Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 8128 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2013 7186 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/183/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2013 3165 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010
2011 2088 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenie granic ich obwodów.
2011 1417 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szydłówce.
2011 1418 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1419 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1404 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011-2015.
2011 942 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/08 Rady Gminy w Olszance z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2009 rok
2011 588 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Olszanka na lata 2011 - 2015.
2011 515 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 516 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowych "Olszanka", "Próchenki" i "Stare Łepki".
2011 343 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2011 r.
2011 181 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 6828 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/190/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 6827 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/189/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2010 6824 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/186/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 6823 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6826 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/188/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 6825 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/187/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku.
2010 6574 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/181/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5117 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII/176/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 5118 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII/179/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 4646 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/175/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 4644 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/169/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/166/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 4645 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/170/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 3617 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 2972 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 800 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/154/09 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2010 rok
2010 801 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXv/156/09 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 1250 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/09 Rady Gminy w Olszance z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olszanka