Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 189 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2010 w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2011r.
2011 190 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/ 197 /2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2011r.
2011 191 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/ 193 /2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 6214 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacyna
2010 6215 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych
2010 5932 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2011r.
2010 5931 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2011
2010 5934 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 198 /2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 5933 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2011r.
2010 5930 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w pubkicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pacyna
2010 5928 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres trzech kwartałów 2010 roku do ustalenia podatku rolnego na 2011r.
2010 5929 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 5239 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2009 5878 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2010r.
2009 5879 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie stawek dziennych oplaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2010 r
2009 5877 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pacyna
2009 5880 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna w 2010r.
2009 5876 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2009 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych w 2010r.
2009 4646 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 4 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu