Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 105

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 9407 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8752 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7995 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7994 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7676 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7361 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7360 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/176/13 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7248 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 5717 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 5576 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 5021 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 5020 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 4003 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXV/145/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 3688 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 3264 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/100/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszewo-Borki na 2012 rok
2014 2964 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2013 12850 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2013 12849 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień
2013 12148 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 11491 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 11177 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku
2013 11155 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 10600 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Dobrołęka, Kruki, Nakły
2013 10480 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2013-2016"
2013 10479 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Stepna Michałki, Kruki
2013 10478 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2013 10477 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki
2013 10273 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku
2013 9092 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 8683 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 6686 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 5831 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki
2013 4838 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/322/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 4561 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy, Olszewo-Borki
2013 4560 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszewo-Borki
2013 3879 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 3691 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
2013 3285 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki
2013 1876 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/176/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 160 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 159 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 158 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 157 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 156 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 155 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2013 rok
2013 154 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Antonie, Łazy, Nakły, Nowa Wieś
2012 8583 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8582 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2013 rok
2012 8581 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2013 rok
2012 8338 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/287/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 8168 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 7909 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki.
2012 6989 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/146/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki
2012 6549 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 10 września 2012r. podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6337 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 5281 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim
2012 5280 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3278 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009
2012 1271 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5921 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5901 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki
2011 5900 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
2011 5130 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki
2011 5131 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011r. sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 4661 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2011 4662 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki.
2011 3967 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Dobrołęka
2011 3945 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 2742 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2011 2743 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Przystań
2011 1858 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki
2011 1859 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1860 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1513 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki
2010 6347 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/330/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 6049 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LI/324/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
2010 5817 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr Nr LII/329/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo - Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2011 rok
2010 5816 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/328/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2011 rok .
2010 5819 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/332/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2010 5818 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/331/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2010 5245 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 4554 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 4108 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 3238 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 3073 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/308/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2010 2502 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2010 rok
2010 2503 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/292/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 2504 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach Łazy i Białobrzeg Bliższy
2010 1225 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 585 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/279/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2010 rok
2010 586 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/281/2009 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2010 – 2014
2010 486 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 281 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 6111 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszewo-Borki oraz wprowadzenia zwolnień na 2010 rok
2009 6110 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2010 rok
2009 6113 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia oraz zasad używania logo Gminy Olszewo-Borki
2009 6112 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 5598 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo - Borki w miejscowości Kruki
2009 5048 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 5049 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na rok 2008
2009 4309 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo - Borki w miejscowości Olszewo- Borki
2009 4308 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki
2009 4311 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 4310 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV255/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowościach Łazy i Olszewo-Borki
2009 3513 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo – Borki