Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 64

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 10209 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2012 8580 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 8253 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8251 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3495 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należących do Gminy Pionki oraz odpłatności za ich użytkowanie
2012 810 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Pionki
2011 7073 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7072 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 7074 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7076 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 7075 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 4887 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2011 4826 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3739 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3740 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr Nr IX/73/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pionki na lata 2011-2015.
2011 944 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 868 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Poświętne
2011 867 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płachty
2011 870 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sokoły
2011 869 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sałki
2011 864 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna Dąbrowa
2011 863 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kolonka
2011 866 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mireń
2011 865 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laski
2011 876 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zadobrze
2011 875 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wincentów
2011 878 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żdżary
2011 877 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/45/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesie
2011 872 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sucha
2011 871 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stoki
2011 874 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/42/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tadeuszów
2011 873 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Suskowola
2011 852 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzeziny
2011 853 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarna Kolonia
2011 854 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarna Wieś
2011 851 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzezinki
2011 848 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Adolfin
2011 849 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Augustów
2011 850 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bieliny
2011 855 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Działki Suskowolskie
2011 860 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlnia
2011 861 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlnia Kolonia
2011 862 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kieszek
2011 859 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaśce
2011 856 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Helenów
2011 857 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Januszno
2011 858 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaroszki
2011 493 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2011-2017
2011 494 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Pionki
2011 390 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 391 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/249/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2011r
2010 6736 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/249/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6737 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/250/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 2382 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/209/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie Gminy Pionki z jednoczesnym wyłączeniem ich z użytkowania
2010 1505 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1506 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności cywilnoprawnych przypadających gminie lub jej jednostkom podległym
2009 5632 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/187/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2009 5631 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/186/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5630 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/185/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5635 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 5634 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/189/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pionki
2009 5633 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 5144 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/183/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/167/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 23 czerwca 2009 r dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3611 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2007 Rady Gminy w Pionkach z dnia 28.11.2007 r dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso