780 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 8768 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8292 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 7978 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiana w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7696 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7098 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 6454 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII/171/2013 Rady Gminy Potworów z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6453 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 6229 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr IX/76/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków od osób fizyccnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6042 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 6041 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Potworów dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 6040 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6039 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/128/2012 z dnia 16 listopada 2012r., dotyczącej wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
2013 6038 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4390 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 3345 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa gmina Potworów
2013 3344 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia w 2013r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2013 2969 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 1849 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/107/2012 z dnia 02 sierpnia 2012roku, dotyczącej przekazania w użyczenie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
2013 1848 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/149/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
2013 1847 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Potworów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 i aktualizacji Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Potworów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
2013 1846 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1845 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Potworów.
2013 1844 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca skladania deklaracji.
2013 1843 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Potworów dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1842 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/143/20132 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr III/14/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku rady Gminy w Potworowie, dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego
2013 1841 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr III/13/2012 z dnia 12 grudnia 2002 roku Rady Gminy w Potworowie, dotyczacej ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku rolnego.
2013 1840 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr III/12/2012 z dnia 12 grudnia 2002roku Rady gminy w Potworowie, dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomosci.
2013 1684 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Potworów na rok 2013
2012 9338 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 9337 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2012 9336 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9335 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potworów
2012 9334 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 9333 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr X/96/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie
2012 9332 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9331 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 9330 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 9329 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6605 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/184 /09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5929 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5678 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 5583 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/96/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie
2012 5582 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nabycia przez Gminę Potworów nieruchomości
2012 5581 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/94/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zbycia przez Gminę Potworów nieruchomosci
2012 5580 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/93/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w Potworowie
2012 5116 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/82/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału Gminy Potworów na okręgi wyborcze
2012 5115 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/81/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2012 roku
2012 5114 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie
2012 5113 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/76/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3982 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/84/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Potworowie
2012 1621 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/139/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1288 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budzetowa Gminy Potworów na rok 2012
2012 275 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/134/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 7807 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VII.56.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 7806 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VII.55.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 7809 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VII.58.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 7808 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VII.57.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 6734 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Potworów
2011 5817 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 5119 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięciu pożyczki na -Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Potworów.
2011 5118 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięcie kredytu na Zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej we wsi Długie gm. Potworów
2011 5120 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięcie kredytu na Przebudowa drogi gminnej nr 330518 W Wymysłów Długie.
2011 5122 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na –Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie.
2011 5121 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięciu pożyczki na - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie.
2011 4547 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 2796 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej we wsi Długie, gm. Potworów.
2011 2794 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie Udzielenia Wójtowi Gminy Potworów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
2011 2797 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na – Renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci Potworów
2011 2799 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawiezaciągnięcia pożyczki na –Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie
2011 2798 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów Długie,
2011 2165 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2010 7567 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie
2010 7511 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7512 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów rekreacji i wypoczynku nad zalewem w Rdzuchowie
2010 6601 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowej
2010 6602 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę dróg na terenie gminy Potworów
2010 6603 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6380 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 6381 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 5163 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/128/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na reok 2008
2010 2945 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/214/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie
2010 2946 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
2010 2947 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2699 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2507 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów”
2010 2508 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów-Mokrzec-Grabowska Wola
2010 2265 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych okręgach wyborczych w Gminie Potworów
2010 2266 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania.
2010 670 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.\
2010 248 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 6332 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 4647 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/178/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę wodociągu gminnego w miejscowości Dłuska Wola
2009 4648 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/179/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4649 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/180/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 4246 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Potworów.
2009 4232 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy PSP w Wirze
2009 4233 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę wodociągu gminnego wraz z przyłączami w miejscowości Dłuska Wola
2009 3669 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/147/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych
2009 3672 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie za rok 2008
2009 3668 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/143/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie
2009 3670 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/144/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 3675 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/162/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330502W Potworów - Jabłonna
2009 3676 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Potworów do kategorii dróg gminnych
2009 3673 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330517W Rdzuchów Kolonia - Wirówek - Wir, I etap
2009 3674 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330517W Rdzuchów Kolonia - Wirówek - Wir , II etap
2009 176 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/133/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potworów na rok 2009.
2009 177 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/137/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/06 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.