Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6550 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2012 6138 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 780 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/149/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 779 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/143/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 135 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008
2012 134 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV/186/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 156 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5719 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nagoszewie
2009 5720 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2009 5716 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5715 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5718 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka
2009 5717 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Komorowie, prowadzonego przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2009 5046 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
2009 3882 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę na 2009 rok
2009 3164 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1156 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/181/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na rok 2009
2009 1157 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę na 2009 rok